Dowóz pracowników do pracy - o czym warto wiedzieć

2019-07-22

Niekiedy zakład pracy położony jest poza miastem lub miejscem zamieszkania większości pracowników. Pracodawca może zorganizować podwładnym bezpłatny dowóz do firmy. Na jakich zasadach powinien się on odbywać?

 

Dowóz pracowników do miejsca pracy


Dowóz pracowników do pracy najczęściej ma miejsce, gdy:
    • grupa pracowników mieszka w znacznym oddaleniu od siedziby firmy,
    • jest to tzw. praca ruchoma, czyli wykonywana jest w terenie w oddaleniu od siedziby firmy, miejscowości (np. roboty drogowe, budowa).

Należy jednak pamiętać, że wymienione okoliczności nie obligują pracodawcy do zorganizowania transportu dla pracowników, odpłatnego lub nie (chyba że jest to delegacja, a więc okazjonalne wysłanie pracowników w podróż służbową - wówczas musi pokryć koszt podróży).

Chociaż to nie obowiązek, organizowanie dowozu pracowników do pracy czasem jest najlepszym rozwiązaniem. Pracodawca w innym wypadku miałby trudności ze znalezieniem chętnych do pracy. Poza tym dzięki firmowemu przewozowi zyskuje pewność, że wszyscy zatrudnieni stawiają się na miejscu na czas. Dla pracowników z kolei transport z zakładu pracy to duże udogodnienie, zarówno pod względem finansowym, jak i logistycznym.

 

Dowóz pracowników do pracy a koszty uzyskania przychodu


Kiedy pracodawca organizuje bezpłatny transport  dla podwładnych, wówczas powstaje wątpliwość, czy można go rozumieć jako przychód pracownika podlegający opodatkowaniu. Niestety nie jest łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Co prawda nieodpłatne świadczenia uzyskiwane przez osoby fizyczne podlegają opodatkowaniu (a za takie świadczenie można uznać dowóz do pracy). Z drugiej strony niekiedy trudno jest oszacować wysokość takiego przychodu - czy dotyczy wszystkich pracowników, w jakiej mierze korzystają z podwożenia do pracy, czy ma to miejsce codziennie, czy tylko w niektóre dni itd.

Wiadomo natomiast, że sama możliwość skorzystania z takiego dojazdu, gdy pracodawca organizuje go w firmie, nie stanowi przychodu dla pracownika. Przychód powstaje dopiero wówczas, gdy pracownik faktycznie z korzystał z firmowego transportu.

Dowóz pracowników do miejsca pracy a czas pracy


Jednoznaczne jest również to, czy dowóz do firmy organizowany przez pracodawcę zalicza się do czasu pracy. Odpowiedź brzmi: nie. Mimo że czas ten podwładny spędza w towarzystwie innych pracowników, dowozu do miejsca zatrudnienia nie zalicza się jako czasu pełnienia obowiązków służbowych. Przepis Kodeksu pracy o gotowości do wykonywania zadań służbowych nie ma tu zastosowania. 

Przeczytaj także:

Skomentuj