Elastyczny czas pracy - zalety i wady, wniosek, ustawa

2019-06-18

Ruchomy czas pracy - zalety

 

Artykuł 140. Kodeksu pracy mówi o możliwości zastosowania ruchomego czasu pracy, który dzieli się na 2 rodzaje. W pierwszym przypadku to pracodawca określa różne godziny przyjścia do zakładu w poszczególnych dniach. W drugim rodzaju ruchomego czasu pracy podwładny samodzielnie decyduje, o której godzinie rozpoczyna wykonywanie swoich obowiązków. Nie oznacza to jednak, że można przyjść do pracy o godzinie np. 14:30. Z reguły właściciel firmy podaje ramy czasowe np. od 7:00 do 9:00, w których zatrudnieni powinni zjawić się w zakładzie. Istotne jest zachowanie przy tym 11-godzinnych odpoczynków dobowych oraz 35-godzinnych tygodniowych.

 

Jakie zalety ma takie rozwiązanie? Przede wszystkim jest to dobry wybór dla ludzi chcących połączyć studia z pracą. Dzięki temu można iść na zajęcia na uczelnię, a później przyjść do zakładu. Także rodziny, w których nie ma innego opiekuna, korzystają z tego systemu, wymiennie sprawując opiekę nad dzieckiem.

 

Wprowadzenie ruchomego rozkładu pracy do firmy może dobrze działać na jej wizerunek na rynku. Dzięki temu przedsiębiorcy pokazują, że idą z duchem czasu, są nowocześni i otwarci na potrzeby zatrudnionych. Ma to wpływ na przyciągnięcie młodych osób, które cenią sobie swobodę.

 

Elastyczne godziny pracy - wady

 

Powszechnie wiadomo, że każdy kij ma dwa końce. Pomimo wielu zalet, jakie przynosi wprowadzenie ruchomego czasu pracy, warto zastanowić się, czy są też jakieś wady tego systemu. Przede wszystkim wymaga on od podwładnych samodyscypliny, dojrzałości oraz poczucia odpowiedzialności. Uczciwa osoba będzie w stanie w ten sposób realizować wszystkie swoje zadania. Nie w każdym zawodzie jest możliwy taki rozkład czasu pracy. Nie zostanie on wprowadzony np. w szkołach, na oddziałach ratunkowych, w szpitalach, na posterunkach policyjnych lub na halach produkcyjnych.

 

Takie rozwiązanie może także spowodować problemy z ewidencjonowaniem czasu pracy. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na wprowadzenie ruchomych godzin przyjścia i wyjścia, to jest zobowiązany do zmodyfikowania regulaminu zakładu.

 

Wniosek o elastyczny czas pracy

 

Zatrudniony ma prawo złożyć wniosek o wprowadzenie ruchomego czasu pracy. Powinien mieć formę pisemną i zawierać następujące elementy:

• miejscowość i data,
• dane pracownika (imię nazwisko, dział oraz stanowisko),
• nagłówek: „Wniosek w sprawie wprowadzenia ruchomego czasu pracy”,
• formułkę: „Na podstawie art. 150 § 5 Kodeksu pracy uprzejmie proszę o objęcie mnie ruchomym czasem pracy” (tutaj najczęściej podaje się także od kiedy miałaby nastąpić zmiana oraz umotywowanie prośby),
• podpis osoby zainteresowanej,
• podpis przełożonego, pieczątka oraz informacja o wrażeniu zgody bądź odmowie.

 

Elastyczny czas pracy - ustawa

 

Ustawa zezwalająca na zastosowanie elastycznego czasu pracy, została podpisana 13 czerwca 2013 roku. Według zapisów prawnych przedsiębiorca, który zdecyduje się zastosować ruchomy rozkład, powinien poinformować o tym Państwową Inspekcję Pracy. Dodatkowo został wydłużony czas rozliczeniowy do 12 miesięcy oraz możliwość odpracowywania prywatnych wyjść.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj