Hodowla pszczół - pszczelarstwo, jak zacząć

2019-06-12

Hodowla pszczół jak zacząć?

 

Hodowla pszczół, produkcja miodu, własna pasieka - to wszystko brzmi sielankowo. Jednak gospodarstwo pasieczne to też duże wyzwanie i obowiązek. Jak zacząć? Na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim należy zastanowić się, jak radzimy sobie wśród tych owadów. Czy się nie boimy, czy nie panikujemy w ich obecności? Drugą ważną kwestią jest to, jak reagujemy na pszczeli jad. Wstrząs anafilaktyczny jest jednym z najbardziej drastycznych objawów użądlenia i może dla niektórych skończyć się śmiercią.

 

Jak założyć pasiekę?

 

Powinniśmy zastanowić się nad tym, jakie mamy warunki dotyczące lokalizacji. Zwyczajowe prawo mówi o tym, że należy zachować odległość 10 metrów od granic działki sąsiedniej. Pociąga to za sobą decyzję, czy będziemy prowadzić pasieki pszczele o charakterze stacjonarnym czy mobilnym. Nie trzeba mieszkać na wsi, by móc hodować pszczele rodziny. Jak się okazuje, na dachach miejskich budynków można znaleźć dobrze prosperujące ule. Trzeba jednak zapoznać się z lokalnymi przepisami. Okoliczne parki, ogrody działkowe zapewnią pszczołom źródło pożywienia.

 

Druga ważna kwestia przy zakładaniu pasieki to właśnie dostęp do roślin - jak wiadomo, mamy różne rodzaje miodów: gryczane, lipowe, akacjowe, wielokwiatowe… Pszczoły oddalają się od swoich uli na ograniczoną odległość, więc bardzo dużo zależy od tego, jaką roślinność znajdą w promieniu około 3 kilometrów.

 

Założenie pasieki wymaga wpisania się do rejestru powiatowego lekarza weterynarii. Uzyskanie numeru identyfikacyjnego jest niezbędne do sprzedaży miodu, to także warunek konieczny, by ubiegać się o dotacje finansowe. Założenie pasieki należy również zgłosić do powiatowego lub gminnego stanowiska ochrony środowiska (między innymi by uchronić ule przed organizowanymi opryskami).

 

Pracownia pszczelarska - wymagania

 

Rozbudowana pasieka zawodowa wymaga także odpowiedniej pracowni i jej wyposażenia. Do podstawowych sprzętów pszczelarskich należą urządzenia do wirowania oraz konfekcjonowania miodu. Należy również zwrócić uwagę na wszelkie przepisy związane z produkcją żywności, dostosowaniem się do wymogów sanitarno-epidemiologicznych oraz podstawowych zasad BHP.

 

Opłacalność pasieki

 

Hodowla pszczół może być zajęciem hobbystycznym, może stanowić główne źródło dochodu przedsiębiorstwa. Bardzo często to dodatkowa forma zarobku w gospodarstwach, zajmujących się już innymi gałęziami rolnictwa. Warto dodać, że pasieka mająca do 80 pszczelich rodzin nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Urzędu Skarbowego.

 

Zaczynając biznes, należy zainwestować w ule i pszczele rodziny (ceny wahają się od 200 zł za same pszczoły, do 700 zł za pszczelą rodzinę razem z ulem).

 

Ile miodu z ula można pozyskać? Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny „średnia ilość miodu pozyskana w 2016 r. z 1 rodziny pszczelej w pasiekach powyżej 80 pni wyniosła 28 kg, w pozostałych 18 kg”. Natomiast, jak informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, koszt wyprodukowania 1 kg miodu to ok. 20 zł.

 

Jak zgodnie z prawem sprzedawać miód z własnej pasieki

 

O tym, jaki mód można sprzedawać, mówi Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 października 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie jakości handlowej miodu. Klasyfikuje ono rodzaje miodu ze względu m.in. na pochodzenie (nektarowy, spadziowy, nektarowo-spadziowy), przeznaczenie (spożywczy, piekarniczy).

 

Specjalny załącznik do dokumentu przedstawia również szczegółowe wymagania fizykochemiczne, jakie powinny charakteryzować sprzedawany miód (np. procentową zawartość wody, liczbę gramów fruktozy i glukozy).

 

Koneczne jest również zapoznanie się z aktualnymi rozporządzeniami dotyczącymi sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego. Bieżące informacje należy sprawdzać na stronach Głównego Inspektoratu Weterynarii oraz rozporządzeniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj