Indywidualna interpretacja podatkowa - co to jest, wniosek, opłata

2019-07-11

„Czy dobrze stosuję ulgi podatkowe?”, „Czy wszystko wypełnione jest poprawnie?”, „Czy stosuję się do odpowiednich przepisów?” Takie pytania często pojawiają się, kiedy przychodzi moment składania zeznań podatkowych. By rozwiać wszelkie wątpliwości, możemy wnioskować o interpretacje podatkowe.

 

Indywidualna interpretacja podatkowa - co to jest?

 

Indywidualna interpretacja podatkowa jest wydawana na prośbę wnioskującego (może złożyć ją i zwykły podatnik, i przedsiębiorca), który chce ustalić, czy w sposób właściwy odnosi się do obowiązujących przepisów podatkowych. Składa się ją do Krajowej Informacji Skarbowej. Oficjalne stanowisko można uzyskać w sprawach minionych zdarzeń, jak i tych, które są w planach.

 

Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

 

Zanim zdecydujemy się na wysłanie prośby o opinię, możemy spróbować odnaleźć rozwiązanie swojego problemu między innymi w wyszukiwarce interpretacji lub w np. w pobliskim urzędzie skarbowym.

 

Jeśli już postanowimy złożyć oficjalną prośbę o udzielenie informacji skarbowej, możemy zrobić to na trzy sposoby: osobiście w Krajowej Informacji Skarbowej, listownie, przez ePUAP. W ostatnim przypadku przez kolejne kroki przeprowadzi nas system. Natomiast jeśli chcemy osobiście udać się do urzędu lub zgłosić prośbę korespondencyjnie, musimy wypełnić odpowiedni druk, który jest do pobrania w rządowym serwisie.

 

W przygotowywanym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej należy dokładnie opisać interesujące nas zdarzenie podatkowe oraz sformułować konkretne pytanie, na które chcemy znać odpowiedź. Należy we wniosku również przedstawić swoje jednoznaczne stanowisko w opisywanej sprawie. Trzeba także zawrzeć oświadczenie, iż opisywane przez nas zdarzenie nie jest w trakcie postępowania podatkowego, kontroli celno-skarbowej lub podatkowej. Dokument oczywiście należy podpisać.

 

O wydanie opinii można wnioskować indywidualnie, ale również w kilka osób. Należy to wziąć pod uwagę podczas wybierania druku. ORD-IN, ORD-IN/A dotyczą zgłoszeń samodzielnych. Pierwszy to formularz właściwy, a drugi to załącznik, który można wykorzystać, gdy zabraknie miejsca do opisu zdarzenia. ORD-WS (właściwy wniosek), ORD-WS/B(dane pozostałych osób), ORD-WS/A (załącznik) są wybierane przy zgłoszeniach zbiorowych.

 

Czas oczekiwania na odpowiedź wynosi do 3 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Możemy też zostać poproszeni o uzupełnienie zgłoszenia (w terminie 7 dni). Jeśli nie będziemy zgadzać się z oficjalną interpretacją indywidualną, możemy w terminie 30 dni wnieść za pośrednictwem Krajowej Informacji Skarbowej skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

 

Warto dodać, że nie w każdej sytuacji otrzymamy interpretację, jak podaje serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy:
„Nie otrzymasz interpretacji podatkowej, jeśli
• dotyczyć to ma przepisów mówiących o właściwości, uprawnieniach i obowiązkach organów podatkowych (np. urzędy skarbowe, urzędy celno-skarbowe);
• może służyć uchylaniu się lub unikaniu opodatkowania, poprzez:
◦ nadużycie przepisów prawa podatkowego,
◦ podejmowanie działań w sposób sztuczny,
◦ wykonywanie czynności bez uzasadnienia ekonomicznego,
◦ nabywanie umownych korzyści”.

 

Interpretacja indywidualna - opłata

 

Wniosek o interpretację podatkową trzeba uzupełnić o dowód opłaty skarbowej. Jakie to są kwoty? 40 zł należy wnieść za każde opisywane zdarzenie. Jeśli więc chcemy rozwiązać 2 problemy - zapłacimy 80 zł, za 3 - 120 zł itd. W przypadku przelania za dużej sumy możemy liczyć na zwrot nadwyżki. Kwotę również powinno się przemnożyć przez liczbę osób składających prośbę. Za 5 osób zapłacimy kwotę 5 x 40 zł.

 

Aktualnie, na stronie rządowej widnieje konto Krajowej Informacji Skarbowej o numerze: NBP 25 1010 1212 0064 6422 3100 0000, a wymagany tytuł płatności to: „Za wydanie interpretacji indywidualnej”.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj