Wybrana kategoria

Instruktor jazdy konnej – jak zostać, kurs, wymagania, uprawnienia

2019-09-20

Nigdy nie masz dość galopu, jesteś osobą odpowiedzialną i empatyczną, a do tego lubisz przebywać zarówno ze zwierzętami, jak i z ludźmi? Sprawdź, w jaki sposób zdobyć uprawnienia i zostać instruktorem jazdy konnej.

 

Instruktor jazdy konnej praca – na czym polega?

 

Praca instruktora jeździectwa polega na nauczaniu jazdy klientów. Obejmuje ona szereg różnych zadań zawodowych, między innymi są to:
• sporządzanie harmonogramu nauki,
• opieka nad końmi,
• kontrolowanie stanu technicznego sprzętu jeździeckiego,
• instruowanie kursantów, jak postępować ze zwierzętami,
• nauczanie korzystania ze sprzętu jeździeckiego,
• udzielanie wskazówek dotyczących jazdy,
• kontrolowanie bezpieczeństwa klientów oraz koni,
• udzielanie pomocy przedmedycznej, wezwanie służb w razie wypadku,
• prowadzenie dokumentacji związanej z zajęciami.

 

Instruktor jazdy konnej – wymagania

 

Jak zostać instruktorem jazdy? Przede wszystkim należy pamiętać, że praca trenera nie jest dla każdego. By ją podjąć, trzeba posiadać nie tylko uprawnienia instruktora jazdy konnej, ale przede wszystkim predyspozycje i umiejętności. Instruktor, prócz tego, że musi doskonale opanować jazdę konną, powinien:
• być osobą odpowiedzialną,
• mieć podejście do zwierząt,
• lubić pracować z ludźmi,
• być cierpliwy i empatyczny,
• unikać ryzykownych sytuacji i przestrzegać zasad BHP,
• potrafić szybko reagować w trudnych sytuacjach,
• umieć udzielać pierwszej pomocy,
• wzbudzać autorytet,
• być sprawny fizycznie oraz odporny psychicznie.

 

Kurs instruktora jazdy konnej

 

Kandydat powinien przejść kurs instruktora jazdy konnej. Istotne jest, by wybrać jednostkę szkoleniową, prowadzącą naukę za zgodą i zgodnie z wytycznymi Polskiego Związku Jeździectwa. Po szkoleniu kandydaci podchodzą do egzaminu i zdobywają uprawnienia instruktora z potwierdzającym je certyfikatem.

 

Koszt szkoleń na instruktorów wynosi około 1000-1500 zł. Warto pamiętać, że niektóre szkoły jeździeckie wpisane są do rejestru instytucji szkoleniowych urzędu pracy i w związku z tym bezrobotni mogą otrzymać refundację wydatków na kurs instruktora jazdy.

 

Trener jazdy konnej może również uzupełnić swoje wykształcenie o kurs hipoterapii, czyli rehabilitacji psychoruchowej prowadzonej przy pomocy koni.

 

Jak zostać instruktorem jazdy konnej?

 

Nim podejmą pracę w jednostce szkoleniowej, instruktorzy muszą okazać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania jazdy konnej.

 

Ponadto, osoby pragnące zdobyć certyfikat Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ powinny mieć skończone 18 lat, być niekarane za umyślne przestępstwo, ukończyć co najmniej szkołę średnią i posiadać ważne ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków.

 

Kandydaci podchodzący do egzaminu na Instruktora Szkolenia Podstawowego PZJ ponadto muszą okazać zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej lub dokument potwierdzający ukończenie egzaminu na stopień Instruktora Jeździectwa Powszechnego PZJ. Kandydaci powinni mieć srebrna odznakę jeździecką, a także ważne ubezpieczenie NW i OC.

 

By zostać Instruktorem Sportu PZJ w dyscyplinach: ujeżdżenie, skoki, wkkw, sportowe rajdy konne, prócz zdania stosownego egzaminu niezbędne jest ukończenie 21. roku życia, posiadanie osiągnięć w karierze sportowej minimum II klasy sportowej w jednej z wierzchowych dyscyplin jeździeckich. Niezbędne jest też okazanie skierowania od trenera I klasy, zaświadczenia o niekaralności za przestępstwa umyślne, dokumentu potwierdzającego przejście kursu pomocy przedmedycznej oraz posiadania ważnego ubezpieczenia OC i NW.

 

Jeszcze więcej wymagań Polski Związek Jeździectwa stawia wobec kandydatów na stopień Trenera II (m.in. ukończenie 25. roku życia, wykształcenie wyższe i 5 lat udokumentowanej pracy jako Instruktor Sportu PZJ).

 

Przeczytaj także:

Skomentuj