Wybrana kategoria

Jak kształtuje się popyt na pracę w III kwartale 2020 roku?

2021-01-18

Główny Urząd Statystyczny regularnie publikuje dane dotyczące rynku pracy w Polsce. Raport pokazuje, jaki był popyt na pracę w III kwartale 2020 r., czyli w miesiącach wakacyjnych. Czy w tym czasie wzrosła liczba dostępnych miejsc pracy?

 

Miejsca pracy w Polsce w 2020 roku – II vs. III kwartał

 

W zestawieniu GUS Popyt na pracę w III kwartale 2020 r. brane są pod uwagę miejsca pracy w podmiotach gospodarki narodowej bądź ich jednostkach lokalnych – wszystkich, w których zatrudnia się co najmniej jednego pracownika.

 

W końcu III kwartału 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy wyniosła ogółem 91,1 tys. Zanotowano zatem znaczny wzrost w porównaniu do końcówki II kwartału, kiedy wolnych miejsc pracy było 81,4 tys. Trzeba jednak zauważyć, że nadal jest to znacznie mniejsza liczba miejsc pracy niż w roku poprzednim. Dla porównania, pod koniec III kwartału 2019 r. wakatów było 148,6 tys.

 

Czy mimo pandemii koronawirusa zapotrzebowanie na pracowników w Polsce rośnie? Statystyka GUS ujmuje zarówno nowo utworzone, jak i zlikwidowane miejsca pracy. Ogólnie można stwierdzić, że od połowy 2020 r. liczba nowych miejsc pracy zaczęła rosnąć po gwałtownym spadku na początku roku, wywołanym sytuacją pandemiczną.

 

Miejsca pracy w III kwartale 2020 r. (źródło: GUS):

 

- nowo utworzone

  • III kwartał 2020 r. – 126,4 tys.,
  • II kwartał 2020 r. – 81,9 tys.,
  • III kwartał 2019 r. – 151,2 tys.

- zlikwidowane

  • III kwartał 2020 r. – 62,4 tys.,
  • II kwartał 2020 r. – 93,6 tys.,
  • III kwartał 2019 r. – 82,1 tys.

Eksperci GUS zwracają uwagę, że w ciągu ostatnich 9 lat liczba nowo tworzonych miejsc pracy przewyższała liczbę likwidowanych stanowisk. Odwrotna sytuacja miała miejsce tylko dwukrotnie: w IV kwartale 2012 r. oraz w II kwartale 2020 r.

 

W raporcie czytamy: W III kwartale 2020 r. postępował zapoczątkowany w I kwartale 2020 r. dalszy spadek likwidowanych miejsc pracy, ale jednocześnie wzrosła liczba nowo utworzonych miejsc pracy. W konsekwencji liczba nowo utworzonychmiejsc pracy była dwukrotnie wyższa niż zlikwidowanych miejsc pracy.

 

Popyt na pracę w III kwartałe według województw

 

Raport GUS ukazuje także różnice pod względem popytu na pracę w poszczególnych częściach Polski. Najwięcej wolnych, nowo utworzonych i obsadzonych miejsc pracy było w III kwartale 2020 r. w województwie mazowieckim – około jedna czwarta wszystkich zagospodarowanych wakatów. W Mazowieckiem zanotowano zarazem najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy. Duże rynki pracy, jeśli chodzi o nowo tworzone, wolne i obsadzone miejsca pracy tworzyły woj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie.

 

Z kolei najmniej miejsc pracy zlikwidowano w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, opolskim i podlaskim.

 

Zobacz także: popyt na pracę w I kwartale 2020 roku.

 

Przeczytaj także: