Wybrana kategoria

Jak się zmieniło przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 roku?

2021-03-22

W jakiej kondycji jest rynek pracy w Polsce? Główny Urząd Statystyczny opublikował raport na temat przeciętnych płac oraz stanu zatrudnienia przedsiębiorstw. Co się zmieniło w stosunku do stycznia 2021 r.?

 

Sektor przedsiębiorstw w lutym 2021 roku

 

Raport nosi nazwę Przeciętne zatrudnienie i wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 roku i jest dostępny na stronie GUS-u. Przypomnijmy na początek, że opracowane przez urząd dane dotyczą wyłącznie tych podmiotów gospodarki narodowej, które zatrudniają minimum 10 pracowników. Nie uwzględniają zatem mikroprzedsiębiorstw, które stanowią zdecydowaną większość wszystkich podmiotów gospodarki narodowej w Polsce.

 

Jak przedłużająca się sytuacja epidemiczna wpłynęła na płace Polaków zatrudnionych w małych, średnich i dużych firmach? Czy w sektorze przedsiębiorstw przybywa miejsc pracy, czy sytuacja na rynku pracy pogarsza się? Oto podstawowe dane ujęte w raporcie:

 

- przeciętne zatrudnienie

W lutym 2021 r. w sektorze przedsiębiorstw (co najmniej małych jednostkach) zatrudnionych było łącznie około 6334,0 tys. osób. To spadek liczby pracowników w stosunku do lutego 2020 r. o 1,7%.

 

Jednocześnie stan przeciętnego zatrudnienia w lutym jest nieznacznie wyższy niż w styczniu bieżącego roku o 0,3%. Eksperci GUS wyjaśniają, że: było to wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, a także zwiększania wymiaru etatów pracowników do poziomu sprzed pandemii.

 

- przeciętne wynagrodzenie

Przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2021 r. wyniosło 5568,82 zł. Dla porównania, w styczniu 2021 r. wysokość przeciętnej płacy była na poziomie 5551,82 zł brutto – zanotowano zatem miesięczny wzrost o 0,6%.

 

Zwiększenie poziomu płac jest wyraźniejsze w skali roku. Jak czytamy w raporcie: w skali roku (luty 2021 r. do lutego 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 4,5%, a tempo wzrostu było słabsze niż obserwowane w poprzednich miesiącach.

 

Co wpłynęło na wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w lutym 2021 roku?

 

Wzrost wypłat w lutym jest wynikiem dalszego wypłacania premii, nagród kwartalnych, rocznych i wynagrodzeń za nadgodziny. Eksperci GUS wskazują przy tym, że w skali roku płace zwiększyły się niemal we wszystkich sekcjach PKD – prócz sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” oraz „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”.


W najmniejszym stopniu wzrosły wypłaty w sekcji „Górnictwo i wydobywanie”, a w największym w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” – o 6,4%.

 

Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w latach 2019-2021 w sektorze przedsiębiorstw

 

Przypomnijmy, że przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2021 roku wyniosło: 

  • wynagrodzenie – 5536,80 zł,
  • zatrudnienie – 6314,1 tys. osób.

Opracowanie GUS pokazuje też, że od początku 2019 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw rośnie. W 2020 r., prawdopodobnie w wyniku pandemii i ograniczeń dotyczących działalności gospodarczej – notowano jednak znaczne fluktuacje poziomu miesięcznych wynagrodzeń (nieobserwowane w takiej skali w 2019 r.) – największy spadek płac dotyczył okresu od marca do czerwca 2020 r.

 

Przeczytaj także: