Wybrana kategoria

Jak zostać coachem

2019-09-16

Coach, tutor, trener personalny, mentor, trener osobisty – te wszystkie określenia odnoszą się do jednego specjalisty. Jego zadaniem jest pomoc klientom w przeprowadzaniu pozytywnych zmian w życiu prywatnym oraz zawodowym. Coaching to profesja z pogranicza psychologii i doradztwa zawodowego.

 

Swoją pracę coach wykonuje w czasie sesji indywidualnych z klientem, a także spotkań grupowych, na przykład organizowanych przez firmę. Trener ma za zadanie wydobyć potencjał drzemiący w pracownikach, zarówno dotyczący ich życia prywatnego, jak i zawodowego, zmotywować ich do wytężonej pracy i wprowadzenia pozytywnych zmian.

 

Te wszystkie działania mają na celu:
• pomoc w osiągnięciu sukcesu przez pracowników (często bardzo konkretnego, np. realizacji jakiegoś projektu, prześcignięcia konkurencji),
• rozwiązania problemu w środowisku pracy lub dotyczącego jakiegoś działania zawodowego, a także pomoc w radzeniu sobie z trudnościami prywatnymi, rzutującymi na karierę,
• pomoc we wskazaniu, jakie błędy zostały popełnione na polu prywatnym i zawodowym oraz opracowanie strategii, która ma je w przyszłości wyeliminować,
• zmotywowanie do działania,
• zwiększenie integracji kadry pracowniczej,
• przygotowanie na zmiany w życiu zawodowym,
• pomoc w podejmowaniu kluczowych decyzji.

 

Coach pomaga też w planowaniu kariery, może być doradcą w przypadku utraty pracy czy chęci lub konieczności przebranżowienia. Stanowi wsparcie w procesie wyznaczania celów oraz opracowuje strategię działania dla klienta lub klientów. W pracy wykorzystuje różne techniki, opierając się na znajomości procesów psychologicznych, społecznych i dotyczących przebiegu kariery zawodowej.

 

Uprawnienia coacha

 

By wykonywać zawód coacha nie są potrzebne ani specjalne uprawnienia, ani wykształcenie. Niemniej preferowane na tym stanowisku są osoby legitymizujące się dyplomem z psychologii, psychologii biznesu czy ekonomii. Niektóre uczelnie wyższe mają w swojej ofercie również studia podyplomowe z coachingu.

 

Ponadto istnieje wiele kursów zawodowych na coachów. Niektóre z nich certyfikowane są przez krajowe i międzynarodowe organizacje zrzeszające trenerów personalnych, na przykład International Coach Federation czy International Coaching Community.

 

Jak zostać coachem?

 

By podjąć pracę w tym zawodzie, prócz specjalistycznej wiedzy z zakresu psychologii, zarządzania czy ekonomii, niezbędne są odpowiednie predyspozycje osobowościowe. Dobry trener personalny to osoba budząca autorytet i zaufanie, charyzmatyczna, empatyczna, dyskretna, taktowna, entuzjastyczna, mająca odpowiednią prezencję, lubiąca pracować z ludźmi.


Ile zarabia coach?

 

Na temat bardzo wysokich zarobków coachów krążą legendy. W rzeczywistości płace tych specjalistów zależą od wykształcenia, stażu pracy, wielkości oraz lokalizacji zatrudniających ich firm. Mediana miesięcznego wynagrodzenia coacha wynosi 4430 zł brutto. 25% najlepiej opłacanych trenerów osiąga pensję powyżej 6720 zł brutto miesięcznie. Jedna czwarta coachów zarabia poniżej 3610 zł brutto miesięcznie.

 

 

Przeczytaj także:

Skomentuj