Praca.pl Poradniki Rynek pracy
Jak zostać strażakiem zawodowym – cechy, zarobki

Jak zostać strażakiem zawodowym – cechy, zarobki

 
Jak zostać strażakiem zawodowym – cechy, zarobki

Strażacy to jedna z najbardziej szanowanych grup zawodowych w Polsce. W rankingu najbardziej poważanych zawodów SW Research (2024) zawód strażaka – po raz czwarty z rzędu – obronił pozycję lidera. Praca strażaka to marzenie niejednego dziecka. Żeby je spełnić, trzeba się jednak wykazać sporym poświęceniem, odwagą bez brawury i ogromną samodyscypliną. Jak zostać strażakiem zawodowym i jak w rzeczywistości wygląda praca w tym zawodzie?

 

Spis treści

Jak zostać strażakiem zawodowym? 

 

Ranking najbardziej poważanych zawodów w Polsce otwierają cztery profesje związane z ochroną życia i zdrowia. Strażak – czwarty raz z rzędu – uplasował się na pierwszej pozycji. Z badania wynika, że aż 84 proc. respondentów darzy zawód strażaka największą estymą. Z kolei „zostać strażakiem” to marzenie z dzieciństwa wielu z nas. W dorosłym wieku spełnienie tego marzenia bywa jednak wyzwaniem, ponieważ wymogi stawiane kandydatom do służby zawarte są w Ustawie z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie postępowania kwalifikacyjnego o przyjęcie do służby w Państwowej Straży Pożarnej. Zatem jak dostać się do Państwowej Straży Pożarnej?

 

Kandydaci, którzy chcą zasilić szeregi straży pożarnej i zostać zawodowymi strażakami, mają dwie drogi do wyboru:

 

 • służba kandydacka,

 • służba przygotowawcza. 

 

 • Rekrutacja w ramach służby kandydackiej

 

Jednym ze sposobów podjęcia służby w strukturach Państwowej Straży Pożarnej jest ukończenie szkoły kandydackiej w systemie dziennym. Taką edukację umożliwiają Szkoły Aspiranckie w Krakowie, Poznaniu i Częstochowie, a także Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie. 

 

Wśród wymagań stawianych kandydatom, oprócz spełnienia oczywistych warunków zdrowotnych i psychofizycznych, jest wiek poniżej 25 lat oraz zdanie matury z matematyki, wybranego języka obcego oraz fizyki, chemii, informatyki lub biologii. 

 

 • Tzw. nabór z ulicy na strażaka

 

Drugą z możliwości dołączenia do Państwowej Straży Pożarnej jest odbycie służby przygotowawczej w jednej z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej, która w danej chwili prowadzi nabór. Ten nazywany jest mianem „naboru z ulicy”. Przeprowadza go właściwy ze względu na położenie jednostki organizacyjnej, komendant wojewódzki, powiatowy lub kierownik jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej. Kandydaci do służby przygotowawczej muszą spełnić wymagania ogólne oraz przejść pomyślnie etap rekrutacji, czyli ocenę zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia służby. 

 

Pamiętaj! 

 

Zarówno w naborach do szkół aspiranckich, jak i w „naborach z ulicy” kandydaci zobligowani są do przejścia testów sprawnościowych. Te obejmują próby wydolnościowe, podciąganie na drążku i bieg. W przypadku naborów do szkół aspirantów obowiązkowe jest także podejście do sprawdzianu z pływania i braku lęku wysokości, które w „naborze z ulicy” są opcjonalnymi elementami rekrutacji. 

 

Praca strażak – predyspozycje zawodowe 

 

W zawód strażaka, na stałe wpisane jest ryzyko utraty zdrowia, a nawet życia. Jest to zawód bez wątpienia niezwykle wymagający i obciążający – zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Kandydaci, którzy chcieliby wstąpić w szeregi straży pożarnej, niezależnie od obranej drogi, muszą więc spełnić zarówno wymagania ogólne, jak i posiadać niezbędne predyspozycje, które pozwolą im na realizowanie swojej misji. 

 

Do wymagań ogólnych stawianych przed przyszłymi zawodowymi strażakami należą:

 

 • polskie obywatelstwo,

 • posiadanie pełni praw publicznych,

 • posiadanie zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby,

 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (w przypadku mężczyzn),

 • niekaralność,

 • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego.

 

Wśród zdolności niezbędnych w pracy strażaka wymienić możemy między innymi:

 

 • świetny stan zdrowia,

 • sprawność fizyczna,

 • odporność na stres,

 • umiejętność pracy zespołowej,

 • duża spostrzegawczość,

 • umiejętność pracy pod presją czasu,

 • odwaga,

 • umiejętność szybkiej oceny ryzyka, 

 • umiejętność wykonywania poleceń przełożonych. 

 

 

Jak wygląda praca strażaka zawodowego?

 

W powszechnym przekonaniu zawód strażaka ogranicza się do gaszenia pożarów. Zawodowego strażaka utożsamiany z osobą, która walczy z ogniem. W rzeczywistości jednak zakres obowiązków zawodowych strażaków jest znacznie szerszy. Są to osoby odpowiedzialne za czynności ratownicze, które mają na celu ochronę zagrożonego życia, zdrowia oraz mienia.

 

Załoga straży pożarnej bierze także udział w czynnościach ratowniczych podczas katastrof, klęsk żywiołowych, wypadków komunikacyjnych czy sytuacji, które stanowią masowe zagrożenie. Wówczas to właśnie strażacy odpowiadają za zabezpieczenie terenu i ewakuację ludności. Co więcej, Państwowa Straż Pożarna jest jednostką odpowiedzialną za rozpoznawanie zagrożeń i kontrolowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz usuwanie zagrożeń chemicznych czy biologicznych.

 

Warto również pamiętać, że strażacy angażują się w działalność edukacyjną, w ramach której szkolą również najmłodszych. Podczas wydarzeń organizowanych w szkołach czy placówkach wychowawczych strażacy instruują dzieci i młodzież, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo w domu oraz jak reagować w niebezpiecznej sytuacji, takiej jak np. pożar w mieszkaniu.

 

Miejscem pracy zawodowego strażaka jest przede wszystkim jednostka straży pożarnej. To niej spędza czas do momentu wezwania do interwencji terenowej.

 

Czytaj takżeInżynier wiertniczy – praca, wymagania, pensja, obowiązki zawodowe

 

Strażak – ścieżki kariery zawodowej 

 

Pierwszym krokiem na drodze do zasilenia szeregów straży pożarnej jest przejście okresu służby przygotowawczej, która w rzeczywistości jest czasem na sprawdzenie samego siebie. Kandydat przyjmowany jest na najniższe stanowisko, gdzie po zdobyciu koniecznych uprawnień, kierowany jest na dalsze kształcenie i kursy uzupełniające. Rozwój zawodowy w dużej mierze zależy zarówno od poziomu wykształcenia, jak i indywidualnych aspiracji kandydata. 

 

Zgodnie z ustawą o Państwowej Straży Pożarnej wyróżnia się cztery korpusy pracowników straży pożarnej:

 

 • pracowników szeregowych,

 • podoficerów,

 • aspirantów straży pożarnej,

 • oficerów.

 

W Polsce poza Państwową Strażą Pożarną, która zatrudnia strażaków zawodowych, funkcjonuje również Ochotnicza Straż Pożarna, która, jak sama nazwa wskazuje, składa się z grupy ochotników. Praca w OSP polega na dbaniu o bezpieczeństwo nie tylko w sytuacji pożaru, ale również podczas klęsk żywiołowych, akcji ewakuacyjnych czy działań ratowniczych na drogach. Jedną z podstawowych różnic między OSP a PSP jest to, że PSP jest na służbie 24 godziny na dobę, natomiast ochotnicy wzywani są w przypadku wyjazdu na akcję ratunkową. 

 

Czytaj takżeCzterodniowy tydzień pracy – czy warto go wprowadzić w Polsce?

 

Ile zarabia strażak?

 

Praca strażaka jest bardzo wymagająca i obarczona sporym ryzykiem. Co więcej, jest to zawód, który w Polsce cieszy się największym poważaniem. Czy w związku z tym wynagrodzenie jest w stanie zrekompensować trudności związane z tą profesją i odzwierciedla uznanie w społeczeństwie? Ile zarabia strażak i od czego uzależniona jest wysokość wynagrodzenia?

 

Wynagrodzenie strażaka uzależnione jest od kilku czynników. Najważniejszym jest rodzaj stanowiska. Strażacy zatrudnieni na stanowiskach szeregowych zarabiają najmniej, a wynagrodzenie wzrasta wraz z kolejnymi stopniami awansu. Ponadto na ostateczne zarobki zawodowego strażaka składa się nie tylko wynagrodzenie zasadnicze, ale także dodatki służbowe czy motywacyjne. Miesięczna pensja rośnie również wraz z wysługą przepracowanych lat. 

 

Według danych Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń Sedlak & Sedlak 2024 mediana miesięcznego wynagrodzenia w zawodzie strażaka wynosi 6330 złotych brutto. Co drugi strażak otrzymuje pensję od 4980 do 7560 złotych brutto. Na zarobki powyżej tej kwoty może liczyć grupa 25 proc. najlepiej opłacanych strażaków. 

 

 

Gdzie szukać ofert pracy na stanowisku strażaka? 

 

Kandydaci do pracy w charakterze strażaka mogą poszukiwać informacji o naborach do służby przygotowawczej na stronach poszczególnych jednostek Państwowej Straży Pożarnej lub rządowej stronie gov.pl, gdzie na bieżąco aktualizowane są ogłoszenia o naborach. 

 

Praca strażak zawodowy – zalety i wady

 

Praca strażaka zawodowego, tak jak praca w każdym innym zawodzie, ma swoje blaski i cienie. Może być zajęciem niezwykle satysfakcjonującym i pracą z misją, ale jednocześnie wiąże się również z niedogodnościami i wysokim ryzykiem. Jakie są wady i zalety pracy w charakterze zawodowego strażaka? O czym warto pamiętać, decydując się na pracę w straży pożarnej?

 

 • Zalety pracy jako strażak:

 

  • zawód cieszący się ogromnym uznaniem i poważaniem,

  • poczucie misji i spełnienia wynikające z faktu służby innym ludziom,

  • stabilność zatrudnienia,

  • prawo do lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby dla strażaków mianowanych na stałe, 

  • uposażenie i inne świadczenia pieniężne, 

  • możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę.

 

 • Wady pracy jako strażak

 

  • zawód obarczony ogromnym ryzykiem utraty zdrowia lub życia,

  • udział w niebezpiecznych akcjach ratunkowych,

  • obciążenie psychicznie i fizyczne,

  • praca w stresujących warunkach i pod presją czasu.

 

Czytaj takżeCV mechanik samochodowy – porady, jak napisać profesjonalne CV

 

Strażak zawodowy – najczęściej zadawane pytania:

 

 • Czy można zostać strażakiem bez szkoły?

 

Kandydat do pracy w straży pożarnej musi ukończyć służbę kandydacką w jednej ze szkół Państwowej Straży Pożarnej lub odbyć służbę przygotowawczą w jednej z jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

 

 • Kiedy strażak idzie na emeryturę? 

 

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, którzy wstąpili do służby po 2013 roku, nabywają uprawnienia emerytalne po 55. roku życia i 25 latach służby.

Anna Rychlewicz

Anna Rychlewicz

Absolwentka dziennikarstwa i zarządzania mediami. Na świat patrzy przez pryzmat tego, jakimi słowami może go opisać. Słowa są także nieodłącznym elementem jej drogi zawodowej. Zajmuje się copywritingiem, redakcją oraz korektą tekstów. O rynku pracy, ubezpieczeniach, wnętrzach, podróżach, zdrowiu i modzie. Porusza tematykę społeczną oraz kryminalną. Pasjonują ją rozmowy z ludźmi. W czasie wolnym poszerza horyzonty i eksploruje otoczenie, prowadząc blog „Brzmi Znajomo”.

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty

 • Brukarz

  Max Bau Sp. z o.o.   Niemcy   
  pracownik fizyczny  umowa o pracę  pełny etat   50,00 - 70,00 zł brutto/godz.  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  6 godz.
  Opis stanowiska: Praca przy układaniu kostki granitowej, marmurów i krawężników.
 • Agent service client m/f/d

  SIGVARIS AG   Szwajcaria, St. Gallen    praca zdalna
  specjalista (mid)  część etatu / pełny etat  rekrutacja online  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  7 godz.
  Nous offrons actuellement une opportunité unique : une position en Home Office avec un taux d'activité de 50% à 100%. Il est également possible de travailler en partage de poste. Le début du travail est prévu dès que possible. Il est attendu des candidats qu'ils participent régulièrement à...
 • Projektant Instalacji Elektrycznych

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   Reguły, k. Warszawy    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista junior / mid / senior / asystent / ekspert  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  7 godz.
  Obowiązki: Praca w zespole z wykorzystaniem oprogramowania 3D; Projektowanie instalacji w unikatowych obiektach (szpitale, centra danych) Udział w projektach pod nadzorem ekspertów; Szybkie przygotowanie i wdrażanie projektów; Kontrola rozwiązań projektowych na budowie;
 • Projektanta Instalacji Sanitarnych

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   Reguły, k. Warszawy    praca stacjonarna   dziś wygasa
  specjalista junior / mid / senior / asystent  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  7 godz.
  Zakres Obowiązków: Projektowanie instalacji w budynkach specjalistycznych z użyciem 3D; Udział w projektach szpitali, centrów danych etc. Współpraca z doświadczonym zespołem; Szybka realizacja i implementacja projektów; Kontrola rozwiązań projektowych na budowie;
 • Inżynier / Kierownik Robót elektrycznych

  Climatic Sp. z o.o. Sp. k.   Reguły, k. Warszawy    praca stacjonarna
  specjalista (mid) / kierownik/koordynator  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  7 godz.
  Obowiązki: Udział w przygotowaniu i realizacji budowy; Nadzór i koordynacja prac budowlanych; Tworzenie zestawień i kosztorysów materiałowych; Koordynacja prac różnych branż; Opracowywanie dokumentacji warsztatowej i powykonawczej; Zamawianie materiałów potrzebnych na budowie.
 • Climatic Sp. z o.o. Sp. k.
  specjalista junior / mid / senior / ekspert  umowa o pracę / kontrakt B2B  pełny etat  aplikuj szybko  aplikuj bez CV
  7 godz.
  Zakres obowiązków: Praca w zespole projektowym, w którym wykorzystywane jest nowoczesne oprogramowanie 3D; Projektowanie instalacji w nieszablonowych budynkach (m.in. szpitale, centra przetwarzania danych itd.); Branie udziału w pracy projektowej pod okiem doświadczonej kadry; Branie udziału w...

Najnowsze artykuły

Temperatura w miejscu pracy a BHP

Temperatura w miejscu pracy a BHP

Czy upały mogą być uzasadnieniem przerwania pracy i opuszczenia stanowiska? Czy szef ma obowiązek skrócić godziny pracy, gdy temperatura powietrza przekracza 30℃? A co z klimatyzacją, wiatrakami i zimnymi napojami – czy są one obowiązkowe? Każdego lata wracają pytania dotyczące temperatury w pracy i przepisów bhp. Wyjaśniamy, jakie są obowiązki pracodawcy, a co zależy od jego dobrej woli.

Leśniczy – opis zawodu, jak zostać, obowiązki wymagania, zarobki

Leśniczy – opis zawodu, jak zostać, obowiązki wymagania, zarobki

12 lipca to Dzień Leśnika, święto obchodzone przez leśniczych, pracowników Lasów Państwowych i innych jednostek zajmujących się opieką nad lasami. Olga Buczyńska p.o naczelnik Biura Prasowego Lasów Państwowych wyjaśnia, jak zdobyć pracę w leśnictwie. – Osoba ubiegająca się o stanowisko leśniczego musi zdać egzamin do Służby Leśnej, który potwierdzi jego / jej podstawowe kwalifikacje.

Szukanie nowej pracy – który miesiąc jest najbardziej odpowiedni?

Szukanie nowej pracy – który miesiąc jest najbardziej odpowiedni?

Czy szukanie pracy w wakacje to dobry pomysł? A może lepiej poczekać z wysyłaniem CV do jesieni? Rynek pracy cechuje pewna cykliczność, która sprawia, że w niektórych miesiącach pojawia się więcej ofert, a firmy chętniej powiększają kadrę. Podpowiadamy, kiedy jest dobry czas na szukanie zatrudnienia, a w jakim okresie możesz mieć nieco więcej trudności ze zdobyciem posady.

Jak stworzyć inkluzywne miejsce pracy? Wywiad z dr Joanną Skonieczną, Kierowniczką Programową KPH

Jak stworzyć inkluzywne miejsce pracy? Wywiad z dr Joanną Skonieczną, Kierowniczką Programową KPH

– Warto ocenić atmosferę w firmie już podczas rekrutacji. Zwrócić uwagę na to, na ile osoby rekrutujące pozostają w postawie otwartości i inkluzywności, jak formułują pytania, jak zwracają się do osoby starającej się o pracę – tłumaczy dr Joanna Skonieczna, Kierowniczka Programowa Kampanii Przeciw Homofobii. Wyjaśnia też, jak każdy z nas może stać się sojusznikiem_czką osób LGBT+ w pracy.

Jak walczyć z rutyną w pracy?

Jak walczyć z rutyną w pracy?

Codziennie idziesz do pracy tą sama drogą. I każdego dnia zaczynasz pracę z myślą, że nie czeka Cię dziś nic nowego... Rutyna jest jednym z głównych powodów wypalenia zawodowego. Z drugiej strony może dawać poczucie bezpieczeństwa i stabilności. – W różnych okresach życia potrzeba rutyny może ulec zmianie – wyjaśnia psycholog Joanna Marszalska. Kiedy zatem walczyć z rutyną i jak to robić?

Wzrost płacy minimalnej od 1 lipca 2024 roku

Wzrost płacy minimalnej od 1 lipca 2024 roku

Decyzją Rady Ministrów od 1 lipca 2024 roku wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę w Polsce. Podwyżka w stosunku do pierwszego półrocza jest niewielka, bo jedynie o 58 zł, jednak w porównaniu do ubiegłego roku wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrośnie aż o 700 zł. Sprawdź nowe stawki wynagrodzenia brutto i netto, a także ile osób skorzysta z podniesienia minimalnej krajowej.