Wybrana kategoria

Jaka była stopa bezrobocia i liczba bezrobotnych zarejestrowanych w marcu 2021 roku?

2021-05-13

Główny Urząd Statystyczny monitoruje poziom bezrobocia w Polsce. Jest to ważny wskaźnik, pozwalający oceniać stan gospodarki, zarówno w perspektywie ogólnokrajowej, jak i regionalnej. Gdzie bezrobocie jest najwyższe, a w których częściach kraju znalezienie pracy nie stanowi dużego problemu? Przedstawiamy kluczowe dane zawarte w raporcie GUS na marzec 2021 r.

 

Warto przypomnieć, że Główny Urząd Statystyczny bierze pod uwagę bezrobocie rejestrowane – czyli obliczane na podstawie liczby osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy jako bezrobotne.

 

Stopa bezrobocia rejestrowanego jest to: udział zarejestrowanych bezrobotnych w cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. bez pracowników jednostek budżetowych prowadzących działalność w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego (źródło: GUS/ Pojęcia stosowane w statystyce publicznej).

 

Ile wyniosła stopa bezrobocia w marcu 2021 roku w poszczególnych województwach?

 

W marcu 2021 r. stopa bezrobocia w kraju była na poziomie 6,4%. Wysokość wskaźnika różniła się znacząco w zależności od województwa. W przypadku woj. mazowieckiego GUS wyszczególnił region warszawski stołeczny oraz pozostałą część województwa.

 

Stopa bezrobocia w końcu marca 2021 r.:

 • woj. wielkopolskie – 3,9%,
 • woj. śląskie – 5,1%,
 • woj. małopolskie – 5,5 %,
 • woj. dolnośląskie – 5,8%,
 • woj. lubuskie – 6,2%,
 • woj. pomorskie – 6,3%,
 • woj. łódzkie – 6,5%,
 • woj. opolskie – 7,0%,
 • woj. podlaskie – 8,0%,
 • woj. lubelskie – 8,3%,
 • woj. świętokrzyskie – 8,6%,
 • woj. zachodniopomorskie – 8,6%,
 • woj. kujawsko-pomorskie – 9,1%,
 • woj. podkarpackie – 9,2%,
 • woj. mazowieckie (bez regionu stołecznego) – 9,9%,
 • woj. warmińsko-mazurskie – 10,5%,
 • region warszawski stołeczny – 2,9%,
  • w tym Miasto Stołeczne Warszawa – 2,0%.


Jaka była liczba bezrobotnych zarejestrowanych w 2021 roku według województw?

 

Liczba bezrobotnych w Polsce w końcu marca 2021 r. wyniosła 1078,4 tys. osób. Gdzie osób szukających pracy było najwięcej?

 • woj. mazowieckie (bez regionu stołecznego) – 95,7 tys.,
 • woj. śląskie – 95,1 tys.,
 • woj. podkarpackie – 88,4 tys.,
 • woj. małopolskie – 86,1 tys.,
 • woj. lubelskie – 77,5 tys.,
 • woj. kujawsko-pomorskie – 75,1 tys.,
 • woj. dolnośląskie – 71,7 tys.,
 • woj. łódzkie – 70,6 tys.,
 • woj. wielkopolskie – 63,5 tys.,
 • woj. pomorskie – 59,4 tys.,
 • region warszawski stołeczny – 54,3 tys.,
  • w tym Miasto Stołeczne Warszawa – 26,5 tys.,
 • woj. zachodniopomorskie – 53,8 tys.
 • woj. warmińsko-mazurskie – 53,5 tys.,
 • woj. świętokrzyskie – 45,6 tys.,
 • woj. podlaskie – 39,0 tys.,
 • woj. opolskie – 25,3 tys.,
 • woj. lubuskie – 23,9 tys.

Wzrost stopy bezrobocia i liczby bezrobotnych w ostatnich miesiącach jest skorelowany z trudną sytuacją wielu firm w wyniku pandemii. Wiele jednak wskazuje na to, że w 2021 r. sytuacja na rynku pracy w Polsce się stabilizuje. Dla przypomnienia:

 

Przeczytaj także: