Job shadowing – co to jest, na czym polega 2019-03-19

Job shadowing – co to jest


Zjawisko job shadowingu jest w Polsce stosunkowo nowe, jednak już teraz warto wiedzieć, czym jest i na czym polega nowy trend. Otóż angielski termin można tłumaczyć na język polski jako „staż towarzyszący”, choć wśród pracowników korporacji przyjęło się używanie oryginalnej nazwy. Niezależnie od stosowanej terminologii, job shadowing polega na uczeniu się poprzez obserwację pracy innych. Stąd też pochodzi nazwa – pracownik, student lub stażysta przez cały okres szkolenia towarzyszy – niczym cień – osobie wykonującej swoją codzienną pracę.

 

Job shadow – na czym polega?


Job shadowing polega na śledzeniu bardziej doświadczonego pracownika i obserwowaniu jego pracy. Jednak osoba szkolona cały czas pozostaje „w cieniu”, nie podejmuje decyzji i nie bierze czynnego udziału w zebraniach czy naradach. Oczywiście może być angażowana do różnych działań, jednak to na szkolącym spoczywa odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie jego obowiązków.  

Sposób organizacji „staży towarzyszących” zazwyczaj nie jest jednakowy, choć pewne cechy są wspólne dla większości projektów. Często spotyka się wyjazdy do zagranicznego oddziału tego samego przedsiębiorstwa, jak też delegacje pracowników do zaprzyjaźnionych firm w celu przebranżowienia, nabycia pewnych zwyczajów czy zaznajomienia się z nowinkami technicznymi lub organizacyjnymi. Odbycie rozmów z bardziej doświadczonymi pracownikami, samodzielne doświadczenie procedur, obserwowanie od środka funkcjonowania danej organizacji i jej kultury może skutkować opracowaniem wielu innowacyjnych rozwiązań.

 

Job shadowing – sposób na zapoznanie rynku


Współpraca na zasadzie job shadow przynosi wymierne korzyści wszystkim zaangażowanym w nią stronom. Szkolenie pracownika w ramach tej samej organizacji, ale w zagranicznym oddziale, wpływa na poznanie struktury, sposobów działania oraz nowych metod rozwiązywania problemów. Wpływa także na podwyższenie jego kompetencji językowych. Firma natomiast zyskuje osobę już znającą najnowsze wzorce i potrafiącą wprowadzić je w swoim dziale. Wpływa to nie tylko na ujednolicenie struktury przedsiębiorstwa, ale także jego wydajność. Wymiana doświadczeń jest elementem pozwalającym na ciągły rozwój oraz wprowadzanie innowacyjnych produktów i usług. Ważne jest, że job shadowing nie ogranicza się tylko do podmiotów biznesowych, lecz może być stosowany również przez szereg innych instytucji, także państwowych.

Przeczytaj także:

Skomentuj