Wybrana kategoria

Kantor wymiany walut – pomysł na biznes

2019-11-14

Czy własny kantor to dochodowy i bezpieczny biznes? Jak rozpocząć taką działalność gospodarczą?

 

Jak otworzyć kantor wymiany walut?

 

Kantor to punkt usługowy, w którym prowadzi się wymianę walut – ich sprzedaż oraz skup po określonych kursach. By otworzyć taki biznes, niezbędne jest dysponowanie lokalem (wystarczy niewielki punkt) wraz z wyposażeniem (kasa fiskalna, komputer, wyświetlacz aktualnych kursów) oraz zabezpieczeniami.

 

Drugą możliwością jest postawienie na internetowy biznes. Kantor wirtualny, czyli tzw. e-kantor, polega na prowadzeniu działalności wymiany walut online. Choć w tym wypadku również dochodzi do obrotu walutami, przedsiębiorca, w myśl informacji podawanych przez Narodowy Bank Polski, nie prowadzi jednak działalności kantorowej. Tego typu firmę trzeba jedynie zarejestrować w CEIDG lub KRS.

 

Jakie są warunki prowadzenia tradycyjnej placówki? Przede wszystkim biznes – kantor wymiany walut należy do działalności regulowanej. By ją prowadzić, niezbędne jest wpisanie firmy do rejestru działalności kantorowej, prowadzonego przez NBP. Dokonuje się tego za pomocą wniosku elektronicznego (przez platformę ePUAP) bądź dostarczonego w formie papierowej do placówki NBP.

 

Jakie trzeba spełnić warunki, by otworzyć własny biznes – kantor? Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe działalność kantorową może prowadzić osoba fizyczna, osoba prawna oraz spółka niemająca osobowości prawnej, o ile osoba taka (lub żadna z osób wchodząca w skład zarządu, rady nadzorczej, rewizyjnej, wspólnik) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej.

 

Zaświadczenie o niekaralności przedsiębiorca musi uzyskiwać każdego roku.

 

Niekarani za wspomniane przestępstwa powinni być również pracownicy kantoru. Personel musi zostać też odpowiednio przeszkolony:
• na kursie z prowadzenia działalności kantorowej, udokumentowanym świadectwem lub
• w czasie pracy w banku trwającej minimum rok na stanowisku bezpośrednio związanym z obsługą transakcji walutowych, co należy potwierdzić świadectwem pracy.

 

Pracownicy składają też oświadczenie, że zapoznali się z treścią przepisów dotyczących działalności kantorowej.

 

Kantor może być prowadzony w dowolnej formie prawnej (poza spółką partnerską). W przypadku jednoosobowej działalności i spółki cywilnej niezbędne jest zarejestrowanie go w CEIGD, a jeśli wybraliśmy spółkę jawną, komandytową, komandytowo-akcyjną, z.o.o. lub akcyjną – w KRS. Odpowiednim numerem PKD dla tego typu przedsiębiorstwa jest 6612Z. Działalność może zostać opodatkowana na zasadach ogólnych bądź podatkiem liniowym. Do każdej transakcji walutowej należy wystawić dowód kupna-sprzedaży. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji operacji walutowych. Może się również spodziewać kontroli ze strony NBP.

 

Kantor – biznesplan

 

Co należy uwzględnić w biznesplanie? Przede wszystkim koszty związane z wynajęciem i przystosowaniem lokalu do działalności. Lokal taki musi mieć w szczególności kasę pancerną albo sejf, a także system alarmowy i inne zabezpieczenia fizyczne (np. kraty, szyby kuloodporne). Przedsiębiorca powinien wziąć pod uwagę koszty stałe (media, wynagrodzenie, składki ZUS etc.) oraz te poniesione na cele marketingowe.

 

Czy kantor to dobry biznes?

 

Z działalnością kantorową wiąże się sporo kwestii formalnych, które należy spełnić, co może zniechęcać do tego typu biznesu. Dodatkowy czynnik ryzyka stanowi fakt, że placówki te, a także przewożący środki finansowe konwojenci bywają celami ataków rabunkowych. Dobry system zabezpieczeń jest tu niezbędny.

 

Z drugiej strony zapotrzebowanie na kantory jest stałe, szczególnie w dużych miastach, miejscowościach turystycznych, przygranicznych oraz stanowiących węzły komunikacyjne.


O powodzeniu firmy w dużej mierze decyduje lokalizacja punktu wymiany walut. Decydując się na otwarcie kantoru warto więc zainwestować w lokal przy głównej ulicy, w pobliżu węzła komunikacyjnego, a także zadbać o jego dobre oznakowanie.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj