Wybrana kategoria

Karty podarunkowe dla pracowników a podatek i ZUS

2020-12-22

Karty lub bony podarunkowe dla pracowników są wręczane zazwyczaj z okazji Świąt Bożego Narodzenia, ale także jubileuszu firmy czy w ramach programu motywacyjnego. Taka forma w wielu przedsiębiorstwach zastąpiła rzeczowe upominki. Warto pamiętać, że karta podarunkowa uznawana jest za przychód pracownika. W jaki sposób powinna być rozliczona z Urzędem Skarbowym i ZUS-em? Czy w każdym przypadku istnieje taki obowiązek?

 

Karty podarunkowe dla pracowników: jaki podatek? Jak rozliczyć?

 

Przedpłacona karta podarunkowa dla pracownika to popularne i wygodne rozwiązanie – pozwala na wykorzystanie określonej z góry kwoty np. w punkcie usługowym czy sklepie albo w wielu różnych punktach sprzedaży. Każdy obdarowany sam decyduje kiedy i na co wyda pieniądze. Tego typu karty działają bowiem na zasadzie kart debetowych.

 

Pracodawca może je finansować z dwóch źródeł:
• z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (zfśs),
• ze środków obrotowych.

 

Zgodnie z art. 21. 1. pkt 67 Ustawy o PIT wolna od podatku dochodowego jest: wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

 

Przedpłacona karta podarunkowa dla pracownika nie jest jednak traktowana jako bon lub talon, ale właśnie jak karta płatnicza uprawniająca do wydania dostępnych na niej środków pieniężnych. Dlatego w praktyce uznaje się, że jej przekazanie pracownikowi to świadczenie pieniężne, które do kwoty 1000 zł jest na podstawie cytowanego artykułu wolne od podatku PIT.

 

Karta podarunkowa a ZUS

 

Przedpłacone karty podarunkowe (do limitu 1000 zł w ciągu roku) finansowane z zfśs, nie podlegają także oskładkowaniu ZUS. Warto jednak pamiętać, że powinny być przyznawane zgodnie z zasadami udzielania świadczeń z zakładowego funduszu, a więc w wysokości uzależnionej od sytuacji życiowej i materialnej danego pracownika. W innych przypadkach tego typu karta podarunkowa podlega oskładkowaniu – zwiększa podstawę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – i opodatkowaniu PIT.

 

Czy świadczenia pozapłacowe zwiększają efektywność pracowników?

 

Ci pracodawcy, którzy uważają benefity pozapłacowe dla pracowników za zbędny wydatek, lekceważą potężne narzędzie motywacyjne. Dobrze zaplanowany system motywacyjny, nagradzanie efektów pracy to inwestycja, która skutkować będzie większym zaangażowaniem w wykonywanie obowiązków, ale też lojalnością wobec pracodawcy.

 

Bonusy dla pracowników mają również znaczenie w czasie rekrutacji, budują markę pracodawcy. Choć trudno uznać, że owocowe czwartki, karty albo bony podarunkowe przesądzają o tym, że kandydat zdecyduje się pracować w danej firmie, to z pewnością nie można im odmówić pozytywnego wpływu na wizerunek przedsiębiorstwa.

 

Przeczytaj także: