Wybrana kategoria

Kiedy pracownik może dostać dofinansowanie do okularów?

2019-11-08

Jeśli potrzebujemy okularów korekcyjnych do pracy przed komputerem, zgodnie z prawem pracy możemy liczyć na częściową lub całkowitą refundację ich zakupu przez pracodawcę. Jakie warunki musimy spełnić, by otrzymać takie dofinansowanie?

 

Dofinansowanie do okularów przez pracodawcę – warunki i zasady

 

Aby pracodawca był zobowiązany do pokrycia całości lub części kosztów zakupu okularów korekcyjnych dla swojego pracownika, musi być spełnionych kilka warunków. Do najważniejszych z nich należą:
• stosowne zaświadczenie lekarskie,
• czas pracy, jaką dany pracownik wykonuje przed monitorem komputera.

 

Jeśli chcielibyśmy otrzymać dofinansowanie do okularów korekcyjnych przez zakład pracy, konieczność ich stosowania musi być potwierdzona przez okulistę. Lekarz nie może jednak wydać takiego orzeczenia podczas każdej wizyty, a jedynie w czasie badań przeprowadzonych w ramach profilaktycznych badań pracowniczych (wstępnych, okresowych lub kontrolnych).

 

Co ważne, konieczność stosowania okularów dotyczy tylko sytuacji związanych z wykonywaniem obowiązków służbowych przed monitorem komputera. Nieistotne czy jest to komputer stacjonarny, czy przenośny, ani czy okulary nosimy na co dzień lub też używamy ich jedynie do pracy przy komputerze.

 

I tu pojawia się kolejny warunek, który trzeba spełnić, by dofinansowanie do okularów było możliwe. Dotyczy on czasu pracy, jaki przypada na wykonywanie obowiązków służbowych przed monitorem.

 

Zgodnie z przepisami, nie może być on krótszy niż połowa dobowego wymiaru czasu pracy. W praktyce oznacza to, że dofinansowanie do okularów od pracodawcy nam się należy, jeśli praca przed komputerem przekracza 4 godziny dziennie. Gdy taki rodzaj pracy bywa jedynie dodatkiem do naszych codziennych obowiązków służbowych (tj. wykonywanych bez wykorzystania komputera), dofinansowanie nam się nie należy.

 

Kwota dofinansowania do okularów – 2019 r.

 

Kiedy mamy orzeczenie lekarskie i określony przepisami wymiar czasu pracy spędzamy przed komputerem, pracodawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów naszych okularów korekcyjnych. Jeśli zamiast okularów chcielibyśmy kupić soczewki, pracodawca nie ma obowiązku pokrywać kosztów ich zakupu. Czy to zrobi, zależy jedynie od jego dobrej woli.

 

Jeśli zdecydujemy się na okulary, może się okazać, że pracodawca nie sfinansuje nam ich w całości, a jedynie pokryje część poniesionych wydatków. Każdy, kto nosi okulary, doskonale wie, że różnice w cenie – zarówno samych szkieł, jak i oprawek – bywają bardzo duże.

 

W przypadku dofinansowania okularów przez pracodawcę musimy liczyć się z tym, że prawdopodobnie będą nas obowiązywać pewne ograniczenia. Mogą one wynikać z wewnętrznych firmowych regulacji (np. z regulaminu zakładu pracy, w którym najczęściej określa się poziom dofinansowania).

 

Częściej ograniczenia te wynikają z ogólnie przyjętych zasad. Mimo że w przepisach prawa pracy nie znajdziemy konkretnych wytycznych dotyczących wysokości dofinansowania do okularów pracownika, przyjęto, że refundacja dotyczy oprawek i soczewek okularowych w standardzie podstawowym. Takim standardem nie będzie więc popularna powłoka antyrefleksyjna, ani markowe oprawki czy wykonanie soczewek z nietypowych materiałów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy kupili droższe okulary i oprawki, a pracodawca pokryje jedynie podstawowe koszty.

 

Dofinansowanie do okularów – co ile lat

 

Częstotliwość, z jaką będziemy mogli wymieniać okulary na koszt pracodawcy, podobnie jak wysokość refundacji, może być zamieszczona w wewnętrznych dokumentach firmy, tj. w regulaminie pracy.

 

Jeśli jednak nosimy okulary i jeszcze przed upływem czasu określonego w firmowych dokumentach czujemy, że gorzej widzimy i trudniej pracuje się nam przed monitorem, możemy liczyć na wcześniejszą wymianę soczewek i dofinansowanie. W takiej sytuacji pracodawca powinien skierować nas na badania profilaktycznie. Co ważne, nie ma tu znaczenia wskazany podczas poprzedniej wizyty u lekarza termin następnych badań. Liczy się sam fakt zgłoszenia pogorszenia stanu zdrowia przez pracownika.

 

Przeczytaj także: