Wybrana kategoria

Kryminolog - czym się zajmuje, specyfika pracy, zarobki

2019-03-08

Kryminolog – czym się zajmuje


Kryminologia to nauka o przestępstwie czerpiąca z psychologii, socjologii, a nawet pedagogiki. W Polsce uczelnie wyższe dopiero zaczynają otwierać kierunki z tej dziedziny, natomiast w krajach anglosaskich jest ona bardzo popularna. Specjalista z tej branży próbuje odpowiedzieć na pytania, czym jest naruszenie prawa i kto się go dopuszcza. Często dziedzina ta jest mylona z kryminalistyką, która jest bardziej praktyczna i najczęściej opisuje się ją jako naukę biologiczno-techniczną, podczas gdy kryminologie traktuje się jak część socjologii.

Kryminolog poszukuje motywów dokonania zbrodni oraz próbuje odpowiedzieć na pytanie, co powoduje, że jedna osoba popełnia przestępstwo, a inne nie. Dlatego podczas swojej pracy często korzysta z testów psychologicznych oraz danych statystycznych. Kryminologia interesuje się również ofiarą przestępstwa (ta dziedzina nazywa się wiktymologią). Chodzi tutaj głównie o badania, które określają dlaczego jedni ludzie mają większe predyspozycje do bycia ofiarą od innych.

 

Kryminologia – praca, specyfika zawodu


Po otrzymaniu dyplomu z zakresu kryminologii można znaleźć pracę w laboratoriach technicznych. Wielu absolwentów ubiega się także o posadę w policji, jednak tutaj trzeba pamiętać o tym, że obowiązkowe jest pozytywne przejście całego procesu rekrutacyjnego oraz specjalistyczny, policyjny kurs. Kryminolodzy wykonują także zadania na posadach funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów społecznych, obrońców praw człowieka czy nawet dziennikarzy. W zakres ich obowiązków wchodzą także badania dotyczące przestępczości oraz jej społeczno-demograficznych uwarunkowań.

Specyfika pracy będzie się różniła w zależności od miejsca zatrudnienia. Osoby, które zdecydowały się na służbę w policji, muszą liczyć się z wieloma stresującymi sytuacjami. Bardziej spokojnie będzie wyglądała działalność naukowo-badawcza, która dotyczy między innymi: określenia rozmiarów przestępczości, określenia stopnia wykrywalności przestępstw, analizowania przyczyn różnych rodzajów przestępstw i osobowości ich sprawców, badania uwarunkowań społecznych na późniejszą działalność kryminalną. Często także wykorzystuje się dane statystyczne oraz sporządza analizy i ekspertyzy dla różnych instytucji np. dla sądów, policji, zakładów karnych oraz resocjalizacyjnych. Jednym z zadań podczas pracy z policją może być np. sporządzanie profilu przestępcy.

 

Kryminolog – zarobki


Zarobki kryminologa będą zależne od miejsca pracy, stażu i doświadczenia zawodowego oraz innych dodatkowych umiejętności. Pełniąc służbę w policji, możemy liczyć na wynagrodzenie odpowiednie do danego stopnia w hierarchii. Pensja kryminologa to najczęściej 3 500 zł netto. Część osób decyduje się także na prowadzenie działalności dydaktycznej w ośrodkach akademickich oraz specjalistycznych szkoleń dla policji i pracowników wymiaru sprawiedliwości.

Przeczytaj także: