Kurator sądowy - jak zostać, zadania, obowiązki, wymagania, wynagrodzenie, ustawa

2019-08-16

Kurator sądowy - kto to jest

 

Wśród pracowników administracji sądowej można wyróżnić osobę, która piastuje stanowisko kuratora sądowego. Osoby wykonujące ten zawód są traktowane jak funkcjonariusze publiczni. Pełnią rolę wychowawczo-resocjalizacyjną. Kuratorzy sądowi sprawują opiekę nad osobami dorosłymi z wyrokami oraz nad nieletnimi. Pracownicy muszą wypełniać swoje zadania zgodnie z prawnymi wytycznymi, ponieważ ich praca jest dość często kontrolowana.

 

Wyróżnia się dwie grupy kuratorów: zawodowych oraz społecznych. Kuratorzy zawodowi zajmują się wykonywaniem orzeczeń w sprawach karnych dotyczących dorosłych. Drugi typ, kuratorzy społeczni (zwani także rodzinnymi), wypełniają obowiązki względem nieletnich oraz całych rodzin.

 

Jak zostać kuratorem

 

Praca kuratorów sądowych należy do bardzo trudnych. Dlatego wymagane jest odpowiednie przygotowanie merytoryczne. Preferowane kierunki studiów to prawo, psychologia bądź pedagogika. Po ukończeniu edukacji na uczelni wyższej należy odbyć specjalną aplikację kuratorską, która trwa 12 miesięcy i jest zakończona egzaminem. Pozytywny wynik pozwala kandydatom na zdobycie uprawnień.

 

Kurator sądowy - wymagania

 

Istotne są także odpowiednie predyspozycje. Są to przede wszystkim komunikatywność, empatia, odporność na stres oraz wytrzymałość. Praca polega na spotkaniach z podopiecznymi, którzy często pochodzą z patologicznych środowisk. Wielu z nich odsiadywało w przeszłości wyrok. Niestety zdarza się, że kuratorzy stykają się z agresją ze strony osób z trudnych środowisk. W takich sytuacjach nie można pokazać po sobie strachu. Warto także podkreślić, że kuratorzy sądowi powinni działać tak, aby nieść pomoc swoim podopiecznym, dzięki czemu będą oni mogli zacząć nowe życie.

 

Zadania kuratora sądowego

 

Aby móc wypełniać powierzone obowiązki, kuratorzy muszą spełniać powyższe warunki:

• posiadać polskie obywatelstwo,
• korzystać z pełni praw obywatelskich i cywilnych,
• cechować się dobrą kondycją i stanem zdrowia.

 

Z jakimi zadaniami musi zmierzyć się kurator sądowy w codziennej pracy? Każdy kurator ma określoną listę podopiecznych, nad którymi sprawuje nadzór. Istotne są kwestie formalne, to znaczy wypełnianie kart dozoru. Praca kuratora sądowego polega między innymi na wizytach w miejscach zamieszkania podopiecznych. Często są to domy poprawcze lub bardziej niebezpieczne dzielnice danego miasta.

 

Obowiązki kuratora sądowego

 

Kuratorzy sądowi pomagają podopiecznym w różnych problemach życiowych. Może to dotyczyć kobiet, które doświadczają przemocy domowej. W takiej sytuacji kurator podpowiada do jakiej placówki się udać, aby odzyskać spokój i odpowiednią pomoc. Młodych narkomanów wysyła do ośrodków walczących z nałogami. Dodatkowo zajmuje się przygotowaniem odpowiednich pism sądowych, jeśli w jakimś przypadku zajdzie taka potrzeba. Nie jest to praca w stałych, z góry określonych godzinach. Czasami kuratorzy muszą razem z policją jechać w nocy do domu podopiecznego, aby zainterweniować w ciężkiej sytuacji.

 

Wynagrodzenie kuratora

 

Praca kuratora sądowego nie należy do najłatwiejszych, wiąże się bowiem z dość dużym stresem i obciążeniem. Czy przekłada się to na zarobki? Na początku pensje nie są wygórowane. Wynoszą około 2500 zł netto. Wraz ze zdobywaniem doświadczenia wzrasta wynagrodzenie. Po kilku latach pracy w tym zawodzie można liczyć na 4000 zł. Do tego dochodzą jeszcze dodatki np. dodatek terenowy lub patronacki.

 

Ustawa o kuratorach sądowych

 

Większość zawodów związanych z wyznaczaniem bądź egzekwowaniem prawa jest regulowana przepisami. Tak też jest w przypadku profesji kuratorów sądowych. Wszystkie normy są zawarte w ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o kuratorach sądowych. Przepisy zawierają między innymi dokładny opis wymagań formalnych, które pozwalają rozpocząć karierę na stanowisku kuratora sądowego.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj