Kwiecień 2018 - bezrobocie najniższe od 1991 roku 2018-05-10

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu 2018 roku wyniosła 6,3 proc. - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W porównaniu z danymi GUS za marzec zmniejszyła się o 0,3 pkt. proc., a w ujęciu rocznym o 1,3 proc.


„Od 1991 r. nigdy wskaźnik bezrobocia w kwietniu nie był niższy niż obecnie. W kwietniu br. spadek stopy bezrobocia (w granicach od 0,2 punktu do 0,7 punktu procentowego) odnotowano we wszystkich województwach”, czytamy w komunikacie resortu.


Największy spadek miał miejsce w województwie warmińsko-mazurskim (o 0,7 pkt. proc.) oraz kujawsko-pomorskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz zachodniopomorskim (o 0,4 pkt. proc.). W pozostałych województwach bezrobocie zmniejszyło się o 0,2-0,3 pkt. proc.


Najniższa stopa bezrobocia w dalszym ciągu występuje w województwie wielkopolskim (3,6 proc.), a najwyższa – pomimo bardzo dużego spadku w kwietniu – w warmińsko-mazurskim (11,1 proc.). Jest to jedyne województwo, w którym utrzymuje się ona na dwucyfrowym poziomie. W sześciu województwach jest natomiast niższa niż średnia dla całego kraju.

 

Stopa bezrobocia wg województw w kwietniu 2018 roku.

Województwo

Stopa bezrobocia rejestrowanego
w kwietniu 2018

Procentowy spadek stopy bezrobocia w porównaniu z danymi GUS za marzec 2018

Wielkopolskie

3,6

-0,2

Śląskie

4,9

-0,2

Małopolskie

5,2

-0,2

Pomorskie

5,3

-0,2

Mazowieckie

5,4

-0,2

Dolnośląskie

5,6

-0,2

Lubuskie

6,3

-0,2

Łódzkie

6,6

-0,2

Opolskie

6,7

-0,3

Zachodniopomorskie

8,2

-0,4

Podlaskie

8,3

-0,3

Lubelskie

8,4

-0,3

Świętokrzyskie

8,7

-0,4

Podkarpackie

9,3

-0,4

Kujawsko-Pomorskie

9,5

-0,4

Warmińsko-Mazurskie

11,1

-0,7

 

Źródło: opracowanie właśnie na podstawie danych MRPiPS

 

Na koniec ubiegłego miesiąca w urzędach pracy w całym kraju zarejestrowanych było 1,04 mln bezrobotnych. To o 47,9 tys. osób (o 2,9 proc.) mniej niż w marcu br. Z kolei pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 139,6 tys. miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. Najwięcej pracowników poszukiwano w województwach mazowieckim, śląskim, dolnośląskim, łódzkim i pomorskim.

 

Także kolejne miesiące rysują się w pozytywnym świetle dla rodzimego rynku pracy. Według danych Eurostatu, stopa bezrobocia w Polsce wyniosła w marcu  4,4 proc. To znacznie poniżej unijnej średniej, a dodatkowo Komisja Europejska prognozuje dalszy spadek bezrobocia w naszym kraju. Jeszcze w 2018 roku ma ono obniżyć się do poziomu 4,1 proc., a w 2019 roku będzie to 3,9 proc. Niskie bezrobocie ma się przełożyć także na wzrost płac.

 

Przypomnijmy, że różnica w wysokości stopy bezrobocia liczonej przez resort pracy i Eurostat wynika z przyjętych odmiennych metodologii obliczeń. Zgodnie z metodologią MPRiPS bezrobotni to wszystkie osoby zarejestrowane w urzędach pracy, a Eurostat za bezrobotnych uznaje osoby bez pracy, które są ją w stanie podjąć w ciągu 2 tygodni, a poszukują jej aktywnie przez co najmniej 4 tygodnie.

Przeczytaj także:

Skomentuj