Mediator - jak zostać, wymagania, zarobki

2018-11-09

 

Mediator - kim jest?

 

Mediator, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się mediacjami, czyli procesem ugodowego rozwiązania sporu. Zawód mediatora wiąże się z pośrednictwem pomiędzy stronami konfliktu. Mediator towarzyszy stronom w trakcie prowadzonych rozmów i stara się doprowadzić je do porozumienia.

 

Rodzaje mediacji są zróżnicowane i zależą od aspektu prawnego. Mogą to być:

 • mediacje cywilne,
 • mediacje gospodarcze,
 • mediacje karne,
 • mediacje pracownicze,
 • mediacje rodzinne,
 • mediacje rówieśnicze/szkolne.

Te z kolei można podzielić na mediacje sądowe i pozasądowe, w zależności od aspektu wszczęcia mediacji, oraz mediacje pośrednie i bezpośrednie w aspekcie komunikacji stron. Dlatego też mediator może pełnić stanowisko szeroko pojęte np. mediatora sądowego lub dookreślone w aspekcie prawnym np. mediatora rodzinnego.

 

Jak zostać mediatorem?

 

Praca mediatora w zależności od typu mediacji związana jest z wymiarem sprawiedliwości. Aby podjąć pracę w tym zawodzie trzeba spełnić kilka warunków formalnych uregulowanych przez Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2003 roku. Ustawa ta jasno określa wymagania do pracy na stanowisku mediatora.

 

Mediatorem może zostać osoba, która:

 • ukończyła minimum 18 rok życia, jeśli chce zajmować się sprawami cywilnymi,
 • ukończyła 26 rok życia, jeśli chce zajmować się wszystkimi pozostałymi sprawami,
 • ma obywatelstwo polskie,
 • ma pełnię praw cywilnych,
 • nie była karana za przestępstwo o charakterze umyślnym,
 • ma wiedzę i umiejętności, które pozwalają na sumienne i dokładne wykonywanie zadań związanych bezpośrednio z mediacją,
 • ukończyła 40-godzinne szkolenie z zakresu mediacji, jeśli zakres wykonywanych mediacji, ma być inny niż cywilne.

 

Mediator wymagania

 

Jak zostać mediatorem sądowym? Przede wszystkim należy mieć ukończone studia wyższe. Preferowane kierunki to: psychologia, socjologia, pedagogika, resocjalizacja lub inne zbliżone specjalności. Można także zdobyć wiedzę z zakresu mediacji na studiach podyplomowych. Wiedza psychologiczna mediatorowi nie może być obca, gdyż w życiu zawodowym prowadzić będzie delikatne sprawy związane z mediacjami małżeńskimi, szkolnymi, czy jakimikolwiek innymi. Są to sprawy wymagające odpowiedniego podejścia i znajomości zachowań oraz ich właściwej interpretacji. Ponadto przyszły mediator/mediatorka muszą zdobyć najpierw doświadczenie praktyczne podczas staży i praktyk. Istotny jest także wpis na listę osób uprawnionych do przeprowadzenia postępowań mediacyjnych w Sądzie Okręgowym. 

 

Mediator zarobki

 

Z racji tego, że praca mediatora sądowego nie ma charakteru stałego, etatowego, jako mediatorzy często zwyczajnie dorabiają np. początkujący prawnicy, czy psychologowie. Dlaczego tak jest? Ponieważ mediator przyjęty jest zazwyczaj jako zawód wolny o niedookreślonym i raczej relatywnie niedużym wynagrodzeniu. Nie można określić jednoznacznie np. ile zarabia mediator rodzinny, gdyż wiele zależy od rodzaju sporu. 

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2005 roku mówi, że tam, gdzie nie jest konieczne określenie wartości sporu, bądź też w sprawach o prawo majątkowe za pierwsze z posiedzeń można otrzymać stawkę w wysokości 60 zł, a za każde kolejne 25 zł. Za koszty mediacji odpowiadają strony sprawy, więc z ich kieszeni wypłacane jest wynagrodzenie dla mediatora. 

Przeczytaj także:

Skomentuj