Metody, rodzaje, techniki, narzędzia rekrutacji

2019-01-14

Metody rekrutacji


Pod pojęciem rekrutacji rozumiemy nabór nowych pracowników w dowolnej liczbie do firmy. Obecnie pozyskiwanie pracowników to odrębna dziedzina, która cały czas jest doskonalona przez profesjonalistów. Selekcja pracowników ma przebiegać bez zarzutów, natomiast musi się zakończyć znalezieniem najlepszego kandydata na dane stanowisko.


Praktycznie w każdym przedsiębiorstwie rekrutacja zaczyna się od określenia potrzeb personalnych w danym momencie. Trafne określenie zapotrzebowania kadrowego pomoże nam określić, kogo tak naprawdę szukamy. Na tym etapie musimy także sprecyzować, jaka ilość osób na danym stanowisku jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania firmy. Następnie w procesie planowania naboru przygotowuje się opis stanowiska. Tutaj ważne jest aby podać wszystkie możliwe wymagania stawiane przed przyszłymi pracownikami. Wliczają się w to kwestie dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia. Ważne są także pewne cechy charakteru, które mogą okazać się kluczowe do wypełniania obowiązków. W ofercie powinniśmy także wykazać zakres zadań i obowiązków, aby kandydaci sami mogli zweryfikować, czy jest to zgodne z ich zainteresowaniami. Tak przygotowane ogłoszenie należy opublikować.


Kolejnym etapem jest weryfikacja aplikacji, które otrzymaliśmy. Jeżeli wybraliśmy spośród nich osoby, które wydają się najbardziej odpowiadać na dane stanowisko, to należy zaprosić je na rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa z reguły jest prowadzona przez osobę z działu HR, która posiada odpowiednie przygotowanie, oraz przez bezpośredniego przełożonego. Końcowym etapem będzie podjecie decyzji o zatrudnieniu tej osoby, która według nas spełnia wszystkie nasze wymagania formalne, jak również charakterologiczne.

Istnieje także podział rekrutacji na rekrutację ogólną oraz segmentową. Czym jest rekrutacja ogólna? Najczęściej jest ona wykorzystywana w wielkich fabrykach, gdzie pracodawca poszukuje pracowników operacyjnych.

Rekrutacja segmentowa natomiast dotyczy selekcji pracowników z wybranej branży. Poszukiwani są wtedy profesjonaliści, a etap rekrutacyjny jest bardziej złożony niż w przypadku rekrutacji ogólnej.

 

Rodzaje rekrutacji


Selekcję pracowników możemy też przeprowadzać podczas rekrutacji wewnętrznej i otwartej. Rekrutacja wewnętrzna charakteryzuje się tym, że poszukujemy pracownika wewnątrz firmy. Może to znacznie obniżyć koszta procesu rekrutacyjnego. Często może to być traktowane, jako motywacja pracowników do ciągłego rozwoju. Tak samo, jak w przypadku każdej rekrutacji, także i tutaj należy przygotować ofertę, która będzie zawierała opis stanowiska oraz wymagania.

Rekrutacja otwarta (bądź inaczej zewnętrzna) polega na poszukiwaniu pracowników poza przedsiębiorstwem. Oczywiście podstawą jest tutaj oferta pracy, która trafi do jak największej ilości ludzi. Dzięki temu mamy pewność, że trafimy na najlepszego kandydata. Ta forma rekrutacji wiąże się ze znacznie wyższymi kosztami. Dotyczą one nie tylko samego procesu rekrutacji, czyli zamieszczania ogłoszeń na różnych portalach, rozmów oraz testów. Także już po znalezieniu odpowiedniego pracownika trzeba poświęcić czas i pieniądze na jego adaptację w nowym miejscu pracy.

 

Techniki rekrutacji


Obecnie rekruterzy mogą korzystać z wielu nowoczesnych technik rekrutacyjnych. Jedną z nowych technik jest między innymi formularz aplikacyjny, który trzeba wypełnić niezależnie od wysłania CV. Praktycznie zawsze taki formularz wypełniany jest on-line. Często w takim kwestionariuszu możemy znaleźć pytania w stylu: „jaki jest twój największy dotychczasowy sukces?”, „co zrobisz, jeżeli nie udało ci się zrealizować jakiegoś celu bądź planu?”. 

 

Kwestionariusze osobowościowe są wykorzystywane do sprawdzenia, czy dana osoba pasuje na konkretne stanowisko także pod względem charakteru. Bardzo często taki kwestionariusz mówi pracodawcy o posiadanych przez kandydata umiejętnościach miękkich, które obecnie są coraz bardziej poszukiwane na większość stanowisk.
Obecnie coraz bardziej popularny jest Program Pozyskiwania Talentów. Podczas takiego typu rekrutacji firma zatrudnia specjalną agencję, która zbiera dane dotyczące kandydatów, weryfikuje ich doświadczenie, kompetencje oraz umiejętności, natomiast później przekazuje zebrane dane firmie zlecającej za pomocą specjalnego portalu. Firma przeprowadza selekcję zgromadzonych aplikacji i za pomocą portalu samodzielnie umawia się z konkretnymi osobami.

 

Narzędzia rekrutacji


Do kolejnych narzędzi rekrutacyjnych zaliczyć można testy umiejętności oraz predyspozycji zawodowych. Tutaj należy pamiętać, że takie testy powinny być przeprowadzone oraz sprawdzone przez wykwalifikowanego psychologa. W przeciwnym razie można popełnić błędy.

Na niektóre stanowiska potrzebne są osoby, które posiadają zdolność logicznego myślenia. Dlatego czasem przeprowadzane są specjalne testy matematyczne oraz analityczne, które mają na celu ocenę matematycznych możliwości danego kandydata. Tak samo jest w przypadku znajomości języków obcych. Część rozmów kwalifikacyjnych może być przeprowadzana w języku obcym, a oprócz tego można od osoby aplikującej wymagać napisania specjalnie przygotowanego testu.

Na potrzeby każdej rekrutacji można stworzyć odpowiednie testy: osobowościowe, testy zainteresowań, merytoryczne. Odrębną grupą są testy projekcyjne, które badają nasze odczucia. Do takich testów używa się np. obrazków, które przedstawiają plamy (najczęściej w formie kleksów).  Kandydat musi je zinterpretować. Warto podkreślić, że nie ma tutaj poprawnej odpowiedzi, ponieważ jest to indywidualna interpretacja.

Przeczytaj także:

Skomentuj