Wybrana kategoria

Mikrorachunek podatkowy – co to jest?

2019-11-22

Mikrorachunek podatkowy to hasło, z którym już teraz warto się zapoznać. Jak od stycznia będą wyglądać rozliczenia podatkowe i co trzeba w tym temacie wiedzieć?

 

Mikrorachunek podatkowy – czym jest?


Mikrorachunek to właściwie indywidualny rachunek bankowy, na który podatnik i płatnik będą od stycznia 2020 r. wpłacać podatek VAT, CIT i PIT. Przypomnijmy pokrótce, czym są. VAT to podatek od towarów i usług – rozliczają go przedsiębiorcy. Podatek CIT odlicza się od dochodów osób prawnych, natomiast PIT od dochodów osób fizycznych.

Warto wiedzieć, że indywidualne konto bankowe służy wyłącznie do wpłat. Poza podatkami będzie się na nie przelewać tzw. niepodatkowe należności budżetowe, czyli np. odsetki za zwłokę. Nie zmienią się zasady dotyczące zwrotów nadpłat i podatków. Jak dotychczas będą przelewane na ROR.

 

Mikrorachunek podatkowy – dla kogo?

 

Zmiana obejmie właściwie wszystkich rozliczających się z fiskusem – osoby fizyczne, które obowiązuje rozliczenie PIT i płatników, czyli przedsiębiorców. Pracodawca wpłaci na swoje indywidualne konto także zaliczki na podatek PIT pobierane z wynagrodzeń pracowników.

 

Co będzie zawierać mikrorachunek podatkowy?


Podstawą prawną zmian jest znowelizowana ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 61b. § 2.: „Struktura numeru indywidualnego rachunku podatkowego jest zgodna z formatem Numeru Rachunku Bankowego i zawiera:
1) sumę kontrolną;
2) numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku;
3) identyfikator podatkowy”.

Łącznie to 26 cyfr. Początkowe dwie są sumą (liczbą) kontrolną, kolejno mamy zawsze cyfry: „10100071222”. Po nich – „1” lub „2” („1” – jeśli podaje się nr PESEL, „2” – jeśli NIP) i nr PESEL albo NIP. Jeśli znaków jest mniej niż 26 – numer będą kończyć zera, tak aby łącznie mikrorachunek składał się właśnie z 26 cyfr.


Co z dotychczasowym rachunkiem?

 

Od 1 stycznia nie będzie już możliwości, by opłacać wymienione wyżej podatki na dotychczasowych zasadach. Obecne rachunki urzędów skarbowych, na które były wpłacane PIT, CIT i VAT stracą ważność z ostatnim dniem 2019 roku. Innych wpłat będzie można dokonywać bez zmian – zgodnie z wykazem rachunków bankowych urzędów skarbowych, który zostanie opublikowany w grudniu.

 

Mikrorachunek podatkowy – zalety

 

Z założenia indywidualne rachunki bankowe mają ułatwiać rozliczenie podatku. Jakie są plusy wprowadzenia tego rozwiązania?

1. Wygoda podatnika – dokonuje on wpłat na jeden stały rachunek.


2. Dzięki generatorowi mikrorachunków podatkowych można w dowolnym momencie sprawdzić numer konta. Wystarczy wpisać nr NIP (obowiązuje w przypadku osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej i które nie są zarejestrowanymi płatnikami VAT) lub NIP (przez prowadzących działalność gospodarczą, podatników VAT i płatników podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i / lub zdrowotne).

3. Jeden rachunek to mniejsze prawdopodobieństwo pomyłki przy przelewaniu środków.

4. Mikrorachunek pozwala przyspieszyć urzędom skarbowym procedury związane z wydawaniem oświadczeń, np. o niezaleganiu w podatkach.

 

Źródła:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
www.podatki.gov.pl

Przeczytaj także:

Skomentuj