Nauczyciel wspomagający – kwalifikacje, zadania i obowiązki, zarobki, prawo

2019-01-16

Nauczyciel wspomagający – kim jest?


W wielu szkołach i przedszkolach możemy spotkać się z nauczycielem wspomagającym, chociaż nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego, czym taka osoba się zajmuje. Nauczyciel wspomagający to wykwalifikowana osoba, której głównym zadaniem jest wsparcie dziecka niepełnosprawnego. Najczęściej ściśle współpracuje z nauczycielem ogólnym, który prowadzi zajęcia w danej klasie. 

 

Nauczyciel wspomagający – kwalifikacje


Przepisy dotyczące nauczycieli wspomagających określają, że muszą mieć oni przygotowanie z zakresu pedagogiki specjalnej (mogą to być pięcioletnie studia dzienne z zakresu pedagogiki specjalnej lub studia podyplomowe z tej dziedziny). Nie została jednak szczegółowo sprecyzowana specjalność. Ważne jest, aby podczas składania podania i zatrudniania nauczyciela wspomagającego, jego kwalifikacje zostały zweryfikowane. Nauczyciel wspomagający ma za zadanie pomagać dzieciom nie tylko z fizyczną niepełnosprawnością, ale również z umysłową (coraz częściej są to dzieci np. z autyzmem). W większości przypadków kadra zarządzająca powinna zatrudnić nauczyciela pod kątem potrzeb uczniów. Należy tutaj podkreślić, że w szkołach integracyjnych, gdzie wspólnie uczą się dzieci zdrowe i niepełnosprawne, zatrudnienie nauczyciela wspomagającego jest obowiązkiem.

Jeżeli nauczyciel chce pomagać dzieciom autystycznym, to także musi mieć potwierdzenie o zdobyciu kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej, a oprócz tego warto ukończyć kurs kwalifikacyjny bądź studia podyplomowe z zakresu terapii uczniów z autyzmem. Obecnie żadne studia dzienne nie oferują specjalności w tej dziedzinie, dlatego trzeba ukończyć dodatkowe kursy. Bardzo często możemy spotkać się z nazwą - studia podyplomowe z zakresu oligofrenopedagogiki. Jest to właśnie pedagogika osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego


Głównym zadaniem nauczyciela wspomagającego jest pomoc w kształceniu dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W zakres jego obowiązków wchodzi między innymi: samodzielne prowadzenie zajęć z podopiecznymi, jak również pomoc drugiemu nauczycielowi podczas lekcji. Oprócz tego nauczyciel wspomagający musi oceniać postępy swoich uczniów oraz informować o nich resztę nauczycieli oraz rodziców. Nauczyciel wspomagający przygotowuje także program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do potrzeb swoich podopiecznych.

Bardzo ważne jest, aby nauczyciel wspomagający był w ścisłym i stałym kontakcie z rodzicami dzieci, którym przekazuje także porady dotyczące pracy w domu. Dlatego nauczyciel wspomagający musi być osobą kontaktową, a przede wszystkim cierpliwą. Nauczyciel wspomagający w szkole czy przedszkolu musi także wykazać się pomysłowością i kreatywnością podczas przygotowania zajęć i zadań dla swoich uczniów, którzy często wymagają specjalistycznego podejścia.
Praca nauczyciela nie należy do łatwych zadań. Wszystko zależy oczywiście od stopnia niepełnosprawności ucznia, jak również od chęci i możliwości rodziców do pracy z dzieckiem po lekcjach.

 

Nauczyciel wspomagający – zarobki


Osoby, które są zainteresowane pracą w zawodzie nauczyciela wspomagającego często zadają sobie pytanie, na jakie zarobki można liczyć. Pensum nauczyciela wspomagającego nie jest dokładnie określone w żadnej ustawie, dlatego przyjęło się korzystać w tym przypadku z zapisów dotyczących wynagrodzeń nauczycieli ogólnych.
Zgodnie z przepisem art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela pensja takiej osoby będzie zatem zależała od stopnia zawodowego (czy jest to stażysta, nauczyciel kontraktowy, mianowany czy dyplomowany). Na wynagrodzenie nauczyciela wspomagającego składają się: wynagrodzenie zasadnicze, dodatki np. za wysługę lat, motywacyjny oraz za warunki pracy.
Według Karty Nauczyciela zarobki nauczycieli, którzy mają tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne, wynoszą 2 417 zł brutto (stażysta), 2 487 zł brutto (kontraktowy), 2 681 brutto zł (mianowany) i 3 317 brutto zł (dyplomowany). 

 

Nauczyciel wspomagający – podstawa prawna


Podstawą prawną, która reguluje zasady pracy nauczycieli wspomagających jest Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).

Przeczytaj także:

Skomentuj