Netykieta poczty elektronicznej - definicja, zasady

 
Netykieta poczty elektronicznej - definicja, zasady

Tylko pozornie w Internecie jesteśmy zupełnie anonimowi. Należy pamiętać, że choć jest to globalne medium o ogromnym zasięgu, przekonanie, że nie ponosimy odpowiedzialności za wirtualne działania, jest złudzeniem. O ile nikt nie ma wątpliwości, że w komunikacji twarzą w twarz i w listach obowiązują nas pewne zasady etykiety, o tyle nie każdy słyszał o internetowej wersji kodeksu grzecznościowego - netykiecie.

 

Netykieta - co to jest?

 

Netykieta to swoisty kodeks internauty dotyczący zasad komunikowania się w sieci. Ponieważ Internet, jako niescentralizowana struktura nie podlega pod żadną instytucję, mogącą normalizować zasady użytkowania, internauci sami wypracowali zbiór reguł, których przestrzeganie świadczy o kulturze osobistej. Zasady netykiety dotyczą zarówno technicznych i prawnych aspektów, jak i grzeczności językowej.

 

Tradycyjna etykieta językowa obejmuje zbiór grzecznościowych zwrotów dostosowanych do sytuacji oraz zawiera wskazówki, jak postępować, aby rozmówca czuł się dowartościowany i zadowolony z konwersacji. Netykieta zaś służy przede wszystkim wygodzie użytkowników Internetu i jest zbiorem reguł, jak kulturalnie i przyzwoicie poruszać się w wirtualnym świecie.

 

Na forach internetowych, czatach i portalach społecznościowych, gdzie toczą się setki dyskusji, często na drażliwe tematy, potrzebne są zasady, które gwarantują pewien poziom tychże rozmów. Dużą rolę odgrywają moderatorzy – niejako opiekują się stroną i troszczą o przestrzeganie regulaminu, blokując dostęp użytkownikom, którzy notorycznie naruszają netykietę.

 

Zasady netykiety

 

Jak już zostało wspomniane, etykietę internetową można porównać do etykiety językowej. Ze względu na podobieństwo komunikacji w świecie wirtualnym do komunikacji bezpośredniej oraz na potoczność języka, słownictwo internetowe zawiera wiele form odzwierciedlających emocje towarzyszące wypowiedzi. Są to przede wszystkim emotikony, wykrzyknienia, zwielokrotnienia znaków. W komunikacji internetowej uległy modyfikacji także reguły językowe.

 

Użytkownicy bardzo często nie respektują zasad interpunkcyjnych, ponieważ traktują pismo, jako zamiennik tekstu mówionego. Nieprzestrzegane są również reguły ortograficzne. Aby pisać szybciej, bardzo często pomija się znaki diakrytyczne i nie stosuje się wielkiej litery. Netykieta wymaga jednak respektowania zasad poprawnej polszczyzny, bo niedbałość nigdy nie jest wskazana.

 

Poza kwestiami językowymi netykieta obejmuje także szereg innych, bardziej technicznych zaleceń, dostosowanych do konkretnych form przekazu, należą do nich:

- stosowanie się do reguł i regulaminu obowiązujących na danej stronie,
- korzystanie z tak zwanej lupki na forach przed założeniem nowego wątku (aby nie powielać już zamieszczonych treści),
-zakaz pisania off-topic – niezgodnie z tematem wątku,
- zakaz wysyłania łańcuszków szczęścia,
- bezwzględny zakaz stosowania wulgaryzmów.


Wyróżnić można także 3 niezwykle uciążliwe i nieakceptowalne zachowania w sieci. Czego nie robić w Internecie pod żadnym pozorem?
1. Nie spamować, czyli nie zasypywać odbiorców dużą liczbą zbędnych wiadomości, często o charakterze reklamowym.
2. Nie trollować - nie zamieszczać prowokacyjnych, nieprawdziwych treści w celu wywołania kłótni.
3. Nie wysyłać tych samych wiadomości w krótkim czasie (flooding).


Nieprzestrzeganie tych podstawowych zasad netykiety skończyć się może wyrzuceniem z danej grupy. Nie wolno także publikować treści niezgodnych z prawem. Choć w wirtualnym świecie bardzo często odbiorca naszych wypowiedzi nie jest ściśle określony (na forum może przecież wejść każdy), warto przestrzegać etykiety w Internecie.

 

Netykieta poczty elektronicznej

 

W przypadku poczty elektronicznej także wyróżniamy konkretne przepisy netykiety. 10 zasad można podzielić na te bardziej techniczne i te dotyczące kwestii językowych. Do technicznych norm netykiety poczty elektronicznej zaliczyć można:

- pisanie w formacie tekstowym (nie HTML),
- używanie opcji UDW (ukryte do wiadomości) przy wysyłaniu maili do większej grupy odbiorców,
- nadawanie wiadomościom tytułów; przy czym tytuł powinien odnosić się do treści maila i być jak najbardziej zrozumiały,
- przesyłanie dużych plików w linkach, a nie jako załącznik,
- niewysyłanie łańcuszków szczęścia,
- umieszczanie w stopce tylko niezbędnych danych (np. imię, nazwisko, nr telefonu).

 

Można także wyróżnić kilka reguł językowych w komunikacji e-mailowej:
- przestrzeganie zasad ortografii i interpunkcji,
- stosowanie znaków diakrytycznych,
- zwracanie się do odbiorcy z użyciem wielkiej litery (Cię, Tobie, Pana),
- nienadużywanie wielkich liter (wielka litera w Internecie oznacza krzyk, np. NETYKIETA).

 

Według profesora K. Ożoga współcześnie obowiązuje model „grzeczności komputerowej”, prostszej i bardziej tolerancyjnej niż tradycyjna etykieta. Mimo że Internet ułatwia komunikację, należy pamiętać, że e-mail może mieć charakter nieformalny – kiedy wymieniamy wiadomości ze znajomymi albo formalny – gdy korespondujemy np. z przełożonym, wykładowcą czy przedstawicielami urzędów.

 

Nasz język powinien być dostosowany do sytuacji i odbiorcy. Ważne, żeby w formalnych e-mailach nie rozpoczynać wypowiedzi od: „witam”. Bardziej adekwatne będzie „Szanowni Państwo” albo nawet mniej oficjalne, ale wciąż grzeczne „Dzień dobry”. Kończąc wypowiedź, unikajmy zwrotów „pozdrawiam” czy „do zobaczenia”. Znacznie lepiej napisać „Z poważaniem” albo „Z wyrazami szacunku”. Choć brzmi to dość staromodnie, świadczy o znajomości zasad pisowni, szacunku do odbiorcy i wysokiej kulturze zachowania.

 

Pamiętajmy także o pisaniu na temat i jasnym określeniu naszej intencji – odbiorca powinien wiedzieć, w jakim celu się do niego zwracamy i jak ewentualnie może nam odpowiedzieć. Niedopuszczalne jest także wysyłanie pustych wiadomości, jedynie z załącznikiem. Wysyłając CV, zawsze przedstawmy się w treści maila i krótko zaznaczmy, na jakie stanowisko aplikujemy. Przestrzegajmy tych zasad, netykieta w Internecie jest bowiem tak samo ważna jak etykieta grzecznościowa na co dzień.

 

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty