Wybrana kategoria

Nietypowe zawody, w których pracują mężczyźni

2019-12-10

Stereotypy płciowe – co to?

 

Problem dyskryminacji jest analizowany na wielu płaszczyznach – narodowości, religii, statusu społecznego itd. Jednym z nich jest wykluczenie danej osoby ze względu na płeć. Jak czytamy na stronie Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania: „Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami”.

 

Co powoduje tego rodzaju zachowania? Jednym z negatywnych bodźców są stereotypy płciowe – czyli przypisywanie każdej płci pewnych cech charakterystycznych, generalizowanie, bez realnych podstaw. Przykład? Najprostszy jest taki, że według opinii niektórych, kobiety powinny wyłącznie dbać o ognisko domowe i wychowywać dzieci, a mężczyźni pracować na utrzymanie rodziny.

 

Mężczyźni w zawodach dla kobiet

 

Co łatwo zauważyć, rynek pracy nie jest wolny od stereotypów. Nikomu nie sprawi większego problemu wymienienie najbardziej charakterystycznych zawodów dla kobiet czy prac typowych dla mężczyzn. Luka płacowa, problemy kobiet trafiających na szklany sufity to często poruszane zagadnienia. Jednak również mężczyźni muszą mierzyć się z przejawami nietolerancji, szczególnie jeśli decydują się na zajęcia stereotypowo damskie.

 

Dominacja kobiet w niektórych zawodach (lub przekonanie, iż w danej profesji powinny działać wyłącznie kobiety) jest niestety dla wielu członków społeczeństwa pretekstem do niestosownych przytyków i komentarzy na temat zatrudnianych panów – ich orientacji seksualnej, posiadanych umiejętności, roli w społeczeństwie.

 

W jakich zawodach można zaobserwować dyskryminację mężczyzn? Do takich profesji należą między innymi:
- nauczyciel przedszkola,
- położny,
- projektant mody,
- projektant wnętrz,
- fryzjer.

 

Warto zaznaczyć, że zjawisko nietolerancji może przejawiać się nie tylko w środowisku zewnętrznym – np. wśród klientów, pacjentów, kontrahentów. Problem widoczny jest także w zachowaniach współpracowników czy pracodawców.

 

Znaczenie równego traktowania w zatrudnieniu

 

Dlaczego walka z dyskryminacją jest tak ważna? Ponieważ nie powinno mieć znaczenia, czy interesuje nas typowa praca dla kobiet czy praca dla mężczyzn. Ważne abyśmy wykonywali zawód, w którym czujemy się dobrze, w którym się spełniamy, pozwalający się rozwijać i poszerzać horyzonty, a nie wypełniać role społeczne, przypisane przez stereotypy.

 

Aby satysfakcja z pracy była możliwa, konieczne jest równouprawnienie płci na szeroką skalę. Powinno się wprowadzać zmiany nie tylko w prawie, ale także w sposobie myślenia i postrzegania swojego miejsca w społeczeństwie. Niewielu pamięta, że na przykład w ogłoszeniu o pracę nie powinno stosować się form faworyzujących daną grupę: zatrudnimy młodą osobę, zatrudnimy panią, zatrudnimy kwiaciarkę, sprzątaczkę, czy kucharza.

 

Przeczytaj także: