Okresowa emerytura kapitałowa - co to jest, komu przysługuje, zasady 2019-04-15

Okresowa emerytura kapitałowa - co to jest

 

Zasady przyznawania tego typu świadczenia opisuje Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych. Same emerytury kapitałowe to według art. 1. „rodzaje świadczeń pieniężnych wypłacanych ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych oraz środków zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych”. Obecnie mamy okresową emeryturę kapitałową, do 2013 r. funkcjonowała jeszcze możliwość otrzymywania dożywotniej emerytury kapitałowej. Jednak w związku z tym, że co jakiś czas trwają prace nad różnego typu transformacjami systemu emerytalnego, ten rodzaj świadczenia już nie obowiązuje (został zastąpiony innymi regulacjami, za pomocą Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z określeniem zasad wypłaty emerytur ze środków zgromadzonych w otwartych funduszach emerytalnych (Dz. U. z 2013 r., poz.1717)). 

 

Emerytura kapitałowa - komu przysługuje?

 

By otrzymywać okresową emeryturę kapitałową należy spełnić kilka warunków. Osoba ubiegająca się o takie świadczenie musi należeć do OFE (otwartego fundusz emerytalnego) i mieć przyznane prawo do emerytury. Kolejne wytyczne to ukończenie sześćdziesiątego roku życia oraz posiadanie środków na odpowiednim subkoncie. Tutaj określa się jeszcze kwotę zgromadzonych funduszy - nie mogą być niższe od dwudziestokrotności dodatku pielęgnacyjnego.

 

W związku ze zmianami w prawie emerytalnym, na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych można znaleźć informację, że świadczenia te mogą przysługiwać kobietom, urodzonym po 31 grudnia 1948 r. (oczywiście spełniającym pozostałe, wymienione wyżej wymogi).

 

Emerytura kapitałowa z ZUS - zasady

 

Jak ustala się wysokość okresowej emerytury kapitałowej? Zgromadzone środki dzieli się przez średnią długość życia świadczeniobiorcy (ustalaną na podstawie danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny). I tę wypłaca się do wyznaczonego momentu.

 

W związku z tym, że mówimy o okresowej emeryturze kapitałowej, prawo do jej otrzymywania w końcu się skończy. Dzieje się tak oczywiście w przypadku śmierci osoby uprawnionej do otrzymywania świadczenia, ale ustawa przewiduje jeszcze konkretne terminy, tj.: dzień przed ukończeniem sześćdziesiątego piątego roku życia lub po wyczerpaniu zgromadzonych funduszy.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj