Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Opiekun w domu pomocy społecznej: zadania, kwalifikacje

2020-05-21

Praca opiekunów w DPS polega na pomocy drugiemu człowiekowi – takiemu, któremu gorzej się powodzi, ma różnego rodzaju problemy zdrowotne czy finansowe, czuje się osamotniony. To wyjątkowy, ale i niełatwy zawód, Może być też źródłem ogromnej satysfakcji. Sprawdź, jak zostać opiekunką lub opiekunem w domu pomocy społecznej.

 

Opiekun w DPS : wykształcenie

 

W rządowej Klasyfikacji zawodów i specjalności profesja: opiekun w domu pomocy społecznej widnieje pod numerem 341203. Jest to zarazem zawód oznaczony literą S, a więc taki, którego można się nauczyć w ramach szkolnictwa zawodowego.

 

Osoby, które nie ukończyły szkoły branżowej (dawnej szkoły zawodowej), a chciałyby spróbować swoich sił jako opiekun w DPS, mogą wybrać kurs zawodowy, na przykład w szkole wieczorowej czy weekendowej. Kursy często są bezpłatne – warto zapytać o możliwości kształcenia w tym kierunku na przykład w urzędzie pracy.

 

Warto pamiętać, że prócz posiadania konkretnych umiejętności, w tej profesji liczą się predyspozycje psychofizyczne pracownika. W pracy sprawdzi się osoba, która cieszy się dobrym zdrowiem i sprawnością ruchową, jest odporna na stres, ale też ma zdolności negocjacyjne. Opiekun lub opiekunka musi spełniać się w pracy z ludźmi, być osobą cierpliwą i wrażliwą na krzywdę innych.

 

Opiekun w DPS: zakres obowiązków

 

Co robi opiekun w domu pomocy społecznej? Zadania na tym stanowisku są różne, w zależności od potrzeb podopiecznych. Może to być pomoc w codziennych czynnościach np. związanymi z zaspokajaniem podstawowych potrzeb – jedzenia, przebierania się, mycia itp. Do obowiązków opiekuna w domu pomocy społecznej należy też pomoc w czynnościach rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych, zaleconych przez lekarza bądź innego specjalistę. Pracownik DPS może również doradzać np. w kwestii spędzania wolnego czasu, planowania wydatków. Stara się mobilizować podopiecznych do wykorzystywania swoich zalet i zainteresowań, na przykład żeby rozwijać się w czasie wolnym, wykształcać pozytywne nawyki czy znaleźć pracę. Opiekun jest też osobą, do której może zwrócić się mieszkaniec DPS w trudnej sytuacji.

 

Opiekun w domu pomocy społecznej: zarobki

 

Płace opiekunów są uzależnione od wielu czynników – zwykle na wyższą pensję mogą liczyć osoby zatrudnione w placówkach prywatnych. Wynagrodzenie podwyższa niekiedy też fakt, że pomoc świadczona jest w obcym języku (kiedy podopieczni to cudzoziemcy). W placówkach państwowych, opłacanych z budżetu samorządu, zarobki są uznawane za niskie, bliskie minimalnej pensji krajowej.

 

Przeczytaj także: