Wybrana kategoria

Optometrysta – jak zostać?

2019-12-10

Choroby oczu leczy nie tylko okulista, ale również szereg innych specjalistów. Jednym z nich jest optometrysta.

 

Kim jest optomerysta?

 

Optometrysta to osoba specjalizująca się w optometrii.

 

Zgodnie z definicją podaną przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki to „dziedzina wiedzy stosowanej, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a w szczególności wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu”.

 

Optometrysta z kolei „praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe”. Do jego obowiązków należy też „diagnozowanie i właściwe postępowanie w przypadku choroby oczu oraz rehabilitacji układu wzrokowego”. Te bardzo ogólne definicje nie wyjaśniają jednak, czym zajmuje się optometrysta, prócz zasygnalizowania, że specjalista ten wykonuje badania wzroku. Szczegółowe informacje znajdziemy w klasyfikacji zawodów i specjalności (numer 229501).

 

Optomerysta – czym się zajmuje?

 

Zgodnie z klasyfikacją do najważniejszych zadań optometrysty należy:
• „wykonywanie pomiarów parametrów układu wzrokowego za pomocą refraktometrów, oftalometrów, oftalmoskopów, tonomerów, biomikroskopów, topografów, polomierzy, foropterów, tablic testowych i innych przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz za pomocą urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników;
• dobieranie i przepisywanie soczewek kontaktowych i okularowych, korygujących wady układu wzrokowego (nadwzroczność, krótkowzroczność, niezborność, heteroforie i heterotropie, ambliopia, anizeikonia i inne);
• przeprowadzanie i nadzorowanie, na zlecenie lekarza, treningu i rehabilitacji układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia fizjologicznej sprawności widzenia obuocznego;
aplikacja soczewek kontaktowych, projektowanie i wykonywanie wszelkiego typu okularów i pomocy wzrokowych w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta;
• projektowanie i dobieranie oprawek okularowych i innych pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta”.

 

Ponadto optometrysta, który wykonuje swoją pracę na przykład w salonie optycznym, może nadzorować pracę optyka i ortoptyka.

 

Optometrysta a okulista – różnice

 

Są to zbliżone zawody, jednak zakres obowiązków obu specjalistów nieco się różni. Okulista przeprowadza badania diagnostyczne i prowadzi leczenie związane z korekcją różnego rodzaju chorób i wad wzroku. Optometrysta również bada wzrok, ale w kierunku doboru właściwej korekcji okularowej bądź soczewek kontaktowych.

 

Jakie wykształcenie powinien mieć optometrysta?

 

By wykonywać ten zawód, niezbędne jest ukończenie studiów wyższych. Kandydaci mają kilka możliwości, np. jednolite studia magisterskie na kierunku fizyka w zakresie optometrii, studia optyczne o specjalności optometria, dyplom z pokrewnego kierunku i wybranie kształcenia podyplomowego z optometrii (co najmniej 600 godzin kształcenia zawodowego).

 

Wynagrodzenie w zawodzie

 

Dobry optometrysta jest na wagę złota, szczególnie w czasach, gdy noszenie okularów i soczewek kontaktowych stało się tak powszechne. Jak wyglądają zarobki tego specjalisty? Zgodnie z badaniem firmy Sedlak&Sedlak:
• mediana miesięcznej pensji optometrysty wynosi 4690 zł brutto;
• co drugi specjalista zarabia od 3780 zł do 5970 zł brutto miesięcznie;
• jedna czwarta najlepiej opłacanych optometrystów zarabia powyżej 5970 zł brutto miesięcznie;
• jedna czwarta najgorzej opłacanych optometrystów zarabia poniżej 3780 zł brutto miesięcznie.

 

Przeczytaj także: