Pedagog szkolny – zadania, obowiązki, funkcje, ustawa, zarobki

2019-02-11

Zadania pedagoga szkolnego


Praktycznie w każdej placówce edukacyjnej pracuje pedagog szkolny. Pedagog pomaga nie tylko uczniom, ale również  nauczycielom, wychowawcom oraz rodzicom. Aby rozpocząć pracę w tej profesji, trzeba mieć ukończone studia o profilu pedagogicznym. O przyjęcie na takie stanowisko mogą ubiegać się również absolwenci studiów psychologicznych, którzy uzupełnili swoje wykształcenie o studia podyplomowe z zakresu pedagogiki.  
Odpowiednie przygotowanie merytoryczne w zawodzie pedagoga szkolnego jest bardzo ważne, ponieważ jego głównymi zadaniami są: rozpoznawanie indywidualnych problemów uczniów oraz analizowanie przyczyn potencjalnych niepowodzeń w szkole. Pedagog musi określić formy pomocy takim osobom oraz skontaktować się z rodzicami dziecka, aby podjąć odpowiednie działania.

 

Obowiązki pedagoga szkolnego


Pedagog szkolny jest bardzo ważną osobą także dla nauczycieli pracujących w danej placówce, ponieważ zadania, jakie wypełnia w swojej pracy to między innymi: wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych, jak również rozpoznawanie trudności z nauką uczniów oraz kierowanie ich na testy psychologiczne. Osoba pracująca na tym stanowisku powinna być w ciągłym kontakcie z rodzicami i nauczycielami, dzięki czemu może przekazać wszystkie spostrzeżenia dotyczące zachowań uczniów.
Należy jednak zaznaczyć, że nie tylko podopieczni, mający problemy z nauką, mogą liczyć na pomoc pedagogów. Ważne jest także wsparcie uczniów wybitnie zdolnych, którzy szukają porady, jak wybrać odpowiedni kierunek dalszej edukacji. W zakres obowiązków wchodzi również organizowanie pomocy materialnej dla uczniów, którzy znajdują się trudnej finansowej sytuacji.

Pedagog szkolny pomaga także nauczycielom przeanalizować opinię o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej (dlatego bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie psychologiczne).

 

Funkcje pedagoga szkolnego


Niezależnie od tego, czy jest to praca pedagoga w szkole podstawowej czy liceum, zadaniem osoby na tym stanowisku jest niesienie profesjonalnej pomocy. Uczniowie mogą zwrócić się do pedagoga o pomoc w sytuacjach, gdy mają problemy w nauce, czują, że ich prawa zostały naruszone, ktoś stosuje wobec nich przemoc lub szukają porady w kwestii wyboru kolejnej szkoły czy studiów. Rozmowa z taką osobą powinna być dla uczniów nie koniecznością a wyborem. Młodzi ludzie muszą czuć, że jest to ktoś godny zaufania, przy czym nie bagatelizuje ich problemów. Także współpraca nauczycieli z pedagogiem szkolnym powinna odbywać się bez żadnych komplikacji, ponieważ ich wspólnym celem jest dobro wychowanków danej placówki oświatowej.  
Pedagodzy mogą podjąć pracę przede wszystkim w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, ośrodkach wychowawczych dla młodzieży z trudnościami oraz placówkach doskonalenia nauczycieli.


Pedagog szkolny – ustawa


Rola i zadania pedagogów szkolnych w oświacie zostały sformułowane i opisane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Ustawa ta daje jasno do zrozumienia, że zadania pedagoga w głównej mierze powinny się skupiać na niesieniu pomocy uczniom. Powyższe zapisy prawne dokładnie określają wszystkie obowiązki osób, które pracują na tym stanowisku oraz podkreśla znaczenie współpracy z nauczycielami i rodzicami dla dobra ucznia.

 

Zarobki pedagoga szkolnego


Jak widać zakres zadań i obowiązków pedagoga szkolnego jest dość rozbudowany. Czy przekłada się to na zarobki? Warto się tym zainteresować, zanim podejmiemy decyzję o długim procesie kształcenia oraz pracę w tym zawodzie.
Miesięczne wynagrodzenie szkolnych pedagogów może dochodzić do 3297 zł brutto. Najniższa pensja wynosi około 2678 zł brutto. Oczywiście staż pracy i doświadczenie mają wpływ na to, ile zarobi pedagog szkolny.

Przeczytaj także:

Skomentuj