Płaca minimalna w 2018 r. pójdzie w górę 2017-09-21

Rząd podjął decyzję o wysokości płacy minimalnej. Najniższe wynagrodzenie za pracę wzrośnie w 2018 roku i wyniesie 2100 zł brutto. Podniesiona została także minimalna stawka godzinowa - do 13,7 zł brutto.


- Wzrost płacy minimalnej w obecnej sytuacji na rynku pracy, przy niskim bezrobociu, przybywających miejscach pracy i wzroście płac jest uzasadniony - mówi minister Elżbieta Rafalska, cytowana na oficjalnej stronie MRPiPS.

 

Podwyżka minimalnego wynagrodzenia wyniesie 100 zł brutto. Z kolei minimalna stawka godzinowa, obecnie ustalona jest na poziomie 13 zł., wzrośnie o 70 groszy.


- Zgodnie z regułą określoną w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, wysokość minimalnej stawki godzinowej jest waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę. To oznacza, że podnieśliśmy minimalne stawki o 5 procent - dodaje Elżbieta Rafalska.


Przypomnijmy, że Rada Ministrów jest zobligowana podjąć decyzję o najniższym wynagrodzenia i minimalnej stawce godzinowej każdego roku do 15 września. Zatrudnieni pracownicy nie mogą być wynagradzani gorzej, bez względu na poziom kwalifikacji. Łamanie tych przepisów grozi konsekwencjami prawnymi.


Wzrost płacy minimalnej niesie za sobą również wyższe kwoty innych świadczeń przysługujących pracownikom. Wzrośnie m.in. wysokość odpraw przy zwolnieniach grupowych, płace za czas przestoju w pracy oraz pracę wykonywaną w godzinach nocnych.


Odmienne zdanie związków i pracodawców


Diametralnie różne opinie na temat wysokości płacy minimalnej mają przedstawiciele związków zawodowych i pracodawców. NSZZ „Solidarność” uznaje podniesienie wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2100 zł za krok w dobrym kierunku, jednak uważa, że podwyżka powinna być większa.


„Niestety, zdaniem NSZZ „Solidarność”, proponowana dynamika wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jest zbyt niska, biorąc pod uwagę cel, jakim jest osiągnięcie wartości wynagrodzenia minimalnego na poziomie 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia w corocznym tempie proporcjonalnym do tempa wzrostu gospodarczego”, dodaje związek w komunikacie.


Z kolei organizacje pracodawców już w maju postulowały, żeby podwyżka płacy minimalnej w 2018 roku wyniosła 50 zł brutto, co będzie adekwatne do wydajności pracy.


„Lewiatan oraz pozostałe organizacje pracodawców proponują podwyżkę płacy minimalnej w przyszłym roku o 50 zł. Pamiętajmy, że w tym roku (2017 – red.) wzrosła ona aż o 150 zł, czyli ponad 8 proc., przy wzroście wydajności pracy o ok. 3 proc.”, czytamy w komunikacje organizacji z maja br.

Przeczytaj także:

Skomentuj