Pochwała dla pracownika jako czynnik motywacyjny 2019-04-15

Pochwała dla pracownika a motywacja do pracy

 

Metody motywowania pracowników stanowią bardzo obszerny i złożony zbiór. Pracodawcy mają do dyspozycji szereg technik. Ich umiejętne połączenie zapewnia sprawne działanie organizacji. A to, czy firma będzie się rozwijać, w ogromnym stopniu zależy właśnie od motywacji pracowników. Jak wywołać w nich chęć do zaangażowania się w sprawy służbowe, wychodzenia z inicjatywą i doskonalenia swoich umiejętności przydatnych w firmie?

 

Najczęściej w kontekście sposobów motywowania pracowników mówimy o kwestiach finansowych i całym systemie benefitów. Największe firmy, chcąc utrzymać wykwalifikowanych specjalistów, prześcigają się w propozycjach bonusów; zapewniają opiekę medyczną, pakiety sportowe, a nawet bilety do kina czy teatru. Motywowanie pracowników w każdej firmie powinno być zaplanowane tak, aby poszczególne elementy w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom personelu.

 

Bardzo silnym motywatorem jest pochwała dla pracownika. Według wielu badań zaangażowanie w wykonywanie służbowych obowiązków w ogromnym stopniu zależy od tego, czy dana osoba czuje się doceniona przez szefa. Informacja, że zadanie zostało dobrze wykonane, nie tylko umacnia w przekonaniu, że posiadana wiedza i kompetencje są dla firmy istotne, ale także redukuje stres i buduje pozytywną atmosferę w zespole.

 

Docenianie pracowników powinno mieć charakter wielowymiarowy. Np. osoba, która wielokrotnie słyszy od szefa komplementy, ale od długiego czasu, gdy idzie po podwyżkę, jest odsyłana z kwitkiem, prędzej straci motywację, niż ją w sobie wzmocni.


Jak pochwalić pracownika

 

Choć komplementy wydają się bardzo prostą metodą motywacji pracowników, nie zawsze będą wywoływać pozytywne reakcje. Szef, który w wyrażaniu ocen kieruje się przede wszystkim sympatią albo chwali wszystkich za wszystko, raczej niewiele zyska. Bywają też przełożeni niedostrzegający ogromnej mocy pochwał. Sądzą, że skoro płacą – mogą wymagać i pensja jest dla pracownika dostateczną nagrodą za zaangażowanie w zadania. Niewykorzystywanie potencjału komplementów jest jednak dużym błędem.

 

Ale jak pochwalić pracownika, aby ten czuł się doceniony? Słowa uznania należy wyważyć i dostosować do okoliczności. Ogólnie przyjęło się zasadę, że pozytywne opinie przekazuje się na forum zespołu a negatywne w cztery oczy. Jednak warto wziąć pod uwagę usposobienie pracownika. Jeśli jest on wyjątkowo zamknięty w sobie, może czuć się speszony przez wyróżnienie przy dużej grupie. Z reguły jednak nawet osoba niebędąca duszą towarzystwa lubi słyszeć na swój temat miłe słowa przy innych.

 

Kolejna zasada wiąże się z precyzją w chwaleniu działania. Ogólne: „dobra robota!” nie wyjaśni pracownikowi, co właściwie zrobił w sposób godny wyróżnienia. Jeśli natomiast szef wskaże na konkretne zadanie, powie, co zostało wzorowo wykonane i jaki pozytywny skutek ma to dla całego zespołu czy firmy – pracownik uzyska bardzo szczegółowy feedback i z pewnością podbuduje swoją pewność siebie.


Jak napisać pochwałę dla pracownika

 

Choć najczęściej szef wyraża swoje opinie na temat zakończonych projektów czy innych zadań podczas zebrań personelu, zdarzają się na przykład pochwały pracownika wyrażane w e-mailu wysyłanym do reszty zespołu. Pisemną formę mają także tak zwane referencje, wystawiane na koniec współpracy, w których wskazuje się na najważniejsze osiągnięcia danej osoby.

 

Podobnie jak w przypadku innych dokumentów formalnych, tak i w przypadku pochwały pracownika, wzór bez problemu można odnaleźć w Internecie. Szef powinien jednak pamiętać o jak największym spersonalizowaniu takiego dokumentu.

Najlepiej, podobnie jak w ustnej pochwale, sprecyzować, które umiejętności pracownika są najbardziej wartościowe, jakie były jego sukcesy i jak rozwijał się w strukturze firmy. Aby ogólne atuty podkreślić i potwierdzić, przydadzą się dane liczbowe, czy wskazanie konkretnych działań. Warto wspomnieć także o relacji z innymi zatrudnionymi i z przełożonym.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj