Wybrana kategoria

Podatek tonażowy: co to jest?

2021-04-08

Podatek tonażowy dotyczy przedsiębiorców, których działalność związana jest z żeglugą morską. Danina została wprowadzona w 2007 r., kiedy weszła w życie Ustawa o podatku tonażowym. Czym dokładnie jest? Kogo obowiązuje i ile wynosi?

 

Podatek tonażowy: co to?

 

Podatek tonażowy jest formą opodatkowania podatkiem dochodowym, która dotyczy przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie eksploatacji morskich statków handlowych w żegludze międzynarodowej.

 

Kto płaci podatek tonażowy?

 

Zgodnie z art. 3. 1. wspomnianej ustawy:

 

Opodatkowaniu podatkiem tonażowym podlegają przedsiębiorcy żeglugowi prowadzący działalność polegającą na świadczeniu usług w żegludze międzynarodowej, z wykorzystaniem statków o pojemności brutto (GT) powyżej
100 jednostek każdy, w zakresie:
1. przewozu ładunku lub pasażerów – z tym, że w przypadku usług świadczonych przez:
a. holownik – co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu roku stanowi przewóz ładunku lub pasażerów drogą morską,
b. pogłębiarkę – co najmniej 50% czasu pracy faktycznie wykonywanej w ciągu roku stanowi przewóz wydobytego materiału drogą morską,
2. ratownictwa pełnomorskiego
– którzy dokonali wyboru tej formy opodatkowania.

 

Na tym lista płatników się jednak nie kończy. Podatek tonażowy obowiązuje także od innych działalności (wymienionych w art. 3. 2. ustawy), m.in. użytkowania i dzierżawy kontenerów, działalności załadunkowej, rozładunkowej i naprawczej, prowadzenia terminali pasażerskich, dowozu lądowego i morskiego ładunku lub pasażerów – pod warunkiem, że te działalności są związane ze świadczeniem usług wymienionych w punkcie 1. art. 3. Podatek zapłaci również przedsiębiorca żeglugowy, który jest płatnikiem tej daniny i który sprzedaje statek.


Podatek tonażowy: jak liczyć?

 

Podatek tonażowy jest płatny za okresy miesięczne. Jego stawka to 19% podstawy opodatkowania, a w przypadku przychodów ze sprzedaży statku – 15%.

 

Stawki niezbędne do obliczenia dochodu, jaki podlega opodatkowaniu, znajdziemy w art. 5. 1. Ustawy o podatku tonażowym. Zgodnie z nim: dobową stawkę ustala się w zależności od pojemności netto (NT) statku od każdych 100 jednostek, według stawek wyrażonych w euro.

 

I tak:

  • w przypadku pojemności netto statku do 1000 obowiązują stawki 0,5 euro za każde 100 jednostek,
  • na pojemność od 1001 do 10 000 obowiązuje 0,35 euro za każde 100 powyżej 1000,
  • przy pojemności netto statku od 10 001 do 25 000 stawki to 0,20 euro za każde 100 powyżej 10 000,
  • przy pojemności od 25 001 dobowa stawka do obliczania dochodu wynosi 0,10 euro za każde 100 powyżej 25 000.

 

Przeczytaj także: