Popyt na pracę w 2020 roku w województwie kujawsko-pomorskim

 
Popyt na pracę w 2020 roku w województwie kujawsko-pomorskim

Główny Urząd Statystyczny przygotował raporty dotyczące warunków panujących na rynkach zatrudnienia w poszczególnych częściach kraju. Przyjrzyjmy się danym statystycznym dotyczącym popytu na pracę w województwie kujawsko-pomorskim. Czy liczba nowych miejsc pracy w tym regionie Polski rośnie, a tym samym można się spodziewać, że będzie coraz łatwiej np.o pracę w Bydgoszczy, pracę w Toruniu, Grudziądzu czy Włocławku?

 

Informacje zostały zamieszczone w opracowaniu GUS pt. Popyt na pracę w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 r. Dla porównania warto sprawdzić także dane dotyczące popytu na pracę w 2019 r.

 

Miejsca pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 roku

 

-nowo utworzone miejsca pracy

 

GUS informuje, że w tym województwie w 2020 r. powstało 20,3 tys. nowych miejsc pracy, czyli o 3,5 tys. mniej niż w 2019 r. (spadek wyniósł więc 14,8%). Najwięcej miejsc pracy utworzono w zakładach przetwórstwa przemysłowego (21,1% wszystkich nowych stanowisk w województwie kujawsko-pomorskim).

 

Co więcej, pod koniec 2020 r. w województwie wciąż było dostępnych 3,5 tys. wolnych miejsc pracy. Większość z nich (łącznie 64%) znajdowała się w trzech obszarach gospodarczych:

  • budownictwie,
  • przetwórstwie przemysłowym,
  • handlu i naprawie pojazdów.

Ponadto aż 36,3% wolnych miejsc pracy dotyczyło stanowisk dla robotników przemysłowych / rzemieślników.

Z kolei spośród wszystkich nowych miejsc pracy, pod koniec 2020 r. wolnych pozostawało około 800 – większość (37,4%) w budownictwie.

 

-zlikwidowane miejsca pracy

 

Zgodnie z raportem GUS w 2020 r. w województwie kujawsko-pomorskim zlikwidowano o 7,1% mniej stanowisk niż w 2019 r. Liczba zlikwidowanych miejsc pracy w 2020 r. wyniosła 11,2 tys. Najczęściej z pracowników rezygnowano w przetwórstwie przemysłowym (22,2% wszystkich likwidacji) oraz w handlu (21,3%).

 

Pracujący w województwie kujawsko-pomorskim w 2020 roku według:

 

-płci

 

W Kujawsko-Pomorskiem w 2020 r. pracowało o 8,2% mniej osób niż w 2019 r. Łączna liczba pracujących w 2020 r. wyniosła 526,9 tys. osób. Mężczyzn było w tej grupie nieznacznie więcej (51,8%).

 

Liczba pracujących w województwie kujawsko-pomorskim w podziale na płeć (obliczenia na podst. danych GUS):

  • mężczyźni – 275,8 tys.,
  • kobiety – 254,1 tys.

-grup zawodowych

 

Jak czytamy w opracowaniu:

 

Wśród pracujących najliczniejszą grupą zawodów byli robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Stanowili oni 19,2% ogółu pracujących w województwie kujawsko-pomorskim. Na drugim miejscu pod tym względem znaleźli się specjaliści – ich udział w ogólnej liczbie pracujących wyniósł 18,4%.

 

Liczba pracujących osób w każdej z tych grup zawodowych wynosiła około 100 tys.

 

Na kolejnych miejscach zestawienia znajdują się operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, pracownicy biurowi, pracownicy usług i sprzedaży, technicy i inny średni personel oraz pracownicy wykonujący prace proste. W każdej z tych grup liczba pracujących przekracza 40 tys. osób.

 

Źródło danych: GUS. 

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty