Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Home Office
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Rozmowa rekrutacyjna online
Rekrutacja bez wychodzenia z domu
Zobacz oferty
Praca zdalna - praca z domu
Najnowsze oferty pracy zdalnej dla Ciebie
Zobacz oferty
Wybrana kategoria

Popyt na pracę w 2019 roku według danych GUS

2020-07-01

Popyt na rynku pracy jest jednym z elementów pozwalających ocenić stan gospodarki w Polsce. Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie raport ukazujący wielkość popytu na zatrudnienie w 2019 r. 

 

Struktura zatrudnienia w Polsce – 2019 r. 

 

W badaniu popytu na pracę wzięto pod uwagę podmioty zatrudniające co najmniej 1 osobę. 

Jak czytamy w raporcie, w 2019 r. w takich miejscach było zatrudnionych przeciętnie 13109,6 tys. osób, przy czym szczyt zatrudnienia przypadł na II kwartał 2019 r. (13323,5 tys. pracujących). 

 

Jak podaje GUS, 91% pracodawców w 2019 r. stanowiły podmioty należące do sektora prywatnego. Dane z ostatniego kwartału pokazują też, że – tak samo jak w poprzednich latach – najwięcej osób pracowało w firmach z branż: przetwórstwo przemysłowe (22,0%) oraz handel i naprawa pojazdów samochodowych (20,2%).

 

W jakim charakterze pracowali Polacy w 2019 r.? Najliczniejszą grupę zawodową stanowili specjaliści (22,0% wszystkich zatrudnionych). Na drugim miejscu znajdują się robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (13,9%), a na trzecim – pracownicy biurowi (13,2%) oraz pracownicy usług i sprzedawcy (również 13,2%).

 

Wskaźnik wolnych miejsca pracy w 2019 według województw

 

Pod koniec 2019 r. 756,9 tys. podmiotów zatrudniających minimum 1 osobę dysponowało wolnym miejscem pracy. Liczba ta stanowi 5,6% wszystkich jednostek. Większość z nich, bo aż 88,2%, to podmioty należące do sektora prywatnego. Ponad połowę stanowiły mikroprzedsiębiorstwa. 

 

Pod koniec 2019 r. większość wolnych wakatów dotyczyła sektora prywatnego. Natomiast gdy chodzi o sektor publiczny, raport podaje:

 

Regionami o najwyższym udziale wakatów w sektorze publicznym były: lubelski (29,4%), kujawsko-pomorski (20,9%), a najniższym – regiony małopolski (10,3%) i świętokrzyski (10%). 

 

Ponadto najwięcej firm zgłaszających zapotrzebowanie na pracowników w większości regionów to były jednostki małe (obejmujące łącznie do 49 osób zatrudnionych). 

 

Najwięcej firm zatrudniających powyżej 49 osób szukało nowych pracowników w regionach: warszawskim stołecznym, małopolskim, śląskim i dolnośląskim. 

 

Ogółem liczba wolnych miejsc pracy pod koniec 2019 r. wyniosła 125,4 tys. Warto w tym miejscu przypomnieć popyt na pracę w I kwartale 2020 r. Pod koniec tego okresu liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 76,5 tys. Trzeba pamiętać, że zdecydowanie mniejszy popyt pracy w tym okresie to między innymi efekt pandemii koronawirusa

 

Nowo utworzone miejsca pracy w województwach

 

O tym, że zapotrzebowanie na pracowników w 2019 r. było znaczne, świadczą również dane dotyczące nowo utworzonym miejsc pracy. W badanym okresie powstało ich 674,8 tys., głównie w sektorze prywatnym (89,9%), przy czym najwięcej (43,8%) w mikrojednostkach (do 9 zatrudnionych). 

 

Najwięcej nowych miejsc pracy dotyczyło sektorów:

  • handel i naprawa pojazdów – 23,8%, 
  • przetwórstwo przemysłowe – 16,0%, 
  • budownictwo – 13,1%. 

 

Najwięcej nowych miejsc pracy utworzono w regionach: warszawskim stołecznym, śląskim i małopolskim. 

 

Zlikwidowane miejsca pracy w poszczególnych województwach

 

W raporcie ujęto również zlikwidowane miejsca pracy –  w 2019 r. było ich  314,1 tys., przy czym 92,6% stanowiły miejsca pracy w sektorze prywatnym. 

 

Największe redukcje etatów miały miejsce w regionach:

  • warszawskim stołecznym (46,7 tys.),

  • śląskim (39,0 tys.), 

  • małopolskim (32,9 tys.). 

 

Najmniej miejsc pracy zlikwidowano z kolei w regionach:

  • podlaskim (5,0 tys.), 

  • lubuskim (5,7 tys.),

  • świętokrzyskim (7,6 tys.).

Przeczytaj także: