Wybrana kategoria

Popyt na pracę w Polsce w IV kwartale 2020 r.

2021-03-12

Czy mimo przeciągającej się sytuacji epidemiologicznej wolnych miejsc pracy przybywa? Główny Urząd Statystyczny przygotował kolejny raport obrazujący sytuację na rynku pracy w Polsce. Tym razem zestawienie dotyczy końcówki 2020 r.

 

Jak zmieniała się liczba miejsc pracy w Polsce w III vs. IV kwartale 2020 r.

 

Informacje na temat wolnych, nowo utworzonych, zlikwidowanych miejsc pracy zostały ujęte w raporcie pt. Popyt na pracę w IV kwartale 2020 r. Dane dotyczą podmiotów gospodarki narodowej zatrudniających minimum jedną osobę.

 

– wolne

W IV kwartale 2020 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła ogółem 84,4 tys. To mniej o 6,7 tys. posad w porównaniu do III kwartału – wówczas liczba wolnych miejsc pracy była na poziomie 91,1 tys.

 

Znaczny spadek wolnych miejsc pracy obserwowany jest też w skali rocznej. W IV kwartale 2019 r. wolnych stanowisk w Polsce było 125,4 tys., a zatem o 41 tys. więcej niż w analogicznym okresie w 2020 r.

 

– nowo utworzone

Mimo trudności, z jakimi borykają się polskie firmy w czasie pandemii, część przedsiębiorców decyduje się na przyjmowanie nowych osób. GUS podał liczbę obejmującą ogółem wszystkie nowo utworzone miejsca pracy:

  • liczba nowo utworzonych miejsc pracy w IV kwartale 2020 r. – 91,5 tys.
  • liczba nowo utworzonych miejsc pracy w III kwartale 2020 r. – 126,4 tys.
  • liczba nowo utworzonych miejsc pracy w IV kwartale 2019 r. – 114,4 tys.

– wolne nowo utworzone

Wśród nowo utworzonych stanowisk wyróżniono te nieobsadzone pod koniec IV kwartału 2020 r. – było ich 17,5 tys.

Dla porównania – w III kwartale ich liczba wynosiła 18,3 tys. Z kolei w grudniu 2019 r. szukający zatrudnienia mieli do dyspozycji 28,4 wolnych nowo utworzonych miejsc pracy.

 

– zlikwidowane

Jak czytamy w raporcie GUS: Zlikwidowano 13,6% mniej miejsc pracy niż w poprzednim kwartale oraz o 12,1% mniej niż w IV kwartale 2019 r.

 

W IV kwartale 2020 r. zlikwidowało 53,9 tys. stanowisk, w III kwartale 2020 r. – 62,4 tys., a w IV kwartale 2019 r. – 61,3 tys.

 

Jak się zmieniała liczba nowo utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy w latach 2012-2020?

 

Na dane dotyczące dostępnych posad warto spojrzeć z szerszej perspektywy. Eksperci GUS zauważają bowiem, że można zaobserwować pewną cykliczność w tworzeniu i likwidowaniu miejsc zatrudnienia, np. posad zwykle przybywa na początku roku, a ich liczba maleje w ostatnim kwartale i taka tendencja utrzymuje się od 2012 r.

 

Eksperci GUS informują:

W ostatnich dziewięciu latach zasadniczo liczba nowo tworzonych miejsc pracy była większa niż liczba miejsc pracy likwidowanych. Inaczej było tylko w IV kwartale 2012 r. i II kwartale 2020 r., kiedy sytuacja była odwrotna. W I kwartale 2020 r. został zapoczątkowany spadek likwidowanych miejsc pracy i taka tendencja utrzymywała się do końca IV kwartału 2020 r.

 

Wolne i zagospodarowane miejsca pracy a grupa zawodowa w IV kwartale 2020 roku

 

Z raportu wynika, że najwięcej wolnych miejsc pracy było dostępnych w przetwórstwie przemysłowym – ponad 20 tys. Na drugim miejscu znalazły się handel i naprawa pojazdów – blisko 15 tys. nowych miejsc pracy, a na trzecim budownictwo – niespełna 10 tys.

 

Najmniej wolnych miejsc pracy generowały jednostki działające w ramach sektorów PKD: pozostała działalność usługowa, działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją, obsługa rynku nieruchomości.

 

Wolne stanowiska pracy według województw w IV kwartale 2020 roku

 

Gdzie było dostępnych najwięcej wolnych posad? W IV kwartale 2020 r. zarówno najwięcej wolnych, jak i nowo utworzonych miejsc pracy było w województwie mazowieckim (około 20% wszystkich wakatów). Warto również zauważyć, że w Mazowieckiem likwidowanych miejsc pracy również było najwięcej.

 

Pod względem wolnych i nowo utworzonych miejsc pracy znaczącą rolę odegrały także województwa – dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie i małopolskie. Jak zauważają eksperci GUS, w wymienionych 5 województwach skupiało się ponad 60% wolnych i nowo utworzonych stanowisk.


Czytaj także: popyt na pracę w IIl kwartale 2020 r. 

Przeczytaj także: