Praca na pół etatu a świadczenia

2019-02-12

Praca na pół etatu jest alternatywą dla ludzi, którzy z różnych przyczyn nie mogą lub nie chcą poświęcić całego swojego czasu na przebywanie w biurze. Często na ten rodzaj zatrudnienia decydują się studenci oraz uczniowie. Jest to także dobre rozwiązanie dla młodych mam, które powoli wracają na rynek pracy, jednak nie chcą jeszcze zostawiać małego dziecka na cały dzień pod opieką niani, w żłobku czy przedszkolu. Oczywiście czas pracy jest określony w umowie i podany do wiadomości osoby zatrudnianej. Przede wszystkim warto podkreślić, że pracownicy zatrudniani w niepełnym wymiarze godzin mają takie samo prawo do urlopu na żądanie, awansu oraz podnoszenia swoich kwalifikacji jak pracownicy, którzy podpisali z tym samym pracodawcą umowę o pracę na pełny etat.

 

Pół etatu a emerytura


Praca na pół etatu wlicza się do stażu emerytalnego tak samo jak przy świadczeniu obowiązków na cały etat. Wysokość emerytury jest oczywiście zależna od ilości przepracowanych lat i wynagrodzenia, które otrzymywaliśmy w poszczególnych okresach składkowych. Niezależnie od tego, czy pracujemy w pełnym wymiarze godzin, czy tylko na pół etatu, okres ten jest traktowany jak składkowy, a to znaczy, że podlegamy wtedy ubezpieczeniu. Jest to zgodne z zasadą równego traktowania pracowników, który obejmuje również zakaz dyskryminacji ze względu na zatrudnienie w pełnym bądź niepełnym wymiarze godzin. W związku z tym staż pracy liczony do emerytury będzie tak samo traktowany w obu podanych wyżej przypadkach.

 

Praca na pół etatu a zasiłek dla bezrobotnych


Skoro już wiemy, jak wygląda niepełny wymiar czasu pracy w przypadku emerytury i okresów składkowych, warto odpowiedzieć także na kolejne często powtarzające się pytanie, a mianowicie czy pracując na pół etatu przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych.

Przede wszystkim należy tutaj nadmienić, że podstawowym warunkiem do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę łącznie 365dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy (muszą być wtedy opłacane składki od minimalnego wynagrodzenia). Zatem przy ustalaniu, czy przysługuje nam zasiłek dla bezrobotnych, nie ma znaczenia, czy byliśmy zatrudnieni na pełny etat, czy też nie. Natomiast ważna jest wysokość naszej pensji. Musi to być kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, od której istnieje obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy.

Przeczytaj także:

Skomentuj