Wybrana kategoria

Praca w medycynie: kim jest triażysta?

2020-10-28

Triaż kojarzy się ze szpitalnym oddziałem ratunkowym. Mówiąc w skrócie, polega na wyznaczeniu pacjentów, którzy trafili na SOR w najcięższym stanie i którzy wymagają natychmiastowej pomocy. W dobie pandemii koronawirusa stanowisko triażysty pojawia się jednak także w pozaszpitalnej rzeczywistości. Na czym polega taka praca? Jaki jest zakres czynności pracownika na tym stanowisku?

 

Triażysta: kto to?

 

By odpowiedzieć na pytanie, kim jest triażysta, jakie ma obowiązki i zakres kompetencji, warto zdefiniować, co to jest triaż. Słowo pochodzi z języka francuskiego – „triage" oznacza segregowanie, sortowanie. To procedura medyczna wykorzystywana w medycynie ratunkowej. Selekcja pacjentów poszkodowanych np. w wypadku komunikacyjnym pozwala w pierwszej kolejności pomóc tym, których stan jest najcięższy i zagraża życiu. Pacjenci, zgodnie z przyjętymi procedurami, zostają podzieleni ze względu na obrażenia i rokowania.

 

Zgodnie z § 6. 9. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego:

 

W wyniku przeprowadzonej segregacji medycznej osoba, o której mowa w § 2 ust. 1, jest przydzielana do jednej z pięciu kategorii zróżnicowanych pod względem stopnia pilności udzielenia jej świadczeń zdrowotnych, zwanej dalej „kategorią pilności”, gdzie:
1) kolor czerwony oznacza natychmiastowy kontakt z lekarzem;
2) kolor pomarańczowy oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 10 minut;
3) kolor żółty oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 60 minut;
4) kolor zielony oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 120 minut;
5) kolor niebieski oznacza czas oczekiwania na pierwszy kontakt z lekarzem do 240 minut.

 

Zgodnie z tym rozporządzeniem segregację medyczną w szpitalnym oddziale ratunkowym przeprowadza ratownik medyczny, lekarz systemu albo pielęgniarka systemu.

 

Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 stanowi dla systemu ochrony zdrowia i jej pracowników ogromne wyzwanie, jednocześnie zmieniając wiele obszarów funkcjonowania w społeczeństwie. Ograniczenie kontaktów, dystans społeczny, czy pomiar temperatury ciała stały się codziennością, na znaczeniu zyskała telemedycyna, a w wielu zakładach wprowadzono tryb pracy zdalnej.

 

Na portalach z ogłoszeniami zaczęły pojawiać się oferty pracy jako triażysta bez wymogu wykształcenia medycznego. Takie stanowiska tworzą m.in. prywatne centra medyczne.

 

Obowiązki służbowe w pracy triażysty

 

Jak wynika z przytaczanego wyżej rozporządzenia, zakres czynności triażysty pracującego w szpitalnym oddziale ratunkowym to przeprowadzenie wywiadu medycznego z pacjentem, zebranie danych służących do oceny stanu jego zdrowia i zakwalifikowanie go do jednej z wymienionych kategorii.

 

Triażysta zatrudniony w innych miejscach najczęściej zajmuje się selekcją pacjentów pod kątem ryzyka zakażenia koronawirusem. Mierzy temperaturę ciała pacjentów, przeprowadza z nimi ankiety, dba też o bezpieczeństwo, dezynfekcję narzędzi pracy i miejsc selekcji pacjentów, kontroluje, czy zachowywany jest obowiązujący dystans społeczny.

 

Triażysta: wymagania na stanowisku

 

Na ocenę stanu pacjenta, w przypadku np. masowego wypadku czy pacjentów przyjmowanych na SOR, triażysta ma niewiele czasu. Musi być opanowany, pewny tego, co robi i bardzo skupiony. Potrzebne jest doświadczenie i duża wiedza medyczna.

 

Od osób pracujących jako triażysta w innych miejscach nie wymaga się wykształcenia medycznego, a zakres ich obowiązków jest o wiele węższy, ale także wiąże się z odpowiedzialnością. Pracodawcy zazwyczaj oczekują od kandydatów kompetencji miękkich: komunikatywności, umiejętności pracy w zespole, a także znajomości języka angielskiego. Samo wykształcenie odgrywa tutaj drugorzędną rolę.

 

Gdzie szukać pracy jako triażysta?

 

Jak zostało wspomniane, w szpitalnych oddziałach ratunkowych zadania triażysty pełni lekarz, ratownik medyczny bądź pielęgniarka. Osoba, która nie ma wykształcenia medycznego, a chciałaby pracować jako triażysta, może poszukać ofert na portalach ogłoszeniowych bądź bezpośrednio w centrach medycznych.

 

Przeczytaj także: