Wybrana kategoria

Profil kierowcy – jak założyć, ile kosztuje, dokumenty, wniosek

2019-11-13

Prawo jazdy to podstawowy punkt w wymaganiach pracodawców stawianych wobec przedstawicieli wielu zawodów. Aby zapisać się na kurs jazdy, potrzebny jest profil kierowcy, a mówiąc bardziej formalnie profil kandydata na kierowcę. I nie ma tutaj znaczenia, czy naukę rozpoczyna osoba nieposiadająca jeszcze dokumentu, czy kierowca, nawet zawodowy, chcący jedynie poszerzyć uprawnienia do prowadzenia pojazdów o kolejną kategorię. Ile kosztuje, gdzie i jak uzyskać profil kandydata na kierowcę?

 

Jak założyć profil kandydata na kierowcę


PKK to zestaw danych pozwalający zidentyfikować osobę, która chce uzyskać prawo jazdy. Profil kandydata na prawo jazdy jest istotny dla wszystkich podmiotów biorących udział w procesie uzyskiwania tego dokumentu – począwszy od szkół jazdy, przez Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, po urzędy i inne instytucje.

By wyrobić profil kandydata na kierowcę, wniosek wraz ze zdjęciem i kompletem dokumentów trzeba złożyć w urzędzie starostwa powiatowego w swoim miejscu zamieszkania albo w urzędzie miasta – gdy mieszka się w mieście na prawach powiatu. Warszawiacy sprawę załatwią w urzędzie dzielnicy. Jeśli nie mamy możliwości udania się do placówki osobiście, możemy wysłać dokumenty pocztą i w takim przypadku również drogą pocztową otrzymamy profil. Zazwyczaj, gdy dopełnimy formalności, PKK jest generowany od ręki lub w ciągu 2 dni, jeśli urząd musi zweryfikować dane. Maksymalnie czekać będziemy 2 miesiące – jeśli sytuacja wymaga dodatkowych wyjaśnień.


Profil kierowcy – wniosek

 

Aby uzyskać PKK, musimy złożyć wniosek o wydanie prawa jazdy. Wzór można pobrać z internetu, wydrukować i uzupełnić. Jeśli nie mamy takiej możliwości, druk otrzymamy też w wydziale komunikacji i możemy na miejscu uzupełnić nasze dane.

 

Profil kierowcy – dokumenty


Poza wnioskiem do urzędu udajemy się z:
    • orzeczeniem lekarskim, potwierdzającym, że możemy prowadzić pojazdy – wyda je lekarz wykonujący badania kierowców,
    • aktualnym zdjęciem do prawa jazdy o wymiarach: 35×45 mm (fotografia musi być kolorowa, ostra i na jasnym jednolitym tle)
    • dowód osobisty lub paszport (cudzoziemcy ubiegający się o profil na prawo jazdy powinni zabrać paszport lub kartę pobytu),
    • dokument potwierdzający adres zameldowania (np. dowód, zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały albo czasowy),
    • kserokopią prawa jazdy – w przypadku osób, które będą zdawać egzamin na kolejną kategorię,
    • orzeczeniem o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (jest wymagane w przypadku kategorii: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E albo gdy starosta skierował wnioskującego na badania psychologiczne).
    • pisemną zgodą rodziców albo opiekuna prawnego – wymóg dla niepełnoletnich. Podczas wizyty w urzędzie musi im towarzyszyć rodzic bądź opiekun prawny, który w obecności urzędnika podpisze zgodę na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy.


Profil kandydata na kierowcę – ile kosztuje

 

Sam elektroniczny profil kierowcy nic nie kosztuje. Płaci się natomiast nieco później – za wydanie prawa jazdy. Aby otrzymać uprawnienia, po zdanym egzaminie należy uiścić kwotę 100 zł 50 gr. Można to zrobić na dwa sposoby – w kasie urzędu, w którym składamy wniosek i dokumenty bądź przelewem bankowym. W drugim przypadku musimy posiadać dowód dokonania zapłaty.

Przeczytaj także:

Skomentuj