Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników

2019-08-19

Ochrona zdrowia - definicja

 

Według internetowej Encyklopedii PWN ochrona zdrowia to: „społeczna działalność, której celem jest zapobieganie chorobom i ich leczenie, utrzymanie rozwoju psychicznego, fizycznego i społecznego człowieka, przedłużanie życia, zapewnienie zdrowego rozwoju następnym pokoleniom”.

 

Pracodawcy muszą pamiętać o tym, że do ich obowiązków należy między innymi odprowadzanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podwładnych. Dzięki temu zatrudnione osoby mogą korzystać z bezpłatnych usług publicznej służby zdrowia.

 

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników - na czym polega

 

Każdy pracownik ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jest to zagwarantowane przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązki pracodawcy w tym zakresie dotyczą między innymi odpowiedniego przygotowania stanowiska pracy oraz oraz kierowania zatrudnionych osób na badania wstępne i kontrolne (artykuł 229. Kodeksu pracy). Oprócz tego przełożony ma za zadanie poinformować zatrudnionych o możliwym ryzyku, jakie niesie ze sobą praca na danym stanowisku.

 

W przypadku zakładów, gdzie praca wykonywana jest przy pomocy różnorodnych urządzeń, pracodawca musi zadbać o ich prawidłowy stan techniczny. Pozwoli to uniknąć wypadków, które mogą narazić zdrowie lub życie osób, korzystających z danych narzędzi.

 

Dokładne wytyczne, dotyczące profilaktycznej ochrony zdrowia, można znaleźć w Kodeksie pracy, w rozdziale dziesiątym Bezpieczeństwo i higiena pracy.

 

Profilaktyczna ochrona zdrowia - BHP

 

Kolejnym obowiązkiem pracodawców jest przeprowadzenie szkoleń BHP. Każdy podwładny musi obowiązkowo wziąć udział w takim kursie. Opłaca go właściciel firmy. Oprócz tego każdy pracownik powinien otrzymać odzież i obuwie ochronne, jeśli w danym zakładzie zachodzi taka potrzeba.

 

Profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników leży w interesie przedsiębiorców. Dzięki zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa ryzyko wystąpienia nieszczęśliwych wypadków w zakładzie znacznie się zmniejsza.

 

Warto zaznaczyć, że żaden przedsiębiorca nie może uchylić się od obowiązku ochrony zdrowia pracowników. Jeśli doszłoby do sytuacji zagrożenia życia z przyczyn niedopatrzenia któregoś z obowiązków w zakresie BHP, to pracodawca powinien spodziewać się kontroli PIP-u (Państwowa Inspekcja Pracy) oraz nałożenia sankcji finansowych.

Przeczytaj także:

Skomentuj