Przeciążenie pracą – jakościowe, ilościowe, czym jest, objawy, skutki

 
Przeciążenie pracą – jakościowe, ilościowe, czym jest, objawy, skutki

Przeciążenie pracą ilościowe i jakościowe – czym jest

 

Nadmiar obowiązków w pracy jest bardzo negatywnym zjawiskiem. Wyróżnia się jakościowe i ilościowe przeciążenie zadaniami.

 

Ilościowe przeciążenie pracą wiąże się z dużą liczbą obowiązków. Ciągła rotacja pracowników oraz brak wykwalifikowanej kadry sprawiają, że zadania przekazuje się innym zatrudnionym. W rezultacie podwładny zabiera pracę do domu lub zostaje po godzinach, a tym samym nie ma czasu na odpoczynek. Wydajność spada, ponieważ pracownicy są zmęczeni. Coraz więcej poleceń przełożonego wykonywanych jest szybko i bez zwracania uwagi na jakość.

 

Jakościowe przeciążenie zadaniami dotyczy dużej odpowiedzialności, jaka towarzyszy obowiązkom. Może to być odpowiedzialność za innych ludzi, ich zdrowie i życie lub za mienie o wysokiej wartości. Konieczność podejmowania decyzji sprawia, że zatrudnieni zaczynają czuć się psychicznie zmęczeni, nie radzą sobie ze stresem. Czasami wymagania w stosunku do pracowników są zbyt wysokie w stosunku do możliwości.

 

Nadmiar obowiązków w pracy – objawy

 

Organizm człowieka nie jest ze stali, dlatego w pewnym momencie daje znać, że nie radzi sobie z nadmierną liczbą zadań oraz stresem. Przeciążenie pracą objawia się między innymi:

• chronicznym przemęczeniem,
• spadkiem koncentracji,
• pogorszeniem pamięci,
• zwiększeniem liczby błędów w wypełnianych zadaniach,
• problemami ze snem,
• wybuchami zdenerwowania nawet z błahych powodów,
• spadkiem odporności,
• coraz częstszymi absencjami w firmie,
• pogorszeniem relacji ze współpracownikami, kontrahentami, a także członkami rodziny i przyjaciółmi,
• problemami ze zdrowiem, np. nadciśnieniem, depresją, wrzodami żołądka.

 

Obciążenie pracą – skutki

 

Jednym z najbardziej poważnych skutków przeciążenia pracą jest syndrom wypalenia zawodowego. Zatrudniony traci motywację do pracy, nie przykłada uwagi do jakości wypełnianych zadań. Wykonywane obowiązki przestają przynosić radość i satysfakcje, za to stają się ciężarem, który z czasem wydaje się nie do uniesienia. Niektóre osoby zaczynają szukać jakiegokolwiek pretekstu, aby nie przyjść do firmy.

 

W takich sytuacjach pracownicy powinni porozmawiać z przełożonym i przedstawić zaistniały problem. Dobrym rozwiązaniem może okazać się dłuższy urlop wypoczynkowy. Jeśli to nie wystarczy, warto zastanowić się nad zmianą pracy.

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty