Wybrana kategoria

Przedsiębiorstwa w I kwartale 2021 – rejestracja i upadłość

2021-06-09

Czy po roku od wybuchu pandemii koronawirusa w Polsce sytuacja gospodarcza wreszcie się stabilizuje, a liczba likwidowanych firm spada? Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący liczby zarejestrowanych podmiotów, a także liczby ogłoszonych upadłości przedsiębiorstw w pierwszym kwartale 2021 r.

 

Rejestracja przedsiębiorstw w I kwartale 2021 roku a forma prawna

 

Zgodnie z danymi GUS opublikowanymi w raporcie Rejestracje i upadłości przedsiębiorstw w I kwartale 2021 roku, w podanym okresie odnotowano 84 223 rejestracji przedsiębiorstw. Jest to wzrost o 0,1% w skali roku – w pierwszym kwartale 2020 r. nowych rejestracji firm było łącznie 84 099.

 

Najwięcej nowych podmiotów to spółki jawne (wzrost o 124,5%). Z kolei największy spadek rejestracji dotyczył spółek komandytowych (o 88,4%). Ponadto, jak podaje GUS, 82,8% wszystkich rejestracji stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a spółki z ograniczoną odpowiedzialnością stanowiły 14,3%.

 

Wzrost liczby rejestracji zanotowano w sekcjach:

 • informacja i komunikacja – o 39,1%,
 • handel; naprawa pojazdów samochodowych – o 9,5%,
 • usługi – 3,5%.

Z kolei spadek rejestracji dotyczył:

 • zakwaterowania i gastronomii – o 14,6%,
 • budownictwa – o 13,6%,
 • transportu i gospodarki magazynowej – o 13,2%,
 • przemysłu – o 2,2%.

Upadłość przedsiębiorstw w I kwartale 2021 roku a forma prawna

 

W pierwszym kwartale 2021 r. zanotowano 126 upadłości przedsiębiorstw, czyli o 11,3% mniej w stosunku do analogicznego okresu w ubiegłym roku. Ponadto GUS informuje, że:

 • mniejszą liczbę upadłości zanotowano dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (28 wobec 39) oraz spółek akcyjnych (3 wobec 11);
 • wzrost liczby upadłości nastąpił w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (82 wobec 80) oraz spółdzielniach (2 wobec 1).

65,1% podmiotów, które ogłosiły upadłość w podanym okresie, to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a 22,2% – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

 

Co więcej, spadek liczby upadłości zanotowano w:

 • transporcie i gospodarce magazynowej (5 wobec 13 przed rokiem),
 • przemyśle (28 wobec 33),
 • budownictwie (16 wobec 20),
 • handlu; naprawie pojazdów samochodowych (34 wobec 38),
 • informacji i komunikacji (3 wobec 5),
 • zakwaterowaniu i gastronomii (9 wobec 10).

Więcej niż przed rokiem upadłości było z kolei w usługach (23 wobec 21).

 

Czytaj także: wniosek o upadłość konsumencką.

 

Przeczytaj także: