Wybrana kategoria

Wniosek o upadłość konsumencką

2021-04-19

Nieoczekiwana strata pracy, nieroztropne zarządzanie własnymi finansami, choroba lub zdarzenie losowe burzące wszystkie plany na przyszłość to niekiedy okoliczności, które wpędzają człowieka w spiralę długów. Co w takiej sytuacji może zrobić dłużnik, który wie, że nie jest w stanie spłacić wierzycieli? Rozwiązaniem może być ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Na czym polega? Kto i jaką drogą może się o nie ubiegać oraz jak wypełnić wniosek o upadłość konsumencką?


Kto może złożyć wniosek o upadłość?


Dzięki ogłoszeniu upadłości dłużnik będzie miał szansę spłacić zobowiązania rozłożone na raty (maksymalnie na 7 lat). Może też zapaść decyzja o ich zredukowaniu, ale nie wszystkie długi mogą zostać umorzone.

Upadłość konsumencką może ogłosić osoba fizyczna, która nie prowadzi działalności gospodarczej i stała się niewypłacalna. Nie może zatem zrobić tego przedsiębiorca i nie jest to wybór: bankructwo firmy / upadłość konsumencka.

Może natomiast z tego rozwiązania skorzystać były przedsiębiorca, o ile jego firma nie figuruje w ewidencji działalności gospodarczej. Co do zasady, wniosek o ogłoszenie upadłości ma prawo złożyć tylko sam zainteresowany, a nie jego wierzyciele. Jest jednak jeden wyjątek – w przypadku byłego przedsiębiorcy, w okresie roku od dnia wykreślenia wpisu z ewidencji działalności, co jest jednoznaczne z likwidacją firmy – wnioskować o jego upadłość może także wierzyciel.

Nie składa się także jednego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wraz z małżonkiem – jeśli w takiej sytuacji znaleźli się współmałżonkowie, mogą oni złożyć dwa osobne wnioski jednego dnia i ująć w nich prośbę o wyznaczenie tego samego syndyka. To przyspieszy i ułatwi cały proces.


Wzór wniosku o upadłość konsumencką


Aby wnioskować o bankructwo konsumenckie, należy wypełnić urzędowy formularz. Aktualny i obowiązujący wzór wniosku o upadłość można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości.


Jak napisać wniosek o upadłość konsumencką


Przede wszystkim formularz musi być wypełniony czytelnie. Można wydrukować wniosek i uzupełnić dane ręcznie bądź edytować go na komputerze. Warto pamiętać, aby nie pozostawiać pustych rubryk – jeśli pytanie nie dotyczy wnioskodawcy, powinien on postawić kreskę w polu odpowiedzi.

Do wniosku dołącza się dokumenty, takie jak umowy z wierzycielami, nakazy sądowe czy wezwania do zapłaty, a jeśli jako powód zadłużenia jest wskazany zły stan zdrowia – dokumenty, które go potwierdzają. Co ważne, wniosek musi być podpisany. Zarówno formularz, jak i wszystkie załączniki należy dostarczyć w 2 egzemplarzach (oryginał i kopia).


Gdzie złożyć wniosek o upadłość konsumencką?


Pismo można przesłać pocztą lub złożyć osobiście – w biurze podawczym sądu upadłościowego. Informację, gdzie się on znajduje, uzyskać można w biurze obsługi interesantów każdego sądu – wystarczy skontaktować się z biurem telefonicznie lub poprzez wiadomość e-mail. Składając wniosek, należy też uiścić opłatę administracyjną w wysokości 30 zł (na nr konta sądu właściwego do ogłoszenia upadłości przez daną osobę).


Kiedy można złożyć wniosek o upadłość konsumencką


Ogłoszenie upadłości konsumenckiej to poważna decyzja, ale bywa, że jest jedyną możliwością wyjścia z finansowych problemów. Wniosek o rozpoczęcie tego procesu można złożyć w każdej chwili, także wtedy, gdy dług zaciągnięty został tylko u jednego wierzyciela. Wniosek składa się tylko w sytuacji, gdy konsument jest już niewypłacalny. Sam fakt, że np. stracił pracę i przewiduje, że za kilka miesięcy nie będzie miał środków na spłatę kredytu czy innego zobowiązania, nie jest przesłanką, by o upadłość wnioskować.

Przeczytaj także: