Przerwa w pracy a długość pracy

 
Przerwa w pracy a długość pracy

Każda osoba, niezależnie od wykonywanego zawodu i stanowiska, które zajmuje, potrzebuje przerwy. Mało kto z nas będzie w stanie się skupić na wykonywanych obowiązkach przez całe 8 godzin, dlatego prawo pracy ściśle określa zasady dotyczące przerw dla pracowników.

 

Kodeks pracy - przerwa

 

Prawo do przerwy w pracy jest jednym z podstawowych praw, które przysługuje pracownikowi. Określają to artykuły 134. i 141. Kodeksu Pracy. Zgodnie z podanymi artykułami, pracownikowi, którego dobowy wymiar czasu pracy wynosi 6 godzin (lub więcej), przysługuje co najmniej 15 minut przerwy wliczonej do czasu pracy.

 

Artykuł 141. Kodeksu Pracy pozwala pracodawcy wprowadzić jedną przerwę w pracy, która nie jest wliczana do czasu pracy i jest bezpłatna. Nie może ona przekraczać 60 minut i najczęściej jest ona przeznacza na spokojne spożycie obiadu bądź załatwienie osobistych spraw przez pracowników. Zapis o takiej przerwie powinien zostać umieszczony w regulaminie zakładowym bądź w umowie o pracę.

 

Przerwa w pracy - komu przysługuje?

 

Do przerwy w pracy ma prawo każdy pracownik. Kodeks Pracy nie określa dokładnie, w jakim momencie dnia należy wykorzystać 15 minut przerwy. Może to zatem być przerwa śniadaniowa. Ważne jest natomiast, aby przerwa została wykorzystana w taki sposób, aby zapewniła nam odpoczynek i chwilowe rozluźnienie, dzięki czemu będziemy mogli ponownie wrócić do pełnienia swoich obowiązków na najwyższym poziomie.

 

W Kodeksie Pracy możemy też znaleźć zapisy o dodatkowych przerwach, które przysługują pracownikom w pewnych okolicznościach. Jedną z takich okoliczności jest karmienie piersią. Przerwy te są przyznawane na wniosek pracownicy, która jest zobowiązana przedłożyć pracodawcy odpowiednie zaświadczenie lekarskie potwierdzające ten fakt. Kobieta może korzystać z takich przerw przez cały okres karmienia.

 

Pracownicy biurowi, którzy spędzają przed monitorami co najmniej połowę wymiaru czasu pracy, mają prawo do 5 minut przerwy po każdej godzinie pracy. W tym czasie powinni dać odpocząć oczom i rozluźnić plecy. W tym wypadku pracownik nie może kumulować przysługujących mu przerw. Pracodawca może odmówić nam prawa do 5-minutowych przerw, jeżeli zapewnił nam różnorodne obowiązki, które sprawiają, że odrywamy się od komputera.

 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku pracowników młodocianych. Mają oni prawo do 30-minutowej przerwy, której jednak nie mogą rozdzielać na krótsze.

 

Ile przerwy na 8 godzin pracy?

 

Jak już zostało wyżej podane, Kodeks Pracy mówi, że pracownikom przysługuje prawo do 15 minut przerwy przy co najmniej 6-godzinnym dniu roboczym. Często pojawiają się zatem pytania, ile trwa przerwa w pracy 10-godzinnej lub ile przysługuje przerwy na 12 godzin pracy. Według prawa nie ma znaczenia czy pracujemy 8, 10 czy 12 godzin. W każdym przypadku mamy prawo do 15 minut przerwy wliczonej do czasu pracy. Jeżeli pracownik pracuje krócej niż podane w Kodeksie 6 godzin, to wtedy nie przysługuje mu żadna przerwa.

Więcej artykułów "Rynek pracy"

Polecane oferty