Wybrana kategoria

Religioznawca: jak zostać? jakie ma obowiązki?

2021-04-16

Religioznawca, jak wskazuje nazwa, jest specjalistą zajmującym się badaniem religii na świecie – ich historii, antropologii, filozofii religii itp. Religioznawca prowadzi badania, upowszechnia wiedzę związaną z tą dziedziną wiedzy.

 

Jak zostać religioznawcą?

 

Żeby spróbować swoich sił w zawodzie religioznawcy i prowadzić badania naukowe – badania empiryczne, teoretyczne, nie wystarczy samo przeczytanie kilku książek o religiach świata. Aspirujący religioznawca musi ukończyć studia wyższe na kierunku religioznawstwo. Taki kierunek ma w swojej ofercie kilka polskich uczelni państwowych, np. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie czy Uniwersytet Gdański.

 

Religioznawstwa nie należy mylić z teologią. Religioznawca jest specjalistą, który bada różne religie – procesy ich powstawania, zależności, aspekty kulturowe i antropologiczne z nimi związane. Przedmiotem zainteresowania teologa jest religia chrześcijańska, historia Kościoła, prawo kościelne itp. Co prawda sam termin teologia może być odnoszony także do innych religii, niemniej dostępne w Polsce studia teologiczne dotyczą tradycji chrześcijańskiej i najczęściej prowadzone są przez katolickie uczelnie.

 

Perspektywy zatrudnienia w zawodzie

 

Religioznawca może wybrać pracę na uczelni, zatrudnić się w ośrodku badawczym, pracować jako publicysta, dziennikarz, nauczać religioznawstwa i etyki w szkole.

 

Jakie obowiązki zawodowe ma religioznawca?

 

Obowiązki religioznawcy zależą od obranej ścieżki zawodowej. Religioznawca pracujący w jednostce badawczej może zajmować się np. opracowywaniem źródeł historycznych, zbiorów kultury materialnej, zbierać materiały dotyczące danej religii, tworzyć opracowania teoretyczne, przygotowywać ekspertyzy.

 

Religioznawca powinien stale poszerzać swoją wiedzę, brać udział w konferencjach, sympozjach i seminariach. Jest to specjalista, który często współpracuje z archeologami, antropologami, kulturoznawcami i filozofami.

 

Średnie wynagrodzenie na stanowisku religioznawcy

 

Zarobki religioznawcy pracującego na uczelni jest zależne od jego stanowiska. Minimalne stawki dla pracowników naukowych poszczególnych stopni są regulowane ustawowo. Np. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1838) wysokość minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej wynosi 6410,00 zł. Warto jednak dodać, że wynagrodzenie mogą podwyższać wypłaty np. za recenzje, publikacje i inną działalność naukową, publicystyczną.

 

Przeczytaj także: