Rewident taboru - kurs, zarobki

2019-02-11

Rewident taboru

 

Rewident taboru to zawód bardzo odpowiedzialny. Osoba na tym stanowisku ocenia sprawność pociągu, w tym działanie hamulców, dokonuje bieżących drobnych napraw i decyduje, czy skład wyruszy w drogę. Większe usterki usuwane są we współpracy z mechanikami czy elektromonterami. Po wszelkich pracach naprawczych rewident raz jeszcze sprawdza i opiniuje, czy dany skład może bezpiecznie wyruszyć w drogę.

 

Do zadań rewidentów należą także sprawdzenie książek pokładowych, tablic relacyjnych i sygnałów świetlnych, a także klimatyzacji i oświetlenia w wagonach. Dla zapewnienia bezpieczeństwa w trasie niezwykle ważna jest próba hamulcowa, przeprowadzana tuż przed odjazdem wspólnie z maszynistą. Jeśli wszystko działa bez zarzutów, rewident przekazuje informację do dyżurnego ruchu.

 

Rewident taboru kolejowego - kurs

 

Zawód rewidenta taboru kolejowego należy do grupy zawodów regulowanych – aby móc go wykonywać, trzeba spełnić ściśle określone warunki. Świadectwo kwalifikacyjne rewidenta taboru uzyskuje się po zdaniu egzaminu. Zasady przygotowania do pracy reguluje Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego oraz z prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 46.)

 

Od kandydatów na to stanowisko wymaga się bardzo dobrego stanu zdrowia. Jedynie osoby bez wad wzroku, słuchu i chorób przewlekłych, jak cukrzyca czy epilepsja, mogą przystąpić do szkolenia na rewidenta taboru kolejowego. Kurs poprzedzają badania lekarskie, obejmujące także testy psychologiczne. Kandydat na rewidenta kolejowego, aby rozpocząć przygotowanie zawodowe, musi być najpierw zatrudniony przez pracodawcę.


Przygotowanie zawodowe obejmuje:
- staż stanowiskowy i praktyczne szkolenie – 180 dni,
- dla osób, które nie posiadają tytułu zawodowego technika albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe technika w specjalnościach mechanicznej lub elektrycznej – szkolenie teoretyczne (wg programu pracodawcy),
- zajęcia próbne – wykonywanie obowiązków rewidenta pod nadzorem – 40 dni.

 

Odbycie teoretycznego kursu na rewidenta jest więc jednym z warunków dopuszczenia do egzaminu. Rewident taboru kolejowego pracę na samodzielnym stanowisku może podjąć dopiero po zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego, złożonego z 3 części:

- teoretycznej,
- praktycznej,
- szkolenia i egzaminu z BHP (wg programu pracodawcy, zgodnie z Kodeksem pracy).

 

Rewident taboru kolejowego zarobki

 

Ofert pracy rewident taboru kolejowego może poszukiwać u Polskich Kolei Państwowych, a także prywatnych przewoźników. Często kurs rewidenta taboru i pracę na tym stanowisku wybierają osoby, które zdobyły już doświadczenie w kolei, bądź skończyły szkołę o profilu kolejowym. Jest to bardzo męski zawód i niewiele kobiet decyduje się na taką drogę zawodową.

 

Według Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń na stanowisku rewidenta taboru kolejowego zarobki mogą być stosunkowo wysokie. 25% najlepiej opłacanych pracowników otrzymuje ponad 7966 zł brutto miesięcznie. Mediana zarobków wynosi 4451 zł, a 25% najsłabiej wynagradzanych pracowników zarabia poniżej 3474 zł brutto.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj