NAJNOWSZE OFERTY PRACY - Rewident Taboru Kolejowego

CHARAKTERYSTYKA ZAWODU

Rewident taboru kolejowego jest pracownikiem Polskich Kolei Państwowych, odpowiedzialnym za weryfikowanie stanu technicznego taborów kolejowych przyjeżdżających na stację docelową lub podstawianych do odjazdu. Na osobie zatrudnionej w tym charakterze spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo podróżnych i innych osób przebywających w pociągu – rewident ma obowiązek zgłoszenia znalezionych usterek dyżurnemu ruchu celem odstawienia danego wagonu lub lokomotywy do warsztatu. Równie istotną czynnością realizowaną przez rewidenta taboru kolejowego jest sprawdzanie aktualności ostatniej rewizji i weryfikowanie poprawnej naprawy ewentualnych usterek, które wykryto w jej trakcie. Osoba zatrudniona na tym stanowisku skupia się głównie na sprawdzaniu stanu technicznego hamulców poszczególnych wagonów i mierzeniu nacisku na osie tychże.


WYMAGANIA

Pierwszym i najważniejszym wymogiem, stawianym przed osobami zainteresowanymi zatrudnieniem w charakterze rewidenta taboru kolejowego jest konieczność posiadania wykształcenia zawodowego, pozyskanego w jednej spośród szkół kolejowych. Kandydat przyjmowany jest zazwyczaj na staż, podczas którego zaznajamia się go z podstawowymi zasadami panującymi na stanowisku jego pracy. Po ukończeniu stażu (zazwyczaj kilkumiesięcznego) kandydat podchodzi do egzaminu; pozytywny wynik skutkuje ofertą stałego zatrudnienia na tym stanowisku. W zawodzie pracują niemal wyłącznie mężczyźni.


WARUNKI PRACY

Praca rewidenta taboru kolejowego wiąże się, jak wcześniej wspomniano, z dużą odpowiedzialnością związaną z bezpieczeństwem podróżnych i personelu pociągu. Codzienne obowiązki sprowadzają się do wykonywania prostych czynności kontrolnych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Możliwości zatrudnienia stwarzają w tym przypadku Polskie Koleje Państwowe.


ZAROBKI

Zarobki rewidenta taboru kolejowego oscylują przeważnie w okolicach średniej krajowej.