Wybrana kategoria

Ryczałt za nocleg kierowcy

2019-12-03

Ryczałt za nocleg

 

Każdy pracownik przebywający w podróży służbowej (a za taką uznaje się podróż kierowcy, jeśli wykracza ona poza stale pokonywaną i zapisaną w umowie trasę), ma prawo do otrzymania zwrotu kosztów związanych z nią, a więc m.in. kosztu noclegów.

 

Jak liczyć ryczałt?

 

Ryczałt za nocleg to kwota, którą otrzymuje pracownik w ramach wyrównania kosztów poniesionych podczas podróży służbowej. Jeśli nie przedstawi on pracodawcy rachunku lub faktury za np. hotel czy pensjonat, automatycznie przysługuje mu zwrot kosztów w wysokości 150% diety, a więc zgodnie z obowiązującymi regulacjami 45 zł za jedną dobę poza domem w przypadku podróży krajowej. Ryczałt za nocleg za granicą ma różną wysokość w zależności od kraju – szczegóły zostały ujęte w załączniku do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 stycznia 2013 r.

 

Diety kierowców w transporcie międzynarodowym

 

Dieta to przysługujący pracownikowi przebywającemu w delegacji lub podróży służbowej dodatek do pensji, uwzględniający zwiększone koszty wyżywienia w trakcie podróży. Pracownik transportowy odbywający podróż służbową poza granice kraju ma prawo do diety kierowcy w transporcie międzynarodowym. Jej wysokość musi być dostosowana do faktycznych kosztów życia w danym kraju/krajach i w związku z tym bywa znacząco wyższa niż dieta krajowa, której wysokość to obecnie 30 zł za dzień. Wysokość diet w poszczególnych krajach (w walutach miejscowych) została wyszczególniona w załączniku do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. (poz. 167).

 

Ryczałt za nocleg w samochodzie

 

To, czy kierowcy, który w ramach podróży służbowej ma zapewnione miejsce do spania w kabinie pojazdu, przysługuje ryczałt za nocleg, bywa częstym przedmiotem sporów między kierowcami a właścicielami firm przewozowych. Ci ostatni powołują się bowiem na zapis, zgodnie z którym jeżeli kierowcy zostanie zapewniony bezpłatny nocleg, pracodawca nie musi uwzględniać kosztów noclegu w wysokości diety. Jednak zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 22 sierpnia 2018 r. zapewnienie kierowcy możliwości odpoczynku w kabinie pojazdu nie zwalnia pracodawcy całkowicie z obowiązku wypłacenia ryczałtu za nocleg, natomiast uprawnia do jego obniżenia. Ostateczna wysokość ryczałtu za nocleg w kabinie powinna zostać określona w regulaminie pracy.

 

Wysokość diety kierowcy

 

Dokładna wysokość diety dla kierowców zależy od tego, czy w ramach podróży służbowej pracownik znajduje się na terenie Polski, czy też poza jej granicami. Dieta kierowcy w transporcie krajowym wynosi minimalnie 30 zł za pełną dobę przebywania w delegacji. Jeśli kierowca jest w podróży służbowej krócej bądź część posiłków ma zapewnionych bezpłatnie, wysokość diety zostaje odpowiednio zmniejszona.

Ryczałt za nocleg: rozporządzenie

 

Szczegółowe zasady wypłacania ryczałtu noclegowego w trakcie podróży służbowej określają Kodeks pracy oraz Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz.U. z dnia 5 lutego 2013 r. poz. 167).

 

Przeczytaj także:

Skomentuj