Rynek pracy: Łódź – charakterystyka

 
Rynek pracy: Łódź – charakterystyka

Łódź jest jednym z największych ośrodków gospodarczych w Polsce. Stolica województwa łódzkiego to prężnie rozwijające się centrum przemysłowe, ale też handlowo-usługowe. W ostatnich latach Łódź silnie stawia także na kulturę oraz turystykę, a projekty często realizowane są z zachowaniem unikatowego charakteru tego miasta. Charakterystyczne jest to, że łódzkie centrum rozrywki, kultury i sztuki znajduje się w byłej fabryce włókienniczej. W Łodzi nowoczesność i kreatywność spotykają się z tradycją, industrialną historią, dzięki czemu bez wątpienia stanowi jedno z najciekawszych miast w Polsce. Jak wygląda rynek pracy w Łodzi? Kto bez problemu znajdzie tutaj pracę? Oto krótka charakterystyka tutejszego rynku pracy.

 

Bezrobocie w Łodzi

 

Rynek pracy w Polsce podlega nie tylko sezonowym fluktuacjom, ale też jest silnie zróżnicowany pod względem terytorialnym. Jednym ze wskaźników pokazujących, że szanse na znalezienie zatrudnienia są bardzo różne w poszczególnych częściach kraju, jest stopa bezrobocia rejestrowanego. Wskaźnik ten bierze pod uwagę jedynie tych bezrobotnych, którzy zgłosili się do urzędu pracy, a więc nie oddaje w pełni skali bezrobocia – wiele osób szuka pracy na własną rękę, bez rejestracji w PUP. Stopa bezrobocia rejestrowanego jest jednak jednym ze wskaźników pozwalających oszacować stan lokalnego rynku pracy oraz to, czy kierunek podejmowanych inicjatyw – np. aktywizacji zawodowej mieszkańców – jest słuszny.

 

Łódź i szerzej, aglomeracja łódzka, to najbardziej rozwinięty gospodarczo obszar środkowej Polski, co przekłada się na dużą liczbę miejsc pracy, a także niski poziom bezrobocia. Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na koniec maja 2021 r. stopa bezrobocia wynosiła:

  • w Łodzi – 6,2%,
  • w województwie łódzkim – 6,3%.

Niemniej także w obrębie regionu łódzkiego widać wyraźne różnice. Najniższy poziom bezrobocia zanotowano przykładowo w powiecie rawskim – 3,8%, najwyższy zaś w powiecie kutnowskim – 8%. Dla porównania warto dodać, że w maju 2021 r. stopa bezrobocia obliczona dla Polski to 6,1%.

 

Miejsca pracy w Łodzi generowane są między innymi przez liczne zakłady przemysłowe, a także usługowe. W maju 2021 r. w mieście prowadziło działalność aż 97 098 podmiotów gospodarki narodowej (źródło: REGON), w tym aż 24 zatrudniające przynajmniej tysiąc osób i kolejne 88 o kadrze rzędu 250-999 pracowników. Blisko co dziesiąty spośród wszystkich łódzkich jednostek gospodarczych to zakład przemysłowy, a co piąty – firma handlowa/punkt naprawy pojazdów. Licznie reprezentowane są też jednostki prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną, a także przedsiębiorstwa budowlane.

 

Zawody nadwyżkowe i deficytowe w Łodzi

 

W przemyśle zatrudniona jest jedna trzecia wszystkich osób pracujących w Łodzi (zgodnie z raportem GUS Sytuacja społeczno-gospodarcza Łodzi I-II kwartał 2020 r.). Nie oznacza to jednak, że zatrudnienie nie czeka także w innych obszarach zawodowych. Cenną wskazówkę w kwestii zapotrzebowania na łódzkim rynku pracy jest badanie Barometr zawodów, wykonywane na polecenie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki społecznej dla każdego powiatu i województwa w kraju, a także w skali ogólnopolskiej. Prognoza ta pokazuje, przedstawicieli których zawodów (szukających pracy) jest na danym obszarze zbyt mało i zbyt dużo w stosunku do pojawiających się propozycji zatrudnienia.

 

W 2021 r. wskazano duży deficyt poszukujących posady:

  • pracowników budownictwa – murarzy i tynkarzy, robotników budowlanych,
  • pracowników przemysłu – monterów maszyn i urządzeń, operatorów maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, pracowników fizycznych w produkcji i pracach prostych,
  • magazynierów,
  • pracowników ds. rachunkowości i księgowości,
  • sprzątaczek i pokojowych.

 

W deficycie są jednak także 32 kolejne grupy zawodowe. Przykładowo, jeśli chodzi o wspomnianą budowlankę, ze znalezieniem w Łodzi pracy nie powinni mieć problemu także betoniarze i zbrojarze, brukarze, cieśle i stolarze budowlani, inżynierowie budownictwa, monterzy instalacji budowlanych, a także konstrukcji metalowych, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych oraz pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie.

 

Praca w Łodzi od zaraz czeka w produkcji przemysłowej także na: elektryków, elektromechaników i elektromonterów, krawców i pracowników produkcji odzieży, masarzy i przetwórców ryb, monterów elektroników, operatorów maszyn włókienniczych, a także maszyn do produkcji wyrobów chemicznych oraz maszyn do produkcji i przetwórstwa papieru, pracowników przetwórstwa metali, spawaczy, pracowników przetwórstwa spożywczego, specjalistów elektroniki, automatyki i robotyki, pracowników ds. jakości.

 

Zapotrzebowanie na kadrę widać zarazem w zakwaterowaniu i gastronomii. W deficycie są gospodarze obiektów, portierzy, woźni i dozorcy, kucharze oraz pomoce kuchenne.

 

Nieobsadzone miejsca pracy można znaleźć w usługach opiekuńczo-medycznych – potrzebni są lekarze, pielęgniarki i położne, opiekunowie osoby starszej lub niepełnosprawnej. Braki kadrowe dotykają też oświatę – za mało jest chętnych do pracy w charakterze nauczyciela przedmiotów ogólnokształcących, praktycznej nauki zawodu, wychowawcy w placówkach oświatowych i opiekuńczych.

 

Na liście zawodów deficytowych znaleźli się także kierowcy autobusów, pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych i specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji.

 

Jak widać, mimo dominacji przemysłu oraz budownictwa, zapotrzebowanie rynku pracy w Łodzi cechuje dość duża różnorodność. Zdecydowana większość profesji znajduje się przy tym w równowadze ofert i kandydatów do pracy. Dobrym prognostykiem dla osób szukających etatu jest też brak wyróżnionych profesji nadwyżkowych.


Na koniec warto zwrócić uwagę na fakt, że w coraz liczniejszych branżach popularyzuje się praca zdalna. Nawet jeśli mieszkasz w innej części kraju, sprawdzaj oferty pracy w Łodzi – te z opcją pracy w trybie home office możesz znaleźć bardzo szybko. Przykładowo, na praca.pl wystarczy ustawić filtr wyszukiwania Praca Zdalna. Możesz także uściślić kryteria, np. podać interesujący Cię obszar zawodowy, stanowisko itp. Praca zdalna czy stacjonarna czeka w Łodzi – warto sprawdzić, jakie możliwości stwarza to miasto.

 

Więcej artykułów "Rynek pracy"
Praca UPS Polska Sp. z o.o.

Polecane oferty