Rynek pracy: Rzeszów – analiza

 
Rynek pracy: Rzeszów – analiza

Rzeszów to miasto w południowo-wschodniej Polsce, największa aglomeracja tej części kraju. Stolica Podkarpacia stanowi rozwijający się ośrodek gospodarczy z nowoczesnym klastrem lotniczym oraz Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Lokalizacja blisko granic z Ukrainą i Słowacją, doskonale rozwinięta infrastruktura transportowa dająca dostęp między innymi do południowo-wschodnich rynków zbytu, uczelnie wyższe dostarczające wykwalifikowaną kadrę, tereny inwestycyjne oraz udogodnienia gospodarcze, zapewniane między innymi przez Podstrefę Rzeszów Specjalnej Strefy Ekonomicznej „EURO-PARK MIELEC”... atutów inwestycyjnych stolicy województwa podkarpackiego można wymienić bardzo wiele. W efekcie w Rzeszowie inwestują polskie i zagraniczne firmy, a wiele z nich stanowi topowe marki w swoich branżach.

 

Jak z kolei wyglądają warunki pracy w Rzeszowie? Na jakich specjalistów czekają tutejsze firmy? Analizę rzeszowskiego rynku pracy warto zacząć od garści danych, dostarczanych przez Główny Urząd Statystyczny.

Rzeszów rozciąga się na powierzchni 128,97 kilometra kwadratowego, a jego populacja wynosi około 2 miliony osób. W maju 2021 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w Rzeszowie było na poziomie 4730,99 zł brutto (dla porównania, średnia dla Polski wyniosła 5637,34 zł). W tym samym okresie w sektorze przedsiębiorstw było zatrudnionych 246,4 tys. osób.

 

Stolica Podkarpacia jest największym ośrodkiem gospodarczym w regionie. Zgodnie z rejestrem REGON (czerwiec 2021) działa tu 31,673 podmiotów gospodarki narodowej, w tym:

 • 10 bardzo dużych, o kadrze liczącej co najmniej 1000 osób,
 • 38 dużych, zatrudniających 250-999 osób,
 • 211 średnich, z liczbą 50-249 pracowników,
 • 799 małych, o stanie zatrudnienia rzędu 10-49 osób,
 • 30615 mikro, o liczbie zatrudnionych nieprzekraczającej 9 pracowników.
 • W profilu gospodarczym miasta dominują:
 • handel i naprawa pojazdów – zajmuje się nimi 19% podmiotów gospodarki,
 • działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – 15,6%,
 • budownictwo – 8,8%,
 • opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 7,9%,
 • informacja i komunikacja – 7,7%,
 • usługi (np. naprawy sprzętu domowego, komputerów) – 6,4%.

Jednostki zajmujące się przetwórstwem przemysłowym stanowią 5,8% wszystkich podmiotów gospodarczych w mieście. Warto jednak pamiętać, że wiele z nich to duże koncerny zatrudniające setki lub tysiące osób. Prócz wspomnianych na wstępie firm z branży lotniczej, w Rzeszowie działają także producenci np. tworzyw sztucznych, folii, mebli, maszyn i urządzeń ze stali nierdzewnej, narzędzi, opakowań czy elektroniki.

 

Rzeszów: barometr zawodów

 

Różnorodność gospodarcza miasta ma bezpośredni wpływ na zapotrzebowanie rynku pracy w Rzeszowie. Poszukiwani są specjaliści z różnych branż i o różnym poziomie wykształcenia oraz doświadczenia. Na kogo czeka zatem praca w Rzeszowie – oferty zatrudnienia dostępne od ręki? Wskazówki w tym zakresie dostarcza Barometr zawodów, czyli badanie wykonywane każdego roku z inicjatywy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Badanie dzieli profesje wykonywane na danym obszarze (w mieście, powiecie, województwie, w skali ogólnopolskiej) na:

 • deficytowe – cechuje je zbyt mała liczba chętnych do pracy w stosunku do zgłaszanego w urzędach pracy zapotrzebowania przez firmy,
 • w równowadze ofert pracy i kandydatów zainteresowanych jej podjęciem,
 • nadwyżkowe – czyli takie, których przedstawicieli jest zbyt wielu na rynku pracy w porównaniu do dostępnych wakatów.

Osoby wykonujące te zawody mogą zmagać się zatem z dużą konkurencją podczas rekrutacji albo nie znaleźć adresowanych do siebie propozycji zatrudnienia.

 

Eksperci rynku pracy przygotowujący badanie wskazali w 2021 r. grupę 20 profesji deficytowych w Rzeszowie. Są wśród nich przedstawiciele branży IT: analitycy, testerzy i operatorzy systemów teleinformatycznych, projektanci i administratorzy baz danych, programiści, ale także inżynierowie zajmujący się zastosowaniem nowych technologii w produkcji przemysłowej – specjaliści elektroniki, automatyki i robotyki.

 

Trudności ze znalezieniem personelu widać także w budowlance. Podobnie jak w wielu innych częściach kraju, także w Rzeszowie brakuje fachowców: betoniarzy i zbrojarzy, brukarzy, monterów instalacji budowlanych. Poszukiwane są także osoby z uprawnieniami do wykonywania zawodu operatora maszyn do produkcji wyrobów cementowych i kamiennych. Firmy budowlane mają ponadto trudności z obsadzeniem stanowisk dla kadry kierowniczej, zbyt mało jest inżynierów budownictwa.

 

Oferty pracy w Rzeszowie kierowane są także do personelu medycznego oraz pracowników usług opiekuńczych. W mieście zbyt mało jest lekarzy, w tym lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych.

 

W Rzeszowie praca czeka też w branży TSL. Różnego rodzaju firmy zgłaszają zapotrzebowanie na kierowców ciężarówek, kierowców autobusów i magazynierów.

 

Na liście zawodów deficytowych znaleźli się też diagności samochodowi, pracownicy ds. jakości, pracownicy sprzedaży internetowej oraz specjaliści do spraw finansowych.

 

Choć większość profesji wykonywanych w mieście znajduje się w równowadze, Barometr pokazuje, że jest tu także spora grupa zawodów nadwyżkowych. W najtrudniejszej sytuacji (duża nadwyżka) w 2021 r. mogą być szukający etatu ekonomiści, ochroniarze oraz personel administracji publicznej.

 

Na pewne trudności w czasie szukania zatrudnienia powinni przygotować się także przedstawiciele kolejnych 23 grup zawodów (nadwyżka). W tej grupie znaleźli się:

 • pracownicy gastronomii i branży żywieniowej – cukiernicy, piekarze, kucharze, pracownicy przetwórstwa spożywczego, specjaliści technologii żywności i żywienia,
 • pracownicy wykonujące prace związane z architekturą, budownictwem i urbanistyką – architekci krajobrazu, plastycy, dekoratorzy wnętrz i konserwatorzy zabytków,
 • pracownicy leśnictwa, rolnictwa – robotnicy leśni, specjaliści rolnictwa i leśnictwa,
 • pracownicy motoryzacji, branży maszynowej – mechanicy pojazdów samochodowych, operatorzy obrabiarek skrawających, ślusarze, technicy mechanicy,
 • rzemieślnicy – obuwnicy,
 • pracownicy IT – technicy informatycy,
 • pracownicy związani z usługami transportowymi, turystyką – pracownicy biur podróży i organizatorzy obsługi turystycznej, pracownicy obsługi ruchu lotniczego, instruktorzy rekreacji i sportu,
 • osoby z wyższym wykształceniem o różnych specjalnościach – filolodzy i tłumacze, filozofowie, historycy, politolodzy i kulturoznawcy, pedagodzy, prawnicy, socjolodzy i specjaliści ds. badań społeczno-ekonomicznych.

Stopa bezrobocia w Rzeszowie

 

Osoby, które interesuje praca w Rzeszowie, oferty etatu, zlecenia, praktyk czy staży, mogą zwrócić się o pomoc do Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie:

 • PUP Rzeszów – Centrum Aktywizacji Zawodowej, al. Batalionów Chłopskich 7, 35-038 Rzeszów
 • PUP Rzeszów – Ośrodek Ewidencji i Świadczeń, ul. Partyzantów 1a, 35-242 Rzeszów

Urząd pracy w Rzeszowie na bieżąco monitoruje też sytuację na rynku pracy. Zgodnie z jego statystykami, w czerwcu 2021 r. w mieście zarejestrowanych było 7 175 bezrobotnych, w tym liczba poszukujących pracy wynosiła 119.

Czy zatem trudno o pracę w Rzeszowie? Wiele zależy od kwalifikacji i indywidualnych predyspozycji. Dobrym prognostykiem dla osób rozglądających się za posadą jest niska stopa bezrobocia w Rzeszowie, szczególnie na tle województwa. Zgodnie z danymi GUS wskaźnik bezrobocia w czerwcu 2021 r. znalazł się na poziomie:

 • w Rzeszowie – 5,5%,
 • w powiecie rzeszowskim – 8,4%,
 • w woj. podkarpackiem – 8,5%,
 • w Polsce – 5,9%.
Więcej artykułów "Rynek pracy"
Praca UPS Polska Sp. z o.o.

Polecane oferty