Wybrana kategoria

Rynek pracy w województwie mazowieckim w grudniu 2019 roku

2020-02-13

Główny Urząd Statystyczny monitoruje sytuację na rynku pracy w poszczególnych województwach oraz miejscowościach. Zgodnie z opublikowaną właśnie informacją dotyczącą Mazowsza „Rynek pracy w grudniu 2019 r.” bezrobocie w tym regionie w ciągu ostatniego roku zmalało.

 

W zestawieniu wzięto pod uwagę sytuację w całym województwie mazowieckim oraz w samej Warszawie. Obszary te zbadano pod względem:
• zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw,
• sytuacji bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy,
• stopy bezrobocia rejestrowanego.

 

Jakie są zatem średnie zarobki w Warszawie? Gdzie najtrudniej znaleźć pracę? Jaka jest prognoza bezrobocia dla powiatów? Przyjrzyjmy się poszczególnym danym.

 

Stopa bezrobocia

 

W grudniu 2019 r. bezrobocie wyniosło:
• w Warszawie – 1,3%, co stanowi obniżkę o 0,2 p . proc. w skali roku,
• w woj. mazowieckim – 4,4%, a więc o 0,5 p. proc. mniej niż przed rokiem.

 

Warto zaznaczyć, że gdy bierze się pod uwagę oddzielnie region stołeczny oraz region mazowiecki regionalny, wskaźnik bezrobocia wygląda nieco inaczej. W tym pierwszym stopa bezrobocia wyniosła 2,0%, a w drugim 8,9%.

 

Ponadto, jak informuje GUS „w porównaniu z poprzednim miesiącem stopa bezrobocia na Mazowszu zwiększyła się o 0,1 p. proc., zaś w Warszawie pozostała bez zmian”.

 

Bezrobocie w powiatach

 

Wiele mówi się w ostatnim czasie o pozytywnych zmianach na rynku pracy w Polsce, jednak sytuacja znacznie różni się w zależności od regionu. Czy mieszkańcy powiatów mazowieckich mają trudności ze znalezieniem pracy?

 

Najniższy wskaźnik bezrobocia jest w:
• Warszawie – 1,3%,
• powiecie warszawskim zachodnim – 1,6%,
• powiecie grójeckim – 2,0%.

 

Z kolei z najwyższą stopą bezrobocia zmagają się powiaty:
• szydłowiecki – 23,0%,
• przysuski – 17,7%,
• radomski – 16,4%.

 

Struktura bezrobocia według płci

 

Jacy są bezrobotni mieszkający na Mazowszu? Jeśli chodzi o całe województwo, większą grupę osób bez pracy stanowią panie:

• 52% zarejestrowanych bezrobotnych to kobiety. Jest ich około 64 tysiące.
• 48% bezrobotnych to mężczyźni. Ich liczba wynosi mniej więcej 60 tysięcy.

 

Co ciekawe, sytuacja w samej Warszawie wygląda odwrotnie – nieznacznie więcej jest bezrobotnych mężczyzn, choć obie grupy liczą się w granicach 9 tys.:

• 49% osób bez pracy to kobiety,
• 51% bezrobotnych stanowią mężczyźni.

 

Trzeba pamiętać, że dane GUS-u nie obejmują tzw. bezrobocia ukrytego, a więc osób, które pracują w szarej strefie lub pozostają bez zatrudnienia, ale nie zarejestrowały się w urzędach pracy.

 

Prognozy dla rynku pracy

 

Warto też zwrócić uwagę na dane dotyczące przeciętnego zatrudnienia i wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. W całym województwie liczba zatrudnionych wynosi 1541 tys., a w Warszawie – aż 1095 tys.

 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto to:
• w woj. mazowieckim – 6402 zł,
• w Warszawie – 6763 zł.

 

Jakie są perspektywy zatrudnienia? Komu najłatwiej znaleźć pracę na Mazowszu? By odpowiedzieć na to pytanie, warto odwołać się z kolei do wyników dorocznego badania Barometr zawodów. W woj. mazowieckim notuje się bardzo dużą grupę profesji deficytowych, a więc takich, na które jest największe zapotrzebowanie u pracodawców. Są to:

• cieśle i stolarze budowlani,
• dekarze i blacharze budowlani,
• elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy,
• fizjoterapeuci i masażyści,
• kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych,
• krawcy i pracownicy produkcji odzieży,
• kucharze,
• lekarze,
• magazynierzy,
• monterzy instalacji budowlanych,
• murarze i tynkarze,
• nauczyciele praktycznej nauki zawodu,
• nauczyciele przedmiotów zawodowych,
• operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych,
• piekarze,
• pielęgniarki i położne,
• pracownicy robót wykończeniowych w budownictwie,
• robotnicy budowlani,
• spawacze,
• ślusarze.


Z drugiej strony tylko jeden zawód określono mianem nadwyżkowego (czyli takiego, którego przedstawicieli jest za dużo w stosunku do zapotrzebowania firm) – ekonomista.

 

Przeczytaj także: