Środki ochrony indywidualnej – definicja, zasady, stosowanie, podział

2019-08-13

Środki ochrony indywidualnej – definicja

 

Środki ochrony indywidualnej to wszystkie urządzenia oraz wyposażenie, jakie pozwala na ochronę pracowników przed zagrożeniami, mogącymi wystąpić przy pracy na danym stanowisku. Zalicza się do nich między innymi: kaski, rękawice, odzież ochronną czy buty. Mają one na celu ochronę zdrowia, a nawet życia zatrudnionych. Ich stosowanie wiąże się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Podział środków ochrony indywidualnej

 

Środki ochrony osobistej zostały podzielone ze względu na właściwości ochronne. Wyróżnia się wśród nich między innymi:

• odzież ochronną,
• środki ochrony kończyn dolnych,
• środki ochrony kończyn górnych,
• sprzęt do ochrony głowy (kaski, hełmy, czapki i czepki - ich celem jest zabezpieczenie głowy nie tylko przed urazami, ale również zimnem, nadmiernym nasłonecznieniem lub brudem),
• sprzęt do ochrony twarzy i oczu (gogle, okulary ochronne, osłonki na twarz - pozwalają zniwelować działanie odprysków metali, tworzyw sztucznych oraz drewna, chronią przed promieniami lasera i substancjami chemicznymi),
• sprzęt do ochrony układu oddechowego (maseczki, półmaski, filtry, urządzenia filtrujące, które zmniejszają ryzyko zachorowania np. na pylicę płuc),
• sprzęt do ochrony słuchu (zatyczki do uszu, nauszniki, hełmy),
• środki izolujące cały organizm (połączenie odzieży gazoszczelnej oraz sprzętu izolującego ochrony układu oddechowego).

Oprócz tego pracownicy, którzy wykonują zadania na wysokości, powinni być wyposażeni w specjalne szelki i pasy bezpieczeństwa, amortyzatory, linki oraz urządzenia asekuracyjne.

 

Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej – zasady

 

W związku z tym, że można wyróżnić sporo rodzajów środków ochrony indywidualnej i zbiorowej, należy je odpowiednio dostosować do zakładu pracy. Wszystko zależy oczywiście od rodzaju stanowisk i zagrożeń, jakie występują w danym zakładzie. Ocena ryzyka leży po stronie pracodawcy. Pozwala ona między innymi na zastosowanie odpowiednich elementów ochrony.

 

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że to po ich stronie leży wyposażenie podwładnych w odpowiedni sprzęt ochrony osobistej. Niedopełnienie powyższego obowiązku może wiązać się nałożeniem sankcji finansowych przez Państwową Inspekcję Pracy. Dodatkowo kadra musi być przygotowana do poprawnego stosowania wszystkich sprzętów. Szkolenie najlepiej przeprowadzić w czasie szkolenia BHP.

 

Przeczytaj także:

Skomentuj