Wybrana kategoria

Stalking w pracy – definicja, jak reagować

2020-01-16

Co to jest stalking?

 

„Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.”

 

To przepis z Kodeksu karnego, wprowadzony w 2011 roku. Mimo że nie użyto bezpośrednio słowa stalking, to jednak tym on właśnie jest. Długotrwałe, maniakalne prześladowanie, nękanie psychiczne, które wywołuje strach, wpływa na zaburzenie poczucia bezpieczeństwa, dyskomfort psychiczny i emocjonalny – tak mniej więcej ofiary mogą opisać działania stalkera.

 

Niektórzy zamiennie stosują pojęcia stalking i mobbing. Jednak należy pamiętać, że nie jest to dokładnie to samo. Stalking reguluje wspomniany art. 190 Kk (podpunkt a) natomiast mobbingdefiniowany jest przez Kodeks pracy. I to zasadnicza różnica – pierwsze pojęcie dotyczy każdorazowej sytuacji, bez względu na obszar, miejsce i relacje między sprawcą a ofiarą, natomiast drugie zjawisko odnosi się ściśle do sytuacji w ramach formy zatrudnienia.

 

Niemniej stalkerzy bardzo często próbują nękać w pracy – wydzwaniają do biura, wysyłają wiadomości na służbową skrzynkę, nachodzą w miejscu pracy pod np. pretekstem dokonania transakcji czy wykonania usługi.

 

Formy stalkingu

 

Jakie są najczęstsze metody działania stalkerów? To między innymi:
- śledzenie ofiary, ale także jej bliskich (przyjaciół, partnerów, rodziny); stalkerzy często też podglądają wybrane osoby, fotografują je; prześladowanie nie ogranicza się tylko do fizycznej obecności przed domem poszkodowanego. Stalker śledzi też ofiarę na portalach społecznościowych, możliwe jest nękanie w pracy lub przy spotkaniach towarzyskich;
- uporczywe próby nawiązania kontaktu – zasypywanie wiadomościami SMS, e-mail czy za pomocą innych komunikatorów, wydzwanianie o najróżniejszych porach dnia i nocy, propozycje spotkań, zbyt częste, niechciane i niezapowiedziane wizyty w domu;
- szantaże emocjonalne, różnorakie manipulacje;
- wysyłanie ofierze prezentów, których ta nie chce przyjmować.

 

Stalking: gdzie szukać pomocy?

 

Mimo że nie każdy potrafi zgodnie z kodeksem wyrecytować, co to jest stalking, to jednak intuicyjnie wiemy, kiedy ktoś niebezpiecznie przekracza granice naszej prywatności. Czy ofiara ma szansę w jakiś sposób się obronić? Sprawę należy zgłosić na policję. Trzeba mieć jednak dowody – na nękanie telefoniczne, niechciane i nieprzyzwoite zachowania prześladowcy, jego wizyty itd. Im więcej – tym dla rozwiązania sprawy lepiej.

 

Za tego typu przestępstwo grożą 3 lata więzienia. Jeśli z powodu nękania poszkodowany targnie się na swoje życie, sprawcy grozi pozbawienie wolności od roku do 10 lat.

 

Przeczytaj także: